Katolícke čítanie (427.) – 2.3.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, žiada si len svojho Miláčika (Modlitba)

Môj Ježišu, vnukni mi túžbu páčiť sa len tebe. Daj, aby som zabudol na všetky stvorenia, aj na seba samého. Čo by pomohlo, keby ma celý svet miloval, ale keby si ma nemiloval ty, jediná láska mojej duše? Môj Ježišu, prišiel si na zem, aby si si získal naše srdcia. Ak ti neviem darovať svoje srdce, vezmi si ho sám a naplň ho svojou láskou. Nedopusť, aby som sa od teba odlúčil. V minulosti som sa ti obrátil chrbtom. Teraz si však uvedomujem, aké zlo som spáchal, a nenávidím ho celým srdcom. Nič ma tak nezarmucuje, ako spomienka na toľké urážky, ktorých som sa dopustil proti tebe. Útechou ma napĺňa vedomie, že ty si nekonečná dobrota, ty neodmietaš milovať hriešnika, ktorý ťa miluje. Môj milovaný Vykupiteľ, ty sladká láska mojej duše, v minulosti som tebou pohŕdal, ale teraz ťa milujem väčšmi ako seba samého. Obetujem ti seba samého a všetko, čo mám. Chcem len teba milovať a len tebe sa páčiť. Taká je moja ctibažnosť. Prijmi ju a rozmnož a znič vo mne každú túžbu po pozemských dobrách. Ty si nesmierne hodný lásky.
Hľa, tu som, chcem byť celý tvoj. Chcem trpieť všetko, čo ty chceš. Veď ty si umrel z lásky ku mne bolestnou smrťou na kríži. Ty chceš, aby som bol svätý. Ty ma chceš urobiť svätým. V teba skladám svoju dôveru. Dúfam v tvoju ochranu, ó, vznešená Matka Božia Mária!

Pamiatka a úcta k Márii (8.)

Každý zbožný veriaci, ktorý nechce upadnúť do záhuby tohto sveta, ale túži po večnej spáse, by sa mal utiekať k Márii, Našej Panej. Lebo ona nešťastných zahŕňa bezhraničnou milosťou a môžeš od nej očakávať tie najväčšie dary.
Od narodenia v nej milosrdenstvo neustále rástlo a nestratila ho ani vtedy, keď bola vzatá do nebies. Práve naopak, naplnilo ju ešte výdatnejšie a lahodnejšie. Vďaka nemu nikdy nezabudne na svojich biednych ctiteľov.
Hoci je najväčšia zo všetkých a teší sa hojnosti šťastia a radosti, pamätá na pokoru, ktorá ju povýšila nad všetkých. Skláňa sa k svojim najmenším služobníkom, je zbožňovanou patrónkou nešťastných aj Matkou sirôt. Amen.

O prostriedkoch milosti – O manželstve

313. Ako sa menuje manželstvo, v ktorom je jedna stránka katolícka a druhá nekatolícka? Manželstvo, v ktorom je jedna stránka katolícka a druhá nekatolícka, menuje sa “miešané manželstvo”.

314. Prečo Cirkev zakazuje miešané manželstvá? Cirkev zakazuje miešané manželstvá preto, lebo:
– manželia majú byť jednotní vo všetkom
– náboženská výchova detí je veľmi sťažená a ohrozená
Keď sa katolík sobáši pred nekatolíckym duchovným, jeho manželstvo je neplatné.

315. Kedy Cirkev dovolí miešané manželstvo? Cirkev dovolí miešané manželstvo, ak je na to vážny dôvod a katolícka stránka odvráti nebezpečenstvo odpadnutia od viery a urobí všetko, aby deti boli pokrstené a vychované v Katolíckej cirkvi; nekatolícka stránka to môže vziať na vedomie.
Pre pokrsteného kresťana katolíka civilné manželstvo nie je manželstvom. Pred prijatím sviatosti manželstva sa snúbenci majú zavčasu hlásiť na fare, aby si mohli prehĺbiť náboženské vedomosti a pomocou nich hlbšie prežívať svoju vieru.
Manželstvo je vážny a zodpovedný stav, preto sa treba naň pripraviť úprimnou modlitbou a zachovávaním prikázaní, najmä šiesteho Božieho prikázania. Sviatosť manželstva je cestou do neba pre obidvoch manželov aj pre ich deti.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.