Katolícke čítanie (420.) – 24.2.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, žiada si len svojho Miláčika (3. – 4.)

Nedovoľme, aby sme sa stali otrokmi ctibažnosti. Svätá Terézia vravievala: “kto si zakladá na cti, zrieka sa duchovného pokroku.” Mnohí ľudia sa venujú duchovnému životu, a pritom zbožňujú vlastnú česť. Prejavujú náznaky čnosti, ale chodia s nimi na trh ľudskej chvály. A keď sa nenájde nik, kto by ich chválil, chvália sa sami. Vo všetkom chcú vyzerať lepší od iných. Keď sa niekto dotkne ich cti, hneď sa znepokojujú, zanechávajú prijímanie, zriekajú sa všetkých pobožností a neuspokoja sa, kým nie sú presvedčení, že znovu získali stratenú vážnosť. No tí, čo naozaj milujú Boha, konajú celkom inak. Vyhýbajú sa chvastaniu, nemajú radi chvály. Trápia sa, keď ich iní chvália, a tešia sa, keď o nich ľudia zle zmýšľajú.
Veľmi správne to vystihol svätý František Assiský: “Som len taký, aký som pred Bohom.” Aký úžitok budeme mať z toho, keď si nás svet bude vysoko vážiť, a pred Bohom budeme odporní a hodní opovrhnutia? A naopak, čo na tom záleží, že svet nami pohŕda, ak sme drahí a vzácni v Božích očiach? Svätý Augustín napísal: “Chvála nelieči zlé svedomie, urážka neraní dobré svedomie.” Ako ten, čo nás chváli, nezbaví nás trestu za zlé skutky, tak ani ten, čo nás haní, nepozbaví nás zásluhy dobrých skutkov. “Čo záleží na tom,” povedala svätá Terézia, “že nás ľudia obviňujú a znevažujú, keď v tvojich očiach sme veľkí a bez hriechu?” Svätí po ničom tak netúžili, ako po tom, aby ich ľudia zaznávali a ponižovali. Svätý František Saleský píše: “Aká krivda sa nám deje, ak o nás niekto zle zmýšľa? Nemáme my sami takto o sebe zmýšľať? Ak vieme, že sme zlí, nebolo by spravodlivé namáhať sa, aby nás považovali za čnostných.”

Pamiatka a úcta k Márii (5. – 6.)

Mária je plná milosti a neustále ju rozveseľujú spevy anjelov. Napriek tomu ju vždy poteší, keď jej slúžia ľudia, pretože tým oslavujú Boha a získajú tak spásu. Dojímajú ju slzy bedárov, trpí so zarmútenými, pomáha nám bojovať proti pokušeniu a počúva modlitby zbožných. Tí, ktorí sa k nej utiekajú s dôverou a pokorou, tí, ktorí vzývajú jej sladké a slávne meno, neodídu s prázdnymi rukami.
Má mnoho spojencov a slúžia jej zástupy anjelov, ktorých posiela na pomoc opusteným. Démonom nedovolí pokúšať tých, ktorí ju prosia o záchranu a utiekajú sa pod jej ochranu. Zlí duchovia sa jej hrozia a utekajú, keď počujú jej sväté meno. Boja sa mena Mária, pretože kresťania ho milujú a neustále vzývajú.
Démoni sa neodvážia zjaviť alebo preukázať svoju silu tam, kde jasne žiari meno Márie. Stačí, keď ho len začujú a hodí ich o zem, sťaby do nich trafil blesk. A čím častejšie jej meno vyslovujeme s láskou, tým rýchlejšie a ďalej utekajú.

O prostriedkoch milosti – O posvätnom stave

306. Čo je posvätný stav? Posvätný stav je sviatosť, ktoru Pán Ježiš dáva kňazskú moc tým, čo majú pokračovať v jeho službe.

307. Kto môže vysluhovať sviatosť posvätného stavu? Sviatosť posvätného stavu môže vysluhovať biskup.

308. Hlavne v čom spočíva kňazská služba? Kňazská služba spočíva hlavne v týchto úlohách:
hlásať Božie slovo
– posväcovať ľudí vysluhovaním sviatostí (najmä svätej omše a sviatosti pokánia)
– viesť veriacich cestou Božích prikázaní k spáse
Posvätný stav udeľuje biskup v rámci svätej omše vkladaním rúk a modlitbou. Posvätný stav má tri stupne: diakon, kňaz a biskup. Diakona a kňaza svätí biskup. Biskupa svätí biskup z poverenia Svätého Otca. Sviatosť posvätného stavu vtláča do duše nezmazateľný znak. Kňaz sa zaväzuje k bezženstvu (celibátu) a k poslušnosti pre nebeské kráľovstvo.
Majme v úcte kňazov. Zastupujú Ježiša Krista. Kristus účinkuje cez nich. Modlime sa za kňazov a za nové kňazské povolania: “Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov.”

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.