EXODUS – VÝCHOD

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Exodus

Vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva, 1 – 18: Ex 1Ex 2Ex 3Ex 4Ex 5Ex 6Ex 7Ex 8Ex 9Ex 10Ex 11Ex 12Ex 13Ex 14Ex 15Ex 16Ex 17Ex 18

Egyptské rany, 7, 14 – 10, 29: Ex 7Ex 8Ex 9Ex 10

Východ z Egypta, 11, 1 – 13, 16: Ex 11Ex 12Ex 13

Pochod Izraelitov k vrchu Sinaj, 13, 17 – 18, 27: Ex 13Ex 14Ex 15Ex 16Ex 17Ex 18

Uzavretie zmluvy a vyhlásenie zákonov na Sinaji, 19 – 40: Ex 19Ex 20Ex 21Ex 22Ex 23Ex 24Ex 25Ex 26Ex 27Ex 28Ex 29Ex 30Ex 31Ex 32Ex 33Ex 34Ex 35Ex 36Ex 37Ex 38Ex 39Ex 40

Kniha zmluvy, 20, 22 – 23, 33: Ex 20Ex 21Ex 22Ex 23

Ex 24

Bohoslužobné ustanovenia, 25 – 31: Ex 25

Svätostánok: Ex 26Ex 27

Kňazské rúcho: Ex 28

Svätenie kňazov: Ex 29Ex 30Ex 31

Odpad ľudu a obnovenie tabúľ zákona, 32 – 34: Ex 32Ex 33Ex 34

Vyhotovenie svätostánku, jeho zariadenia a kňazského rúcha, 35 – 40: Ex 35Ex 36Ex 37Ex 38Ex 39Ex 40

Zdieľať: