Posledné články

ilustračný obrázok - štvrtok
Posted in Eucharistické zázraky

Katolícke čítanie (516.) – 30.5.2024 – štvrtok

…oslíky, ktoré sa tam pásli, sa zrazu obrátili k tejto dvojici a keď prišli až ku kňazovi, zbožne zohli kolená a následne šli s kňazom…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (516.) – 30.5.2024 – štvrtok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätá svätý

Meniny, sviatky, svätí – 30. máj

Patróni dňa sú sv. Ferdinand, sv. Zdislava a svätá Jana z Arcu. Božia láska je všade okolo nás. V daždi, v kvetoch, stvoril toľko krás!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 30. máj
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (515.) – 29.5.2024 – streda

Reč smrteľníkov ma nepoteší, neposielaj mi, ó, Pane, takých poslov, ktorí hovoria len sami od seba, čo im nadiktuje vlastná prirodzenosť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (515.) – 29.5.2024 – streda
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätá svätý

Meniny, sviatky, svätí – 29. máj

Patróni dňa sú sv. Maxim a sv. Uršula Ledóchowska. Boh ma vždy počúva, keď sa modlím. Každý deň sa s ním „po telefóne“ spojím.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 29. máj
Posted in Život

Katolícke čítanie (514.) – 28.5.2024 – utorok

Na tomto bode trvám preto, opakujem, aby som dala poznať Božie milosrdenstvo, svojou nevďačnosťou a aké veľké dobro preukazuje Pán Boh duši, ktorá je ochotná úprimne sa venovať modlitbe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (514.) – 28.5.2024 – utorok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 28. máj

Patrón dňa je svätý Viliam Akvitanský. Chcem nasledovať nádherný Boží plán. Počúvam, čo mi hovorí, a už teraz radosť mám!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 28. máj
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (513.) – 27.5.2024 – pondelok

Modlitby tichých boli Bohu vždy príjemné, vždy ich vyslyšal. Nebo je zvlášť prisľúbené tichým: “Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme” (Mt 5, 4).

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (513.) – 27.5.2024 – pondelok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 27. máj

Patrón dňa je svätý Augustín z Canterbury. Keď skúšam nové veci, možno mi to hneď nepôjde. Pane, tvoja nekonečná láska nech ma povedie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 27. máj
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (512.) – 26.5.2024 – nedeľa

Bojuj o spásu duší, povzbudzuj ich k dôvere v moje milosrdenstvo, lebo to je tvoja úloha v tomto aj v budúcom živote.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (512.) – 26.5.2024 – nedeľa
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 26. máj

Patróni dňa sú sv. Filip Neri a sv. Eleuter. Som šťastný, pretože viem, že Boh je so mnou. Sľúbil mi to, je vždy na mojej strane.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 26. máj