EURÓPA

misia - missio - mission

ŠTÁTY SVETA

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

JEŽIŠ KRISTUS ∙ KRÁĽ SVETA

Zdieľať: