Katolícke čítanie (494.) – 8.5.2024 – streda

ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Katolícke čítanie: streda-nedela

1401) Včera som dostala list od kňaza Sopočka. Dozvedela som sa, že Božia záležitosť postupuje, aj keď pomaly. Nesmierne sa z toho teším. Zdvojnásobila som svoje modlitby za celé toto dielo. Poznala som, že v tejto chvíli Boh odo mňa žiada modlitby a obety za toto dielo. Moje konanie by mohlo naozaj skrížiť Božie plány, ako mi napísal vo včerajšom liste kňaz Sopočko. Ó, môj Ježišu, daj mi milosť, aby som bola poddajným nárstrojom v tvojich rukách. Z tohto listu som pochopila, aké veľké svetlo Boh udeľuje tomuto kňazovi. Utvrdzuje ma to [v] presvedčení, že Boh uskutoční toto dielo cez neho aj napriek protivenstvám, že to dielo dokoná, hoci sa protivenstvá hromadia. Viem dobre, že čím je dielo krajšie a väčšie, tým strašnejšie búrky budú proti nemu zúriť.

1402) Boh vo svojich nevyspytateľných zámeroch neraz dopúšťa, že tí, ktorí pre nejaké dielo vynaložili najviac námahy, sa často z plodov tohto diela tu na zemi netešia. Všetku radosť im Boh necháva na večnosť. Napriek všetkému im však Boh niekedy dáva poznáť, ako sa mu páči úsilie týchto duší. Také chvíle posilňujú duše do nových bojov a skúšok. Tieto duše sa najviac podobanú Spasiteľovi, ktorý vo svojom diele, začatom tu na zemi, zakúšal len horkosť.

1403) Ó, môj Ježišu, za všetko buď zvelebený, teším sa, že sa plní tvoja najsvätejšia vôľa, to mi úplne stačí ku šťastiu.

1404) Ježišu ukrytý, v tebe je všetka moja sila. Od najmladších rokov ma pritiahol k sebe Pán Ježiš v Najsvätejšej sviatosti. Keď som mala sedem rokov, bola som na vešperách a Pán Ježiš bol vystavený v monštrancii. Vtedy mi po prvý raz bola udelená Božia láska a naplnila moje malé srdce a Pán mi dal pochopiť Božie veci. Od toho dňa až podnes narastá moja láska k skrytému Bohu, až do najhlbšej dôvernosti. Celá sila mojej duše plynie z Najsvätejšej sviatosti. Všetky voľné chvíle trávim v rozhovore s ním, on je mojím učiteľom.

30.11. 1937]
1405)
Keď som kráčala večer po schodoch, odrazu sa ma zmocnila taká zvláštna nechuť k všetkému, čo je Božie. Vtom som začula satana, ktorý mi hovoril: “Vôbec nemysli na dielo, Boh nie je taký milosrdný, ako o ňom hovoríš. Nemodli sa za hriešnikov, lebo oni aj tak budú zatratení. Skrze toto dielo milosrdenstva sa sama vystavuješ nebezpečenstvu zatratenia. Nikdy nehovor o Božom milosrdenstve so spovedníkom, najmä nie s kňazom Sopočkom a otcom Andraszom.” Vtom sa hlas mení na podobu anjela strážcu. V tej chvíli som odpovedala: “Viem, kto si – otec lži.”1 “Otcom lži” nazýva Kristus satana – Jn 8, 44 – Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí so seba, lebo je luhár a otec lži. Urobila som znak svätého kríža a ten anjel zmizol s veľkým rachotom a hnevom.

1406) Dnes mi Pán dal vnútorne poznať, že ma neopustí. Dal mi poznať svoju velebu a svätosť a zároveň svoju lásku a milosrdenstvo voči mne a hlbšie poznanie mojej úbohosti. Moja veľká úbohosť ma však nezbavuje dôvery, práve naopak, úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo. Pochopila som, že to všetko závisí od Pána. Viem, že nikto sa nedotkne ani len môjho vlasu bez jeho vôle.

1407) Dnes, keď som pristúpila k svätému prijímaniu, všimla som si v kalichu živú hostiu, ktorú mi kňaz podal. Keď som prišla na svoje miesto, opýtala som sa Pána: “Prečo jedna živá? Veď si takisto vo všetkých živý.” Pán mi odpovedal: – Áno, v každej hostii som ten istý, ale nie všetky duše ma prijímajú s takou živou vierou ako ty, dcéra moja. Preto nemôžem v ich dušiach pôsobiť tak ako v tvojej duši.

1408) Svätá omša, ktorú slávil kňaz Sopočko. Bola som na nej prítomná a videla som malého Ježiška. Jedným prštekom sa dotkol čela kňaza a povedal mi: – Jeho myseľ je úzko spojená s mojou mysľou, a tak buď pokojná vzhľadom na moje dielo. Nedovolím, aby sa pomýlil, a ty nič nerob bez jeho súhlasu. Moju dušu nanplnil veľký pokoj, čo sa týka celého tohto diela.

1409) + Dnes mi Pán Ježiš dáva poznať samého seba a svoju najnežnejšiu lásku a starostlivosť o mňa. Dobre chápem, že všetko závisí od jeho vôle a že niektoré ťažkosti dopúšťa jedine pre naše zásluhy, aby sa zjavne ukázala naša vernosť. Pritom mi bola daná sila znášať utrpenia a konať skutky sebazaprenia.

1410) Dnes je predvečer slávnosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas obeda mi dal Boh v jednej chvíli poznať veľkosť môjho predurčenia – dal mi poznať Božiu blízkosť, ktorá mi nikdy nebude odňatá. Dal mi to poznať tak živo a jasne, že som dlhší čas zotrvala hlboko pohrúžená do jeho živej prítomnosti, ponižujúc sa pred jeho veľkosťou.

Ruženec - android aplikácia

  • 1
    “Otcom lži” nazýva Kristus satana – Jn 8, 44 – Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí so seba, lebo je luhár a otec lži.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.