Katolícke čítanie (462.) – 6.4.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (11.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Dosiaľ sme hovorili všeobecne o odlúčení od stvorení ako o podmienke dokonalého spojenia s Bohom. Je však veľmi potrebné hovoriť o jednej konkrétnej prekážke, ktorou je nezriadená láska k rodičom.
Ježiš Kristus hovorí: “Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom” (Lk 14, 26). Ako si vysvetliť toto zrieknutie sa rodičov? Často sa stáva, že nemáme väčších nepriateľov nad príbuzných, najmä keď máme na mysli naše duchovné napredovanie. “A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi” (Mt 10, 36). Svätý Karol Boromejský sa priznáva, že sa po každej návšteve rodičovského domu vracal menej horlivý. Krásne odpovedal páter Anton Mendozza na otázku, prečo nechce navštíviť rodičovský dom: “Zo skúsenosti viem, že rehoľníci nikde inde natoľko nestrácajú ducha zbožnosti, ako u svojich najbližších.”

Máriin žiaľ i útecha (10.)

Ak sa ti aj na krátky čas podarilo zakúsiť Božskú blaženosť, slabosť tvojho tela ťa, nanešťastie, znovu doženie k úpadku, do údolia sĺz. Keď sa tak stane, neváhaj sa odznova utiekať k Matke mnohých milostí, aby mohla povedať svojmu milosrdnému Synovi, že ti došlo víno a potrebuješ posvätný olej, s ktorým mu môžeš vzdávať chválu, akú si zaslúži.
Je to on, kto sa stará o biednych, opovrhnutých i o tých, ktorými svet pohŕda pre meno Ježiš a pre ohlasovanie evanjelia a nebeského kráľovstva. Je teda užitočné vedieť, kde môžeš nájsť útočisko a úkryt pred naostrenými šípmi, kde sa môžeš schovať pred zimou a búrkou utrpenia.
Niet bezpečnejšieho úkrytu, než je lono Márie. Žiaden kôň, na ktorom by si utekal pred zrakom nepriateľa, nie je taký rýchly ako modlitba k Márii, našej Kráľovnej a pevnosti.

V nábožnom živote potrebujeme duchovné vedenie

Keď sa mladý Tobiáš podľa otcovho želania poberal do Ragesu, povedal otcovi: “Otec, nepoznám cestu.” Vtedy mu otec povedal: “Choď a nájdi si verného vodcu, ktorý by ťa na ceste sprevádzal.” To isté radím aj tebe, drahá Filotea. Ak chceš naozaj s dobrým úmyslom nastúpiť na cestu nábožnosti, nájdi si dobrého a spoľahlivého vodcu. To je rada nad všetky rady. “Akokoľvek by si hľadal vôľu Božiu,” hovorí slávny Avila, “nikde ju istejšie nenájdeš ako v oddanej poslušnosti, ktorú tak vrele odporúčali a aj uskutočňovali naši starší.” Keď svätá Terézia videla raz nástroje, ktorými svätá Katarána Kordovská cvičila svoje telo, chcela hneď robiť podobné pokánie napriek zákazom svojho duchovného vodcu. Jednako neskoršie si vec rozmyslela a radšej poslúchla vôľu a radu svojho duchovného vodcu. Boh jej potom v zjavení povedal: “Ty si vysoko ceníš nástroje pokánia, ale ja si omnoho viac cením tvoju poslušnosť.” Od toho času si svätá Terézia natoľko zamilovala poslušnosť, že sa aj zvláštnym sľubom zaviazala k poslušnosti svojmu duchovnému vodcovi. Aj Písmo pripomína: “Verný priateľ je silná ochrana, kto jeho našiel, vzácny poklad našiel.” Z toho vidno, aké dôležité je pre večný cieľ mať verného priateľa, ktorý nám je vždy naporúdzi so svojou radou a chráni nás proti lákavým úkladom zlého ducha. Kto však nájde takého priateľa? Múdry Sirach hovorí: “Tí, ktorí sa boja boha,” to jest pokorní, ktorí to vážne myslia so svojím duchovným pokrokom.
Keďže veľmi záleží na tom, drahá Filotea, aby si nastúpila cestu nábožného života s dobrým duchovným vodcom, modli sa vrúcne k Bohu, aby ti uštedril vodcu podľa svojho Božského Srdca. Buď si istá, že keby ti azda mal hoci anjela z neba poslať, ako kedysi mladému Tobiášovi, pošle ti vodcu dobrého a verného. Musíš však naňho hľadieť ako na ozajstného anjela, teda nesmieš ho pokladať za obyčajného človeka. Nesmieš sa spoliehať len na jeho ľudskú vedu a múdrosť, ale predovšetkým na Boha, ktorý chce prostredníctvom tohto človeka k tebe hovoriť. Buď k nemu dôverná a úprimná, otvor mu detsky prosto svoje srdce, aby poznal všetko tvoje dobro a zlo bez klamu a pretvarovania. Nakoľko je to možné, vyvoľ si ho za svojho stáleho spovedníka. Napokon, okrem dôvery musíš mať k nemu aj úctu tak, aby dôvera nenarušila úctu a úcta dôveru. To bude potom silné a požehnané, šľachetné a sväté priateľstvo.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.