Katolícke čítanie (469.) – 13.4.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (13.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Takto si nepočínajú len zlí rodičia. I bohabojní rodičia bývajú nepochopiteľne tvrdohlaví. Náruživosťou zaslepení všemožne sa namáhajú, aby znemožnili synovi vstup do kláštora. Uvedomujú si úbohí rodičia, že sa tým dopúšťajú ťažkého hriechu? Len veľmi zriedkavé sú prípady, (ak vôbec nejaké sú), keď ich okolnosti azda ospravedlňujú.
Niekto si dovolí poznámku: Nemôže sa teda spasiť mladík, ak sa nestane rehoľníkom? Či všetci zlí, ktorí ostanú vo svete, budú zatratení?
Odpovedám: tí, ktorých Boh nevolá do rehoľného stavu, spasia sa vo svete, ak budú plniť povinnosti svojho stavu. Tí však, čo sú povolaní a odmietnu Božie volanie, len veľmi ťažko sa spasia. Boh im nedožičí zvláštnu pomoc, ktorú im chcel dať v rehoľnom stave, a bez nej sa len veľmi ťažko môžu spasiť.
Teológ Habert píše: “Kto nepočúvne Božie volanie, ako keby nezaujal svoje miesto. Len s veľkou námahou môže konať svoje povinnosti a teda spasiť sa.” A z toho vyvodzuje: “Hoci zásadne sa môže spasiť, predsa však len ťažko nastúpi cestu a použije nevyhnutné prostriedky spásy.”

Mária nám ukazuje svojho Syna Ježiša (1.)

Raduj sa, svätá Mária, lebo si priviedla na svet radosť Novej zmluvy. Raduj sa, nepoškvrnená Matka, lebo si si zachovala svoju panenskosť, ktorá rozkvitla do slávy. Raduj sa, panenská Matka, lebo si bola oslobodená od kliatby a hanby uvrhnutej na ženské pokolenie. Plesaj v Ježišovi, svojom Spasiteľovi, ktorého si si pestovala v náručí. Raduj sa, lebo si vlastnými rukami položila do jasličiek toho, ktorého ani nebesia nedokážu obsiahnuť.
Právom uctievaš toho, ktorému si dala život, ale zároveň vieš, že jeho Otcom je Boh. Dala si mu náležitú materinskú starostlivosť a za odmenu si dostala vznešenosť a nebeskú úctu.

Dieťa

Očisťovanie od osobných hriechov

Kto chce očistiť svoje srdce a svoju dušu, musí začať s očistením sa od svojich osobných hriechov. Sviatosť pokánia je na to najlepším prostriedkom. Keď si sa už rozhodla pre obnovu nábožného života, drahá Filotea, je veľmi potrebné, aby si si vykonala svätú spoveď z celého svojho života. Ako to máš urobiť? Vyhľadaj si dobrého a skúseného spovedníka. Nájdi si dobrú modlitebnú knižku a spytuj si podľa nej svoje svedomie. Uvažuj, čím si urazila Boha od prvej chvíle užívania rozumu až po dnešný deň. Ak si netrúfaš spoľahnúť sa na svoju pamäť, môžeš si všetko aj napísať. Keď si si už takto svoje hriechy pripomenula, vzbuď si odpor proti nim a dokonale ich oľutuj. To je najdôležitejšie. Uvedom si, že si svojimi hriechmi stratila Božiu milosť, premrhala si nárok na nebo, zaslúžila si si večný trest pekla a zriekla si sa večnej blaženosti v nebi a Božej lásky. Nechcem tvrdiť, že by bolo nutné vždy vykonať generálnu spoveď, ktorá zahrnuje celý náš život. Jedno je isté, že tým, ktorí začínajú nový život, je veľmi užitočná, ba, drahá Filotea, takým ju čo najúprimnejšie odporúčam. Obyčajné spovede sú často nedokonalé. Ľudia sa niekedy na ne nepripravia vôbec, alebo sa pripravia veľmi povrchne, nevzbudia si dokonalú a nadprirodzenú ľútosť, nemajú silné predsavzatie zrieknuť sa hriechov, vyhýbať sa príležitostiam a použiť všetky prostriedky potrebné na polepšenie. V takých prípadoch je potrebná generálna svätá spoveď, aby človek nadobudol spokojnosť a istotu svedomia. Tým sami seba lepšie poznáme, získame spasiteľné zahanbenie nad svojím minulým životom a naučíme sa obdivovať Božie milosrdenstvo, ktoré s toľkou trpezlivosťou na nás čakalo. Taká spoveď potom upokojí srdce a občerství ducha. Povzbudí nás k dobrým predsavzatiam a spovedníkovi dá príležitosť, aby nám mohol dať zodpovedné rady a pokyny a nás samých povzbudí, aby sme druhý raz s väčšou otvorenosťou a dôverou vyznávali svoje hriechy.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.