GENEZIS – KNIHA PÔVODU

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do knihy Genezis

Prahistória, 1, 1 – 11, 26: Gn 1

Stvorenie sveta, 1, 1 – 2, 4a: Gn 1Gn 2

Človek v pozemskom raji a jeho pád, 2, 4b – 3, 24: Gn 3Gn 4Gn 5

Potopa sveta, 6, 1 – 9, 17: Gn 6Gn 7Gn 8Gn 9

Rodokmeň národov: Gn 10Gn 11

Dejiny Patriarchov, 11, 27 – 50, 26: Gn 11

Dejiny Abrahámove, 11, 27 – 25, 10: Gn 12Gn 13Gn 14Gn 15Gn 16Gn 17Gn 18Gn 19

Abrahám a Abimelech: Gn 20Gn 21Gn 22Gn 23Gn 24Gn 25

Dejiny Izáka a jeho synov, 25, 11 – 36, 43: Gn 26Gn 27Gn 28

Jakub, 28, 10 – 37, 1: Gn 29Gn 30Gn 31Gn 32Gn 33Gn 34Gn 35Gn 36

Dejiny Jakubove a jeho synov, 37 – 50: Gn 37Gn 38Gn 39Gn 40Gn 41Gn 42Gn 43Gn 44Gn 45Gn 46Gn 47Gn 48Gn 49Gn 50

Zdieľať: