Katolícke čítanie (389.) – 24.1.2024 – streda

ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Katolícke čítanie: streda-nedela

23. 4. 1937
1101)
Dnes som začala trojdňovku.1 Sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva si každý rok okrem osemdňových duchovných cvičení konajú aj trojdňové exercície. Večer som počula v duši tieto slová: – Dcéra moja, vedz, že budem zvlášť hovoriť k tebe cez tohto kňaza,2 V krakovskom dome kongregácie sa vtey (20. – 29. 4. 1937) konali osemdňové duchovné cvičenia pred sľubmi a obliečkou sestier. Tieto duchovné cvičenia dával kňaz Jozef Plaza SJ (1884 – 1950), vtedajší predstavený domu jezuitov v Krakove na Malom rínku. aby si sa nepoddávala pochybnostiam, čo sa týka mojich želaní. Hneď po prvej meditácii sa slová tohto kňaza dotkli mojej duše. Boli to tieto slová: nesmiem odporovať Božej vôli a tomu, čo sa Bohu páči, nech je to čokoľvek, a len čo nadobudnem istotu a presvedčím sa o pravdivosti Božej vôle, musím ju splniť, nikto ma od toho nemôže oslobodiť. Nech je Božia vôľa akákoľvek, len čo som ju spoznala, musím ju splniť. To je len krátke zhrnutie z celej meditácie, ktorá sa mi vryla do duše, a nemám žiadne pochybnosti, viem, čo Boh odo mňa žiada a čo mám robiť.

1102) V živote sú chvíle a okamihy vnútorného poznania, čiže Božie svetlá, keď je duša vnútorne poučená o takých veciach, ktoré ani nečítala v žiadnych knihách, ani ju nikto z ľudí o tom nepoučil. Sú to chvíle vnútorného poznania, ktoré dáva duši sám Boh. Sú to veľké tajomstvá… Často dostávam svetlo a poznanie vnútorného života Boha a vnútornej povahy Boha. Napĺňa ma to nevysloviteľnou dôverou a radosťou, ktorou prekypujem, túžim sa celá v ňom rozplynúť.

1103) + Podstatou lásky je obeta a utrpenie. Pravda chodí s tŕňovým venčekom. Modlitba sa týka rozumu, vôle aj citu.

1104) Dnes bola pekná prednáška3 Ide tu o jednu z exercičných prednášok kňaza Jozefa Plazu SJ. o Božom milosrdenstve a o Božej dobrotivosti. Počas tejto prednášky moja duša pociťovala oheň Božej lásky a pochopila som, že Božia reč je živá.

1105) Zvláštne predsavzatia – naďaľlej tie isté, to znamená: spájať sa s milosrdným Kristom a mlčanie. Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičiť sa v tichosti.

1106) + Čnosť bez rozvážnosti nie je čnosťou. Musíme sa často modliť k Duchu Svätému o milosť rozvážnosti. Rozvážnosť tvoria: rozvaha, rozumne sa zamyslieť a dať si rozhodné predsavzatie. Posledné rozhodnutie vždy závistí od nás. My musíme rozhodovať, môžeme a máme hľadať radu a svetlo…

1107) Počas dnešnej meditácie mi dal Boh vnútorné svetlo a pochopila som, v čom spočíva svätosť. Hoci som túto vec už mnoho ráz počula na prednáškach, duša to inak chápe, keď to poznáva skrze Božie svetlo, ktoré ju osvecuje. Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou. Boh nikdy nasilu neobmedzuje našu slobodnú vôľu. Od nás závisí, či chceme prijať Božiu milosť, aleb nie, či s ňou budeme spolupracovať, alebo ju premárnime.

1108) Na poslednej večernej prednáške, ktorá bola prípravou na obnovenie sľubov, hovoril otec o šťastí, ktoré vyplýva z troch sľubov, a o odmene za ich verné zachovanie. Náhle bola moja duša uvrhnutá do veľkej vnútornej temnoty. Namiesto radosti bola moja duša naplnená horskosťou a srdce mi prenikla ostrá bolesť. Cítila som sa biedna a nehodná tejto milosti. S týmto pocitom úbohosti a nehodnosti by som sa neodvážila priblížiť k nohám ani tej najmladšej postulantky, aby som ich pobozkala. Videla som ich v duchu krásne a Bohu milé, a seba som videla ako priepasť biedy. Keď sa prednáška skončila, vrhla som sa na zem pred Bohom, ukrytým vo svätostánku v slzách a bolesti; vrhla som sa do mora nekonečného Božieho milosrdenstva. Až tu som pocítila úľavu. Cítila som, ako ma zaplavuje celá všemohúcnosť jeho milosrdenstva.

30. [4.] Dnes je obnovenie sľubov
1109)
Hneď po prebudení ma obklopila Božia prítomnosť, cítim sa Božím dieťaťom. Božia láska zaplavila moju dušu a [Ježiš] mi dal poznať, ako všetko závisí od jeho vôle. Povedal mi tieto slová: – Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi a svätému prijímaniu na sviatok môjho milosrdenstva. Povedal mi: – Dcéra moja, ničoho sa neboj, ja som vždy s tebou, aj keď sa ti zdá, akoby ma nebolo. Tvoja poníženosť ma núti zostúpiť z vysokého trónu a úzko sa s tebou spájať.

4. [1937]
1110)
Pán mi dal poznať rozhovory,4 Ťažko spájať túto vetu z Denníčka s nejakými konkrétnymi rozhovormi vo Vatikáne o ustanovení sviatku Božieho milosrdenstva. Kardinál Eugen Pacelli bol v tom čase sekretárom Apoštolskej stolice. ktoré prebiehali o tomto sviatku vo Vatikáne: veľmi zaň horlil hodnostár Pacelli.


 • 1
  Sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva si každý rok okrem osemdňových duchovných cvičení konajú aj trojdňové exercície.
 • 2
  V krakovskom dome kongregácie sa vtey (20. – 29. 4. 1937) konali osemdňové duchovné cvičenia pred sľubmi a obliečkou sestier. Tieto duchovné cvičenia dával kňaz Jozef Plaza SJ (1884 – 1950), vtedajší predstavený domu jezuitov v Krakove na Malom rínku.
 • 3
  Ide tu o jednu z exercičných prednášok kňaza Jozefa Plazu SJ.
 • 4
  Ťažko spájať túto vetu z Denníčka s nejakými konkrétnymi rozhovormi vo Vatikáne o ustanovení sviatku Božieho milosrdenstva. Kardinál Eugen Pacelli bol v tom čase sekretárom Apoštolskej stolice.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.