Katolícke čítanie (464.) – 8.4.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (12.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

O svojom stave rozhoduje každý sám. V tejto veci nie sme povinní podrobiť sa vôli rodičov. Túto mravnú zásadu jasne vyslovil svätý Tomáš. Ak Boh volá mladíka do rehoľného stavu a rodičia mu v tom bránia, mladík je povinný poslúchnuť Boha, a nie rodičov, ktorí pre vlastné záujmy a pre rehoľné výhody stavajú sa proti jeho duchovnému napredovaniu. Smutne píše o takýchto rodičoch svätý Bernanrd: “Radšej dopustia, aby boli synovia zatratení, než aby opustili rodičovský dom.”

Máriin žiaľ i útecha (11.)

Aj sám Ježiš vstúpil do tejto pevnosti, aby z nej získal posvätné údy svojho tela a premohol tak princa temnoty. Aj ty do nej vojdi a ukry sa v jej tôni. Modli sa vo dne v noci, aby ťa najsvätejšia Panna ochránila pred každým zlom, ktoré ťa ohrozuje.
Zostaň v bezpečí pod šikrokým, nádherným plášťom Našej Panej. Lebo keď sa Mária modlí, temnota sa stráca. S Máriinou pomocou unikneš každému zlu. V nej nájdu biedni útočisko, chorí liek, zarmútení útechu a bojazliví silu.
Dostane sa ti požehnania, dokonca veľkého požehnania, ak si to zaslúžiš a oddane budeš plniť Máriine želania. Zahrnie ťa priazňou nielen tu na zemi, ale aj slávou medzi vyvolenými na nebesiach. Drž sa Márie pevne a nepúšťaj sa jej dovtedy, dokým ťa nepožehná a neprivedie ťa v jej radostnej spoločnosti do kráľovského paláca v nebi. Amen.

Začnime vždy očistením duše

“Kvety sa zjavili na našom poli,” hovorí ženích v Písme, “čas čistenia a zrezávania výhonkov je tu.” Čo iného sú kvety nášho srdca, drahá Filotea, ak len nie nábožné a sväté myšlienky a predsavzatia? Len čo sa ukázali v záhrade našej duše, musíme vziať nôž a nožnice a poodrezávať, poodstrihávať všetko, čo je mŕtve a neužitočné. Začiatok nášho duchovného ozdravenia musí sa zračiť v očistení od hriešnych náklonností. Toto očistenie však u obyčajného človeka predpokladá dlhší vývin a stojí veľa námah. Porekadlo hovorí, že pomalé liečenie je najistejšie. To platí aj o duchovnom živote. Zlo prichádza rýchlo ako na rozprávkových lietajúcich koňoch, ale odchádza pomaly, z kroka na krok. Preto duchovný život vyžaduje veľa trpezlivosti a odvahy. Aké je to žalostné, keď niektorí po niekoľkých úspešných začiatočných krokoch v duchovnom živote vidia ešte mnoho svojich slabostí a nedokonalostí a dajú sa tým znechutiť a pomýliť, ba skoro by chceli všetko nechať tak a vrátiť sa na staré cesty. Nie v menšom nebezpečenstve sú však aj tí, ktorí po niekoľkých dňoch práce na svojom duchovnom zdokonalení pokladajú sa za dobrých a dokonalých a chceli by sa oddať letu, na ktorý im ešte nestačia krídla.
Pochod vnútorného očisťovania nemôže a nesmie sa skončiť prv ako náš život. Z toho vyplýva, že sa nesmieme priveľmi znepokojovať nad svojimi nedokonalosťami. Dokonalosť totiž je v ustavičnom boji proti nedokonalostiam. Aby sme mohli proti nim bojovať, musíme ich najprv vidieť; aby sme ich mohli premôcť, musíme ich najprv pred sebou mať. Nie ten je istý, kto ich necíti, ale ten, kto sa nebojí proti nim vytasiť zbraň. Len smrteľným hriechom možno stratiť božský život, život v milosti v nás, nie nedokonalosťami. “Osloboď ma, Pane, od zbabelosti a ustatosti,” modlí sa žalmista. V boji proti zlu sme vždy v tom šťastnom položení, že vždy môžeme zvíťaziť, kým len máme vôľu bojovať. Bojovať proti chybám a nedokonalostiam znamená vlastne nad nimi zvíťaziť.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.