Katolícke čítanie (428.) – 3.3.2024 – nedeľa

ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Katolícke čítanie: streda-nedela

1211) Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nai a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne ťa prosíme pre tvoju lásku, ktorá ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Ó, všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, – záchrana hriešneho človeka, – ty si milosrdenstvo a zľutovania more, – pomáhaš tomu, kto ťa prosí pokorne.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na celé ľudstvo, ale najmä na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

1212) Druhý deň – Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.

1213) Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme zbožne konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválil Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Prameň Božej lásky v čistých srdciach prebýva, – sú vykúpané v mori milosrdenstva, – žiarivé ako hviezdy, jasné ako zora.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

1214) Tretí deň – Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli kvapkou útechy v mori horkosti.

1215) Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne ťa o to prosíme pre tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.

Zázraky milosrdenstva sú nepreskúmateľné, – nepreskúma ich ani hriešnik, ani spravodlivý. – Na všetkých hľadíš ľútostivo – a všetkých priťahuješ do svojej lásky.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na verné duše ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.

1216) Štvrtý deň – Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.

1217) Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duš pohanov, ktoré ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče tvojej milosti, aby aj ony spolu s nami oslavovali tvoje obdivuhodné milosrdenstvo, a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca.

Nech svetlo tvojej lásky – osvieti temnoty duší, – daj, aby ťa aj tieto duše poznali – a spolu s nami oslavovali tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je milovať ťa. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.

1218) Piaty deň – Dnes mi priveď duše heretikov1 Nad ustanovením sviatku Božieho milosrdenstva. a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.

Aj pre tých, ktorí roztrhali tvoje rúcho jednoty, – plynie z tvojho Srdca prameň zľutovania. – Všemohúcnosť tvojho milosrdenstva, ó, Bože, – môže vyslobodiť z poblúdenia aj tieto duše.

1219) Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, ty neodmietaš svetlo tým, ktorí ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou. Nedovoľ, aby sa ti stratili z príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj ony zvelebovali tvoje prehojné milosrdenstvo. Večný Otče, pozri milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili tvoje dobrá a zneužili tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj ony (duše) prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj ony oslavujú tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

1120) Šiesty deň – Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, preto pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.

Ruženec - android aplikácia
  • 1
    Nad ustanovením sviatku Božieho milosrdenstva.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.