Katolícke čítanie (478.) – 22.4.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (16.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Ako je vo veľkom nebezpečenstve večného zatratenia ten, čo nedbá na Božie volanie kvôli rodičom, tak isto je v tomto nebezpečenstve aj ten, čo vstupuje do kňazského stavu bez pravého povolania, len aby vyhovel rodičom. Znaky, podľa ktorých môžeme poznať pravé povolanie do takého stavu sú tri: 1. vedomosti, 2. úmysel venovať sa výhradne Božej službe a 3. vzorný život. Nás najväčšmi zaujíma tretí znak. Tridentský snem nariadil, aby biskupi udeľovali vyššie svätenia iba tým, ktorí vedú vzorný život. To isté žiadalo už prv kanonické právo, kde sa hovorí: “Len ten nech je vysvätený, kto bol dôkladne vyskúšaný.” Hoci sa tu mieni vonkajšia skúška, ktorú musí požadovať biskup o schopnostiach kandidáta, jednako nemožno pochybovať, že snem myslí predovšetkým na schopnosti vnútorné, bez ktorých je vonkajšia spôsobilosť iba zdanlivá. Preto snem dodáva: “Biskupi nech si uvedomia, že k týmto sväteniam môžu pribrať iba hodných, ktorí už dlhý čas žijú dobrým životom.” Aby sa dobrý život kandidáta mohol osvedčiť, snem predpisuje časový odstup medzi rôznymi stupňami svätenia: “Aby s vekom rástla v nich čnosť aj vedomosti.”

Mária nám ukazuje svojho Syna Ježiša (4. – 6.)

Ukáž mi teda Ježiša. To jediné si želám. Nežiadam od teba, aby si mi zverila do náručia svojho Syna, moje útočište a tvoju jedinú radosť.
Svätá Mária, Pani moja, ja ho len vrúcne túžim vidieť. Chcem vidieť Ježiša, ktorého si vždy a nadovšetko milovala. Moje srdce túži po Ježišovi, moje srdce volá k Ježišovi.
Matka: Ak chceš uvidieť Ježiša, tvoje oči musia byť čisté a nepoškvrnené. Vždy konaj zbožne a pokorne. Vzdaj sa pozemských radostí a uponíž sa.
Dieťa: Milovaná Mária, viem, že som nečistý a nezaslúžim si vidieť tvojho Syna. Ale nemôžem tu stáť len tak v tichosti, keď ma hlboká láska núti vyznať moje túžby.
Viem, že Ježiš má zaľúbenie v modlitbe. Viem, že aj teba teší pomáhať prosiacim. Preto len tak ľahko nemôžem ustrnúť v modlitbe…

Prvé rozjímanie: o stvorení človeka

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Uvažuje, že pred niekoľkými rokmi si ešte nebola na svete. Svet už bol dávno stvorený a o tebe nebolo ešte ani slychu. Boh ťa vyviedol z nebytia do bytia, stvoril ťa, utvoril tvoju povahu so všetkými jej vlastnosťami. Len zo svojej dobroty ťa stvoril. Mohol ťa aj nestvoriť, lebo nijako nepotreboval tvoje bytie. Pováž svoju prirodzenosť, ktorú ti Boh dal pri stvorení, svoju ľudskú prirodzenosť, najvyššiu na tejto zemi, ktorá je určená a uspôsobená na večné spojenie a blaženosť s Bohom.

Srdce: Hľaď, duša moja, nie ty si si dala život, ale Boh, Stvoriteľ a Pán ťa utvoril. Bože, som dielom tvojich rúk. Ako veľmi ti musím ďakovať, že si ma stvoril, že si ma určil pre večný život. Aký nekonečný si vo svojej moci a dobrote! Ako len môžem dôstojne oslavovať tvoje meno a náležite ďakovať za tvoju dobrotu?! Aká nevďačná som bola dosiaľ k tebe. Namiesto toho, aby som ťa milovala, svojou vďačnosťou ti bola na radosť, namiesto toho, aby som tvoje prikázania zachovávala, v slepej sebaláske som nasledovala svoje nezriadené žiadosti a náklonnosti, zabudla som a zanechala svojho Stvoriteľa a Otca a slúžila som hriechu. Ako veľmi ľutujem, že som ťa svojou nevďačnosťou a svojimi hriechmi rozhnevala a urážala!


Vôľa: Oddnes už nechcem slúžiť svojej sebaláske. Chcem skromne zmýšľať o sebe, chcem milovať pokoru a rada znesiem pohŕdanie a odstrkovanie pre teba. Chcem zmeniť celý svoj život a len na svojho Stvoriteľa hľadieť a jemu slúžiť. Chcem mať v úcte bytie, ktoré mi dal, a chcem si vždy vážiť a ceniť, že som hodná povolania na večný život.

Zakončenie: Môj Bože, dal si mi bytie a život. Rada ti obetujem a zasväcujem oboje. Všetko, čo myslím, rozprávam a robím, nech slúži na tvoju česť a slávu. Posilni moju vôľu, aby som tejto myšlienke ostala verná po celý svoj život. Amen.

Svätá Panna Mária, Matka Božia, odporúčaj mňa a všetkých, za ktorých sa mám modliť, do lásky a do milosrdenstva svojho Syna. Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Po rozjímaní venuj krátky pohľad na vykonané rozjímanie. Vyber a zapamätaj si z neho niekoľko myšlienok, dve-tri, a cez deň o nich uvažuj. Budú ťa chrániť a pomáhať ti v nábožnom živote. Takto urob po každom ďaľšom rozjímaní.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.