Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (20. – 21.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Ešte pár slov o kňazoch, ktorí žijú v rodičovskom dome. Keby rodičia nástojili, aby sa viacej zaoberali rodinnými záležitosťami ako povinnosťami svojho úradu, majú im odpovedať to, čo Ježiš Kristus odvetil svojej Matke: “Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?” (Lk 2, 49). “Som kňaz. Mojou povinnosťou nie je zarábať peniaze, viesť hospodárstvo, ani bažiť po cti, ale žiť utiahnuto, modliť sa, študovať a zachraňovať duše
V nevyhnutnosti má pomáhať rodičom, ako len vládze, ale ani tak nesmie zanedbávať svoje hlavné povolanie: bdieť nad posväcovaním seba i druhých.
Kto chce patriť celkom Bohu, musí sa zriecť svetskej cti. Koľkí sa pre túto zlorečenú česť vzďaľujú od Boha. A toľkí ho strácajú. Keď počujú rozprávať o svojich chybách, urobia všetko, aby sa vyhovorili a presvedčili druhých, že je to lož a ohováranie. Keď však vykonajú niečo dobré, musia o tom všetci vedieť, aby im každý blahoželal.
Svätí si tak nepočínajú. Oni by chceli, aby celý svet vedel o ich chybách, aby ich považoval za takých úbožiakov, za akých sa pokladajú sami… Želajú si len jedno: aby o ich čnosti vedel iba Boh. Netúžia po ničom, len aby mu urobili radosť. Preto tak milujú skrytý život. Majú na mysli slová Ježiša Krista: “Keď dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá” (Mt 6, 3). A pripomínajú si aj tento výrok: “Keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti” (Mt 6, 6).

Vzývanie svätých mien Ježiša a Preblahoslavenej Panny (6.)

Šťastní sú pútnici, ktorí si neželajú zostať na tomto svete, ale túžia ho opustiť a stretnúť sa s Kristvom v nebi. Šťastní sú bedári, čo dennodenne vystierajú ruky, aby dostali chlieb z neba, čo bez prestania pokorne žobrú pred Božím stolom, až kým sa im neujde aspoň omrvinka.
Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu večeru a prijímajú Eucharistiu až do dňa, keď budú pozvaní na nebeskú hostinu. Veru každý, kto prijíma Eucharistiu so zbožnosťou, každý kňaz, ktorý úprimne slúži omšu na Božiu slávu, duchovne hoduje s Ježišom a jeho Matkou.
Takí ľudia sa stanú Ježišovými učeníkmi, blízkymi priateľmi Preblahoslavenej Panny Márie, spoločníkmi anjelov, spoluobčanmi apoštolov, členmi Božieho domu, príbuznými svätých a priateľmi nebies. Takí ľudia sa vyhýbajú hluku a vrave, rozjímajú nad Ježišovými slovami a starostlivo si chránia srdcia a myseľ, aby neurazili Ježiša, Máriu a všetkých svätých.

Piate rozjímanie: o smrti

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Predstav si, že ležíš na smrteľnej posteli a umieraš. Lekári už stratili všetku nádej na tvoje uzdravenie. Pomysli si, že hodina tvojej smrti sa každodenne blíži. Nie je isté, kedy udrie tvoja posledná hodina. Bude to v zime, v lete či kedy? Bude to vo dne alebo v noci? Umrieš náhle pri nejakom úraze či nesťastí alebo umrieš po kratšej a dlhšej chorobe? Budeš mať príležitosť vyspovedať sa? O tomto všetkom nič nevieš. Len jedno je isté: Umrieš azda prv, ako sa nazdávaš. Pomysli si, že tento svet pre teba naraz prestane. Naraz zapadne tvojmu zraku. Všetky radosti a príjemnosti tohto sveta sa ti ukážu ako tieň. Potom si povieš: “Pre tieto pominuteľné radosti a ničomnosti som opustila Boha, ba hrešila proti nemu?” Nábožnosť však a všetky dobré skutky sa ti zjavia krásnymi a vzácnymi a spýtaš sa: “Prečo som len nešla vždy po krásnej, šťastnej ceste čnosti?” Hriechy, ktoré si kedysi pokladala za malé a nepatrné, naraz vystúpia pred tvojím zrakom ako hory, a dobro, ktoré si vykonala, uvidíš ako veľmi malé a nepatrné. Uvažuj, ako bolestne sa bude lúčiť tvoja duša so svetom. Musí sa rozlúčiť so všetkým majetkom, so všetkými pozemskými radosťami, s rodičmi, príbuznými, priateľmi, so známymi, skrátka so všetkým, čo je na tejto zemi. Napokon sa rozlúči aj so svojím telom, ktoré zanechá bledé, schradnuté, hrozivo zmenené a k rozkladu spejúce. Mysli na to, ako sa budú všetci ponáhľať, aby tvoje telo čím skôr vložili do truhly a zakopali do zeme. Keď ťa už pochovajú, budú na teba práve tak dlho myslieť, ako si ty myslievala na tých, čo umreli. Odpočinutie večné daj jej, Pane! Tými slovami sa s tebou rozlúčia, keď budú odchádzať z cintorína. Smrť, ako málo myslia ľudia na teba a jednako si hrozne istá, neúprosná a strašná! Uvažuj napokon aj o tom, že duša na svojej ceste do večnosti sa dá napravo alebo naľavo, buď do večnej blaženosti, alebo do večného zatratenia. Na ktorú z týchto ciest sa dá tvoja duča? Na nijakú inú ako na tú, ktorou kráčala za svojho života. Ako si kto ustelie, tak si ľahne.

Srdce: Bože, keď budem umierať, vezmi ma do svojej ochrany. Dožič mi hodinu šťastnej smrti. Pre tú jedinú šťastlivú hodinu chcem po všetky hodiny svojho života znášať bolesť a utrpenie. Keďže musím v hodinu smrti opustiť svet, nechcem nijako viazať svoje srdce k radostiam tohto sveta, ba aj v dovolených radostiach chcem byť mierna a zdržanlivá. Svojich priateľov a známych, ba aj svojich najbližších príbuzných chcem v budúcnosti milovať svätou láskou, ktorá pretrvá naveky.

Vôľa: Aká dôležitá, rozhodná, ťažká a hrozná je hodina mojej smrti! Vážne sa pripravím na túto veľkú hodinu, aspoň raz za mesiac budem rozjímať o smrti. Na každú svätú spoveď sa tak pripravím, akoby to bola posledná spoveď môjho života. Takto chcem svoj duchovný život vždy posilňovať a proti každej nedokonalosti a neporiadku bojovať.

Bože môj, ďakujem ti, že si mi vnukol tieto dobré predsavzatia. Pomôž mi svojou milosťou, aby som ich uskutočnila. Pre smrť tvojho Jednorodeného Syna, dožič mi šťastlivú hodinu smrti a blaženú večnosť. Mária, útočište hriešnikov a Matka umierajúcich, pros za mňa v hodinu smrti a vypros mi, aby som prijala sviatosti umierajúcich. Svätý Jozef, patrón umierajúcich, odovzdávam sa do tvojej ochrany. Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.