Katolícke čítanie (431.) – 6.3.2024 – streda

ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Katolícke čítanie: streda-nedela

1220) Šiesty deň – Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, preto pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.

1221) Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: “Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov.

1222) Duša skutočne pokorná a tichá, – už tu na zemi rajom dýcha – a vôňa jej pokorného srdca – nadchýna samého Stvoriteľa.

1223) Večný Otče, pozri milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú tvojmu Synovi a ich vôňa sa vznáša zo zeme až k tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, ktoré máš v týchto dušiach, žehnaj celý svet, aby všetky duše spoločne spievali na slávu tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

1224) Siedmy deň – Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich doň. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca a v budúcom živote budú žiariť zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.

1225) Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samého Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc tvojmu milosrdenstvu. Sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie tvoje milosrdenstvo. Dušu, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, aj on bude osobitne milovať. Vždy je blízko živétho prameňa a načiera milosti z Božieho milosrdenstva. Večný Otče, pozri milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú tvoja najväčšiu vlastnosť, tvoje nekonečné milosrdenstvo, a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša, naplnená radosťou, spieva Najvyššiemu pieseň milosrdenstva. Bože, pokorne ťa prosím, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú do teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: – Duše, ktoré budú uctievať moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chrániť v živote, ale najmä v hodine smrti ako svoju chválu.

1226) Ôsmy deň – Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, aby potoky mojej krvi ochladili ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, lebo splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne… Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti.

1227) Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú ti veľmi milé, ale musia splatiť [dlh] tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z tvojho srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc tvojho milosrdenstva.

Zo strašnej páľavy očistcového ohňa – vznáša sa ston k tebe, Milosrdný, – ale zakúsia potešenie, úľavu a osvieženie – v potoku preliatej krvi a vody.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, prejav svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, svojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné.

1228) Deviaty deň – Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Pre ne nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: ‘Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to tvoja vôľa.’ Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.

1229) Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do ohniska svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo ty všetko môžeš.

Oheň a ľad nemožno spojiť. – Alebo oheň zhasne, alebo sa ľad roztopí, – ale tvoje milosrdenstvo, ó, Bože, môže pomôcť ešte väčšej biede.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne ťa prosím pre trpké umučenie tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo…

1230) Deň večný, ty deň vytúžený, – čakám ťa, príď už, sama som. – Láska zlu závoj strhá k zemi, – spasená idem za hlasom. – Deň krásny, chvíľa jedinečná, – prvý raz, Bože, uzriem ťa. – Túžby sa v zväzku s tebou zvenčia – a na strach môžem zabúdať. – Slávnostný deň je plný svetla, – Božiu moc duša rozpozná, – ďakujem, že som Lásku stretla, – odíďte smútky z môjho sna. – Šťastný deň, ó, deň požehnaný, – rozhorí srdce pre teba, – ako ty nik ma neochráni, – Ježišu, viac mi netreba. – Deň, keď ty prídeš, Bože, po mňa – tak na ten čakám oddane, – spálená túžbou z tvojho ohňa, – nič zlé sa mi už nestane. – Radostí deň a večných slastí, – k tebe sa kloním, Ženích môj, – priviň ma nežne v svojom plášti, – uhas mi v srdci nepokoj.

Ruženec - android aplikácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.