Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (19.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Teda ťažko hreší kandidát, ktorý prijíma svätenie, hoci nežije dlhší čas čnostným životom. Rovnako ťažko hreší i biskup, ktorý ho vysviaca bez potrebnej skúšky. Biskup musí mať istotu o jeho dobrom živote.
Ťažko hreší aj spovedník, keď dáva rozhrešenie kandidátovi, ktorý žije v hriešnom návyku a chce prijať vyššie svätenie, hoci jeho polepšenie nemá záruku v dlhšom čnostnom živote. Ťažko hrešia i rodičia, ktorí vedia o zlom správaní svojho syna, a predsa ho nútia prijať svätenie zo sebeckého záujmu, aby bol oporou rodiny. Ježiš Kristus neustanovil kňazský stav na hmotnú podporu rodín, ale iba na to, aby sa staral o Božiu slávu a o spásu duší. Niektorí ľudia pokladajú kňazský stav za svetské zamestnanie alebo remeslo, ktoré otvára cestu k poctám a bohatstvu. To je omyl. Keď teda rodičia naliehajú na biskupa, aby vysvätil ich nevzdelaného syna pochybných mravov, a svoju žiadosť odôvodňujú svojou chudobou, má im biskup odpovedať: “Nie, syn môj, kňazský stav je ustanovený výhradne pre dobro Cirkvi, a nie na podporu rodičovského domu!” Takto rozhodne ich treba odbaviť a viac si ich nevšímať. Veď takíto nehodní po vysvätení neškodia len svojim dušiam, ale i rodine a vlasti.

Vzývanie svätých mien Ježiša a Preblahoslavenej Panny (5.)

Neopúšťaj Ježiša, ak chceš žiť a zjednotiť sa vo večnosti s ním a s Máriou. Dobrou a bezpečnou cestou kráčajú tí, ktorí nosia Ježiša a Máriu v srdci, ktorí majú ich mená neustále na perách a zvelebujú ich, ktorí ich nahlas volajú a jasajú im srdcia, vzývajú ich pohľadom, túžbu po nich majú vrytú v tvárach, chlácholia ich bozkami, objímajú ich a kľačia pred nimi v modlitbe.
Šťastní sú tí, ktorí zbožne vzývajú a pozdravujú Ježiša a Máriu, s láskou si ich pripomínajú, uctievajú ich a radostne im spievajú. Aký sladký je Ježiš a aká sladká je Mária, jeho milovaná a svätá Matka!
Šťastní sú pútnici, ktorí na každom mieste a v každej chvíli pozemského vyhnanstva vo svojom tele nezabúdajú na nebeskú domovinu, kde sa Ježiš a Mária neprestajne radujú so svojimi anjelmi a svätými vo večnej sláve!

Štvrté rozjímanie: o hriechoch

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Pomysli, drahá Filotea, koľko času uplynulo odvtedy, čo si začala hrešiť, a ako veľmi sa rozmnožili tvoje hriechy. Skoro každodenne pribúdali nové hriechy proti Bohu, proti tebe a proti blížnym. Pomysli najmä na nevďačnosť voči Bohu. Tento hriech je akosi všeobecný, skrýva sa skoro v každom hriechu, ktorý si spáchala. Nevďačnosť voči Bohu ešte zväčšuje a sťažuje hriechy. Koľko dobrodení ti preukázal Boh a aj tak si ich zneužila, namiesto toho, aby si sa za ne poďakovala. Pomysli ďalej, aká si bola ľahostajná oproti vnútorným vnuknutiam a napomenutiam milosti. Ba, čo je najhoršie, veľa ráz si prijala sviatosti a kde je úžitok, ktorý Boh očakával? Kde sú vzácne drahokamy, ktorými nebeský Ženích ozdobil tvoju dušu? Všetko je pochované pod tvojimi hriechmi. Boh ti často vyšiel v ústrety, aby ťa nebu zachránil, ale ty si sa mu vždy vyhla z cesty, aby si mohla ísť svojou vlastnou cestou, ktorá ťa viedla do záhuby. Aspoň len jediný raz uvažuj o toľkej hlúosti a nevďačnosti.

Srdce: Bože môj, ako sa ešte opovažujem ukázať sa pred tebou? Som plná zloby a nevďačnosti! Ako som len mohla tak ľahkomyseľne a nerozumne zneužiť proti tebe všetky zmysly svojho tela a všetky schopnosti svojej duše? Prečo sa ani jediný deň môjho života neminul bez toho, aby som sa neprehrešila proti tebe? Koľkou nevďačnosťou som sa odplatila za dobrodenia svojmu Stvoriteľovi a za krv svojho Spasiteľa? Bože, ľutujem svoju ľahkomyseľnosť a nevďačnosť. Prichádzam k tebe ako Peter a Magdaléna a prosím o odpustenie. Zmiluj sa nad mojou úbohou dušou, maj sústrasť s mojím nehodným a nevďačným srdcom.

Vôľa: Bože, s tvojou milosťou si dávam predsavzatie a rozhodujem sa, že nechcem a nebudem viac hrešiť. Ako ľahko som kedysi hrešila, tak teraz chcem nenávidieť svoje hriechy a všetko zlo. Bože, len teba chcem milovať a tvoju svätú vôľu vždy plniť. Tebe chcem žiť a umierať! Všetko, čo len bude v mojich silách, chcem urobiť, aby som tak zo svojho srdca vykorenila zlo. Nikdy si nebudem namýšľať, že som už dosť vykonala na zadosťučinenie za svoje priestupky a hriechy.

Bože môj, ďakujem ti za láskavosť a dobrotu, ktorú si mi až dosiaľ preukazoval tým, že si čakal na moje obrátenie. Ďakujem ti najmä za vnútorné vnuknutia, ktorými si ma obdaril v tomto rozjímaní. Zasväcujem a obetujem ti svoje srdce. Požehnaj ho a posilni, aby som dobré predsavzatia tohto prijímania vládala uskutočniť a hriechmi sa ti nikdy nespreneverila. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.