Írsko (štáty sveta – Európa)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Poblacht na h’Éireann, Republic of Ireland

Sinne Fianna Fáil – A tá fé gheall ag Éirinn, – buion dár slua – Thar toinn do ráinig chugainn, – Fé mhóid bheith saor. – Sean tír ár sinsir feasta – Ní fhagfar fé’n tiorán ná fé’n tráil – Anocht a théam sa bhearna bhaoil, – Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil – Le guna screach fé lámhach na bpiléar – Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.

Štátna hymna (Amhrán na bhFiann – Peador Kearney, 1907)

Vlajka a základné informácie

Írska vlajka

70 273 km2 ∙ 5 068 000 obyvateľov ∙ Republika (1921) ∙ 4 provincie, 26 kniežatstiev ∙ Íri 82%, Angličania a Walesania 3,6%

Hlavné mesto: Dublin/Baile Átha Cliath

Náboženstvo: rímskokatolíci 78%, anglikáni 3%

Jazyk ∙ kód ∙ predvoľba ∙ doména: írčina, angličtina ∙ IE/IRL ∙ +353 (999, 112) ∙ .ie

Mena: 1 euro (EUR) = 100 centov

Provincie a kniežatstvá

 • GB-NIR Northern Ireland
 • IE-CE Clar
 • IE-CN Cavan
 • IE-CO Cork
 • IE-CW Carlow
 • IE-D Dublin
 • IE-DL Donegal
 • IE-G Galway
 • IE-KE Kildare
 • IE-KK Kilkenny
 • IE-KY Kerry
 • IE-LD Longford
 • IE-LH Louth
 • IE-LK Limerick
 • IE-LM Leitrim
 • IE-LS Laois
 • IE-MH Meath
 • IE-MN Monaghan
 • IE-MO Mayo
 • IE-OY Offaly
 • IE-RN Roscommon
 • IE-SO Sligo
 • IE-TA Tipperary
 • IE-WD Waterford
 • IE-WH Westmeath
 • IE-WW Wicklow
 • IE-WX Wexford
Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Svätý Patrik, biskup a misionár Írska

Narodil sa v roku 400 v Banna Venta Berniae (Banwell v Somerset/Old Kilpatrick v Škótsku) v kresťanskej rodine v rímskej provincii Británia. Otec bol bohatý, patril k mestským radcom. Patrik žil bezstarostným a príjemným životom, nevenoval sa ani štúdiu ani kresťanskej viere. Keď mal šesťnásť rokov, otcov majetok prepadli írski piráti a Patrika spolu s inými odvliekli do Írska a tam ho predali za otroka. Jeho pán mu dal pásť ovce. V samote sa Patrika dotkla Božia milosť. Spoznal, že to, čo robil, nebolo správne. Obrátil sa, naučil sa úprimne modliť a trpezlivo znášať svoj ťažký osud. Po šiestich rokoch otroctva odtiaľ ušiel pravdepodobne do Galie (Francúzsko). Tam študoval za kňaza pod vedením sv. Germana, biskupa mesta Auxerre. Neskôr bol vysvätený za biskupa a určený pre Írsko. Snažil sa vždy získať na svoju stranu najprv kráľa a jeho šľachtu a potom poddaných. Najhorlivejších učil čítať a písať, staval kláštory pre mužov aj pre ženy. Jeho účinkovanie malo veľký úspech. Dostal sa aj tam, kde dovtedy žiaden iný kazateľ. Boli však aj ľudia, najmä druidi (pohanskí kňazi), ktorí boli proti nemu a proti novotám, ktoré zavádzal. Ohovárali ho, prenasledovali, razo ho dokonca uväznili. Prepustili ho až na zákrok vplyvných priateľov biskupa. Svätý Patrik zorganizoval Cirkev v Írsku aj územne. Založil diecézy, ktoré sa pravdepodobne zhodovali s územnými časťami jednotlivých kmeňov. Snažil sa o to, aby vychoval čo najviac domorodých kňazov. Svoje biskupské sídlo mal v Armaghu, severozápadne od Belfastu. Zomrel v Saule pri Downpatricku (južne od Belfastu) asi okolo roku 461. Je uctievaný ako svätý, ale aj ako národný hrdina najmä v Írsku, v severnej Amerike a v Austrálii.

Úvod do modlitby Pancier svätého Patrika

Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil svätý Patrik, apoštol Írska, približne vo veľkonočnom období v roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska, a aby zlikvidovali svätého Patrika. Vďaka tejto modlitbe, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený od každého zla.

Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššiemu vládcovi vtedajšieho Írska, kráľovi Leoghairovi, na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné mesto vtedajšieho Írska, zasvätené pohanským božstvám. Na tomto mieste sa prinášali najväčšie pohanské kultové obety a vzývali sa démonické sily. Kráľ poveril druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal svätý Patrik prichádzať, a aby ho zabili. Keď svätý Patrik so svojimi spolupracovníkmi prechádzali týmto nebezpečným úsekom, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa tradície druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami a nechali ich prejsť. Preto sa tento hymnus nazýva aj Volanie lane (The Deer’s Cry) a bol zhudobnený.

Pri stretnutí svätého Patrika a druidov na vrchu Tara boli svätec a jeho družina priamo pred očami kráľa Božou mocou uchránení od nepriateľských úkladov a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža druidov, keď vykonával levitáciu prostredníctvom démonických síl. Božia moc pôsobenie temných síl zničila a on sa zrútil dolu. Božou mocou boli zničené všetky čary a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire videl Božiu silu, ktorá konala skrze svätého Patrika, udelil povolenie hlásať evanjelium.

Podľa vzoru svätého Pavla, ktorý hovorí v Liste Efezanom (Ef 6, 11 n.), aby sme si obliekli Božiu výzbroj, je aj v tejto modlitbe zahrnuté obliekanie si jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých.

Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu – diabol, žiadostivosť, prírodné živly.

Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovoriacich krajinách veľkú tradíciu. Jej časti sa používajú ako pieseň i ako hymnus v rámci liturgie hodín. V samotnej angličtine existuje niekoľko verzií. Tento preklad bol zostavený podľa doslovného prekladu starého írskeho textu tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší na pochopenie, pri zachovaní duchovného významu a tiež teologickej jednoznačnosti (alebo presnosti). Nech slúži na duchovnú pomoc a ochranu osobitne pre tých, ktorí sú vystavení pokušeniam a mimoriadnemu pôsobeniu Zlého. Je potrebné prosiť o ochranu s veľkou pokorou a vytrvalosťou pravidelne každý deň, najlepšie vždy ráno.

Pancier svätého Patrika

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza moc Kristovho vtelenia a krstu, moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania, moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia, moc jeho príchodu v deň Posledného súdu.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza moc lásky serafínov, poslušnosti anjelov, nádej na vzkriesenie a život večný, moc modlitieb patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov, čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prudkosť vetra, hlbokosť mora, pevnosť zeme, tvrdosť skál. 1 Z kontextu vyplýva zmysel, aby mi prírodné živly neuškodili, ale z Božej milosti, usmernené a podriadené Bohu, pôsobili na väčšiu česť a slávu Božiu, v spásnom Božom pláne. Zároveň, analogicky, ide o prosbu proti prírodným pohromám, ako sú záplavy a pod. Nejde o pohanské vzývanie prírodných živlov na spôsob modloslužby, teda pripisovať stvoreným veciam vlastnosti, ktoré patria iba Bohu. KKC 2112 – 2113.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza, Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou, Božie ucho nech ma počúva, Božie Slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie, Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje.

Boh nech je mojím útočiškom a ochranou pred osídlami démonov, pred zvodmi vášní, pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka, či málo, alebo veľa.

Dnes vzývam všetky tieto moci proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile, ktorá môže ublížiť môjmu telu a mojej duši, proti zaklínaniu falošných prorokov, proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu bludárstva, proti zradnosti modloslužobníctva, proti čarovaniu žien, kováčov a druidov (akýchkoľvek čarodejníkov, okultistov, ezoterikov, mágov, veštcov, špiritistov, satanistov, psychotronikov, zloprajníkov, ohováračov, podvodníkov a pod. 2 Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa nachádzaš. ), proti všetkému, čo spútava a ničí dušu i telo človeka.

Kristus nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici, Kristus v dome, Kristus vo voze, Kristus na lodi (v mojom byte, aute, autobuse, práci, spoločenstve…3 Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa nachádzaš. ), (Kristus, keď si líham, Kristus, keď si sadám, Kristus, keď vstávam.4 V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok. ) Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého, kto ku mne hovorí. Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? [Ž 27, 1]) Kristus je moja spása. Nech je tvoja pomoc, ó, Pane, neustále s nami.5 V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok. )

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.

Zostavené podľa katolíckej encyklopédie

Zdroj hymny: https://sk.wikipedia.org/wiki/Amhr%C3%A1n_na_bhFiann

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

JEŽIŠ KRISTUS ∙ KRÁĽ SVETA

 • 1
  Z kontextu vyplýva zmysel, aby mi prírodné živly neuškodili, ale z Božej milosti, usmernené a podriadené Bohu, pôsobili na väčšiu česť a slávu Božiu, v spásnom Božom pláne. Zároveň, analogicky, ide o prosbu proti prírodným pohromám, ako sú záplavy a pod. Nejde o pohanské vzývanie prírodných živlov na spôsob modloslužby, teda pripisovať stvoreným veciam vlastnosti, ktoré patria iba Bohu. KKC 2112 – 2113.
 • 2
  Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa nachádzaš.
 • 3
  Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa nachádzaš.
 • 4
  V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok.
 • 5
  V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.