Katolícke čítanie (457.) – 1.4.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (10.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

“Vovádza ma do vínnej pivnice” (Pies 2, 4). Touto vínnou pivnicou je Božia láska. Keď sa láska k Bohu zmocní srdca, tak ho opojí, že zabúda na všetky stvorenia. Toto opojenie je ako smrť zmyslov: človek necíti, nevníma, nerozpráva. Tak isto si počína duša opojená láskou k Bohu. Nemá zmysel pre stvorené veci. Nechce na nič myslieť, iba na Boha; o ničom nechce rozprávať, iba o Bohu; nič iné si nežiada, iba milovať Boha a jemu sa páčiť. Pán v Piesni piesní zakazuje budiť spiacu snúbenicu (porov. Pies 2, 7). Čo znamená tento blažený spánok duše, ktorá miluje Ježiša Krista? Úplné zabudnutie na všetko. Je to hrdinské a dobrovoľné zabudnutie na všetko stvorenie, aby sme celú pozornosť upútali iba na Boha a mohli zvolať so svätým Františkom: “Môj Boh a moje všetko!” Načo mi je bohatstvo, načo hodnosti, načo majetky sveta? Ty, môj Bože, si môj majetok a moje všetko! Tomáš Kempenský sa modlí: “Môj Boh a moje všetko. Aké sladké slová! Stačia pre toho, kto im rozumie; a kto Boha miluje, rád ich často opakuje.”

Máriin žiaľ i útecha (9.)

Ďakuj za požehnanie, ktoré Boh daroval ľudstvu skrze svoju svätú Matku a neprestajne jej vzdávaj vďaku a úctu. Veď ak nám zákony prírody prikazujú, aby sme si vždy vážili a milovali svojich pokrvných rodičov, o čo viac by sme ako deti Cirkvi mali byť vďační našej duchovnej Matke a milovať Matku Božiu viac než svojich rodičov a príbuzných?
Musíš sa naučiť priblížiť k Bohu skrze Máriu pomocou chvál a modlitieb. Musíš bezvýhradne dôverovať jej záštite namiesto toho, aby si sa spoliehal na svoje vlastné sily. Tak tvoja myseľ pod vplyvom vášní neochabne a nedostane sa do pasce.
Nech sa ti myseľ radšej dennodenne zanieti novými túžbami a slobodne sa povznesie k výšinám, kde urodzená Panna Mária, preslávna Kráľovná nebies, šťastne panuje s Ježišom, Kráľom anjelov.

Nábožným možno byť v každom povolaní

Boh na začiatku ustanovil, aby každá rastlina prinášala ovocie podľa svojho druhu. Podobne chce Boh, aby kresťania – živé rastliny Božej záhrady, Cirkvi – prinášali ovocie nábožnosti, každý podľa svojich schopností a vo svojom povolaní. Nábožnosť jednotlivých ľudí jej preto veľmi rozdielna. Nábožnosť bohatého je iná ako chudobného, učeného a umelca iná ako remeselníka alebo robotníka, nábožnosť manželky a matky je zasa iná ako slobodnej devy alebo vdovy. Myslíš azda, drahá Filotea, že by to bolo správne, aby biskup žil ako pustovník alebo kartuzián? Či azda robotník alebo remeselník by sa mal denne toľko modliť v kostole ako tí, čo žijú v kláštoroch? Či by taká nábožnosť nebola smiešna, pomýlená, ba odporná? Jednako sa stávajú chyby v takom zmysle. Svet, ktorý nerozlišuje alebo nechce rozlišovať správne od nesprávneho, pohoršuje. sa často nad “nábožnosťou”, ktorá je vlastne prevrátenosť a nie nábožnosť.
Pravda je tá, drahá Filotea, že pravá nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším. Ak by si niekedy videla človeka, ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, buď si istá, že jeho nábožnosť je falošná. Čím väčšmi sa človek usiluje doviesť do súladu nábožnosť a povolanie, tým je milší, tým mu je ľahšia a prirodzenejšia starosť o rodinu, tým srdečnejšia je láska medzi mužom a ženou, tým pevnejšia vernosť medzi predstavenými a poddanými, skrátka, tým krajší a priateľskejší je pomer v každom okruhu života.
Je to omyl, ba povedal by som blud, keď niekto tvrdí, že nábožnosť nemá miesto medzi bohatými, v obchode, úrade, dielňach, továrňach medzi robotníkmi alebo v kasárňach medzi vojakmi. Nábožnosť sa dá pestovať v každom povolaní. Pravda, netreba mať pred očami len nábožnosť kláštornú, lebo nábožností je toľko, koľko je povolaní. Veď každý stav a povolanie má svojich svätých. Tak svätý Jozef viedol nábožný život vo svojej dielni. Svätá Anna, Marta a Monika vo svojich domácnostiach. Svätý Šebastián a Móric boli svätými vojakmi, dôstojníkmi. Svätá Helena, Ľudovít a Eduard boli svätými na kráľovskom tróne. A tak by sme mohli spomínať ešte mnohých iných, napríklad lekárov, inžinierov, spisovateľov, rehoľníkov, robotníkov a pod. Je isté, že samota je najsúcejšia pre dokonalý duchovný život, ale predsa mnoho ľudí aj v samote stratilo svoju dokonalosť. Naopak zasa, ruch verejného života je najmenej vhodný na dokonalý duchovný život, a predsa mnoho ľudí práve vo verejnom živote ožilo obdivuhodným duchovným životom. Tak spomína svätý Gregor starozákonného Lóta, že kým bol v nemravnom meste, žil čistým životom, a keď bol potom sám, poškvrnil sa nečistým hriechom.
Čo z toho vyplýva? To, že nezáleží natoľko na tom, kde sme, ale akí sme. Všade, kdekoľvek žijeme, môžeme, ba máme sa usilovať žiť nábožným duchovným životom.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.