Katolícke čítanie (485.) – 29.4.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (18.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Vo svojej Mravouke som obšírne rozobral tento námet a jasne som dokázal, že tí, čo bez osvedčeného dobrého života prijímajú svätý úrad, dopúšťajú sa ťažkého hriechu, lebo vystupujú na taký vznešený stupeň bez Božieho povolania. A nemôžeme povedať, že je na tento úrad povolaný ten, kto ho prijíma, a nezbavil sa hriešneho návyku, zvlášť proti čistote.
Aj keby takýto mladík bol schopný prijať sviatosť pokánia, lebo sa k nej ľútosťou náležite pripravil, predsa nie je schopný v tomto stave prijať kňazské svätenie, ktoré už vopred vyžaduje dobrý, bezúhonný život osvedčený po dlhšiu dobu. Ak ho predsa prijme, dopúšťa sa ťažkého hriechu, pretože sa votrel do posvätnej služby bez potrebného povolania a vystavuje sa nebezpečenstvu zatratenia. Svätý Anzelm hovorí, že ten, kto sa dá vysvätiť, aby hľadal svoju vlastnú slávu, je zlodejom Božej milosti. Taký pritiahne na seba skôr prekliatie ako požehnanie.
Biskup Abelly píše: “Kto vie, že ho Boh nevolá, a predsa sa vtisne, prijme sviatosť kňazstva, bezpochyby sa vrhá do zjavného nebezpečenstva zatratenia.” To je prípad kandidáta, ktorý prijíma vysviacku, hoci žije v akomkoľvek veľmi hriešnom návyku.
To isté učí Soto. Pozitívna svätosť u kandidáta je Božím príkazom: “Hoci bezúhonnosť mravov nepatrí k podstate sviatosti, predsa sa vyžaduje podľa Božieho príkazu… Pre tých, čo majú prijať vyššie svätenia, nestačí všeobecná príprava, ktorá je potrebná na prijatie inej sviatosti, aby sviatostná milosť nenarazila na prekážku. V sviatosti kňazstva človek neprijíma iba milosť, ale vystupuje na vznešenejší stupeň. Tomuto však musia zodpovedať počestné mravy a vynikajúce čnosti.”
Rovnako zmýšľa Tomáš Sanchez, páter Holzman aj teológovia salamanskej univerzity. Čo som napísal, nie je teda mienka jediného učenca, ale je to všeobecná mienka. A všetci autori sa opierajú o náuku svätého Tomáša.

Vzývanie svätých mien Ježiša a Preblahoslavenej Panny (4.)

“Ježiš a Mária!” sú slová, ktoré sa nielen ľahko vzývajú a dajú sa zapamätať, ale sú aj hodny rozjímania. S vyslovením ich mien získaš účinnú ochranu, verných strážcov, priateľov na ceste, sladkú útechu i silnú pomoc.
Táto jednoduchá modlitba dodá obozretnosť aj vytrvalosť na ceste za večným životom každému slabému pútnikovi, ktorý pohŕda všetkým svetským. Je mocná sťa vycvičení a silní bojovníci v službách kráľov a princezien tohto sveta, má silu ako svätci na zemi i v nebi.
Má moc zvolávať nebeské zástupy, ktoré s veľkou úctou nasledujú Ježiša Krista a najsvätejšiu Máriu, jeho milovanú Matku, ženu hodnu najväčšej chvály a cti. Preto tí, pre ktorých sú Ježiš a Mária spoločníkmi na ceste života, môžu sa spoľahnúť na ich orodovanie aj v hodine smrti.

Tretie rozjímanie: Božie dobrodenia

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Uvažuj o telesných daroch, ktoré ti dal Boh. Krásne a účelne stavané telo so svojimi údmi, zdravie, mnoho šťastia, radosti a príjemností, ktorá pramení z tela, z používania zmyslov – to všetko je od Boha. Pomysli, že na svete je mnoho lepších ľudí než ty, ktorí sa nemôžu tešiť z tých darov a dobrodení. Niektorí sú telesne zakrnutí alebo hrbatí, niektorí majú chabé zdravie alebo choré údy, iní zase žijú vo veľkej chudobe, v hlade a nedostatku. Teba od toho všetkého Boh ochránil. Spomeň aj na dary ducha. Koľko choromyseľných, bláznov a pomýlených ľudí je na svete! Prečo si aj ty nie medzi nimi? Boh to nechcel, teba vyznačil. Koľkí ľudia rástli bez vzdelania a bez správnej výchovy? Tebe však dožičil Boh dobrú výchovu a aj patričné vzdelanie. Koľkí nemajú rodičov a sú sirotami, koľkých rodičia sa rozviedli a nestarajú sa o svoje deti a ty máš rodičov, a dobrých rodičov. Pomysli si na nadprirodzené dary. Od svojho narodenia si dieťaťom Katolíckej cirkvi a poznávať Boha si sa učila od mladosti. Koľko ráz ťa už omilostil vo svätých sviatostiach? Koľko zvláštnych vnuknutí, napomenutí si dostala? Koľko ráz ťa zachránil od večného zatratenia? Pomysli na to všetko a uvidíš, aký dobrotivý a milosrdný bol Boh dosiaľ ku tebe.

Srdce: Bože môj, aký si dobrý! Tvoje srdce je bohaté na láskavosť a milosrdenstvo, rád dožičíš zo svojej dobroty a lásky. Nikdy nezabudne moja duša na milosti, ktoré si jej dal. Mrzí ma, že som tak málo myslela na tvoje dobrodenia, ba neusilovala som sa zaslúžiť si ich. Bola som nevďačná. Nielenže som si nevážila, necenila tvoju bezhraničnú dobrotu, ale som ju zneužila, pohrdla ňou, ba svojimi hriechmi som ju pošliapala. Čím láskavejší si bol ku mne, tým nevďačnejšia som bola.

Vôľa: Bože, koľké a nespočítateľné sú tvoje dobrodenia, ktorými si zahrnul moje telo a dušu a aká nevďačná som bola k tebe! Teraz sa však vraciam zo svojej zlej a pomyslenej cesty. Nechcem viac zabudnúť na teba, tvoje dary a milosti nikdy nechcem zneužiť a nimi pohrdnúť. Chcem byť prísna na svoje telo a budem sa usilovať, aby aj ono žilo na tvoju česť a slávu. Bože, celou svojou dušou budem po tom túžiť, aby som svoje povinnosti lepšie poznávala a radostnejšie plnila. Starostlivo a s láskou budem používať prostriedky, ktoré ponúka Cirkev na záchranu a posvätenie mojej duše. Každodenne si vykonám duchovné čítanie a budem nasledovať tvoje vnuknutia.

Bože, ďakujem ti, že si ma naučil v dnešnom rozjímaní poznať tvoje dobrodenia a moje povinnosti voči tebe. Predkladám predsavzatia a rozhodnutia svojho rozjímania pred teba. Prosím ťa, požehnaj ich a daj mi sily, aby som ich uskutočnila. Amen.
Najsvätejšia Panna a Matka Božia Mária, Matka milosti, moji svätí patróni, proste za mňa, aby som svoje predsavzatia splnila a tak vás nasledovala v Božej láske a službe. Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.