Katolícke čítanie (422.) – 26.2.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, žiada si len svojho Miláčika (5. – 7.)

Akú istotu nachádzajú v skrytom živote tí, čo chcú milovať Ježiša Krista z celého srdca! Sám Ježiš im dal v tom príklad: tridsať rokov žil skrytý a opovrhnutý v nazaretskej dielni. Svätí sa uchyľovali na púšť a skrývali sa v jaskyniach: chceli uniknúť pred úctou svojich blížnych. Svätý Vincent z Pauly hovorieval, že túžba vystatovať sa, aby ľudia o nás s úctou rozprávali, aby chválili naše podujatia, aby sa rozprávalo o našich zázrakoch, je zlo, pre ktoré zabúdame na Boha. Toto zlo poškvrňuje aj naše najsvätejšie skutky, je to neresť, ktorá najväčšmi škodí pokroku v duchovnom živote.
Kto teda chce rásť v láske k Ježišovi Kristovi, musí v sebe usmrtiť kult vlastnej cti. A ako ho usmrtíme? Svätá Mária Magdaléna de Pazzi nám to vysvetľuje: “Náš sklon k sebaláske podporuje záľuba v dobrej povesti, ktorej sa tešíme. A preto smrť sebalásky tkvie v takom skrytom živote, aby o nás nik nevedel. Kto takto nezomrie, nikdy nebude pravým Božím služobníkom.”
Chceme byť vzácnymi v Božích očiach? Udúšajme túžbu vystatovať sa a byť vzácni v očiach našich blížnych. Ešte väčšmi musíme dávať pozor, aby sme neživili túžbu panovať nad inými. Svätá Terézia si želala, aby radšej oheň strávil jej kláštor so všetkými rehoľnicami, než aby doň vstúpila táto zlorečená ctibažnosť. Chcela, aby každá z jej rehoľníc, ktorá by túžila byť predstavenou, bola z kláštora vylúčená alebo aspoň navždy v ňom uväznená.
Duša, ktorá miluje Boha, má živiť jedninú ctibažnosť: prevýšiť všetkých v poníženosti, ako povedal svätý Pavol: “V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho” (Flp 2, 3). Slovom, kto miluje Boha, má túžiť len po Bohu!

Pamiatka a úcta k Márii (7.)

Máriino meno by si mali ctiť a milovať všetci veriaci, či už zasvätení, alebo laici, malo by byť ohlasované medzi hriešnikmi, mali by sa ním povzbudzovať trpiaci a vzývať ho tí, čo sú v ohrození. Pretože Mária je najbližšia Bohu a najmilšia svojmu požehnanému Synovi Ježišovi.
Milosrdenstvo z nej robí všemocnú orodovníčku za synov Adama, vďaka nej im Ježiš odpúšťa všetky hriechy a prichádza na pomoc v nebezpečenstve. Vždy, keď sa naskytne príležitosť, Mária neváha a dobrým slovom sa prihovorí za núdznych u svojho Syna.
Vďaka svojmu postaveniu jej milovaný Syn, Spasiteľ ľudstva, ktorý si ju ctí natoľko, že jej nič neodoprie, okamžite vyslyší akúkoľvek prosbu, ktorou ju poveríte.

O prostriedkoch milosti – O manželstve

309. Čo je manželstvo? Manželstvo je zmluva, ktorou sa muž a žena slobodne a dobrovoľne zaväzujú žiť v nerozlučnej jednote až do smrti.
Dostávajú od Boha právo dávať život novým ľuďom a povinnosť telesne i duchovne ich vychovávať. Nerozlučnosť manželstva vyjadruje Sväté písmo takto: “… muž opustí svojho otca i svoju matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele” (Gn 2, 24). Ježiš Kristus z toho vyvodil: “Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.” (Mt 19, 6) Prechodné spojenie dvoch ľudí muža a ženy nepovažujeme za manželstvo, ale za hriešne smilstvo.

310. Kto ustanovil manželstvo a kto ho povýšil na sviatosť? Manželstvo ustanovil Boh už v raji a Ježiš Kristus ho povýšil na sviatosť.
Pre človeka pokrsteného v Katolíckej cirkvi, je manželstvo platné, len keď ho prijme pred kňazom v prítomnosti dvoch svedkov. Od tejto predpísanej formy môže Cirkev oslobodiť. Keď teda pokrstený človek vstupuje do manželstva, prijíma sviatosť, ktorá mu rozmnožuje posväcujúcu milosť a dáva mu pomáhajúcu milosť, aby bol schopný zodpovedne si plniť manželské a rodičovské povinnosti.

311. Aké sú povinnosti manželov? Povinnosti manželov sú:
– žiť svorne vo vzájomnej láske a vernosti
– vychovávať svoje deti vo viere v Boha

312. Kto môže vstúpiť do manželstva? Do manželstva môže vstúpiť muž a žena, medzi ktorými niet manželskej prekážky.
Manželské prekážky sú také okolnosti, ktoré robia manželstvo buď neplatným alebo nedovoleným.
Niektoré manželské prekážky pochádzajú od Boha – od nich nemôže Cirkev dišpenzovať. Niektoré prekážky pochádzajú od Cirkvi a Cirkev môže od nich z vážnych dôvodov oslobodiť.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.