Katolícke čítanie (497.) – 11.5.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (22.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme sa predovšetkým zrieknuť seba samých, to jest vlastnej vôle.
Kto premáha seba samého, ľahko zdolá všetky ostatné prekážky. Svätý František Xaverský dával všetkým jednu radu: “Premáhaj seba samého!” Vyplýva to zo slov Ježiša Krista: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba” (Mt 16, 24). Tieto slová obsahujú všetko, čo máme robiť, aby sme sa stali svätými. Svätý František Assiský vraví, že premáhať seba a zrieknuť sa vlastnej vôle je najväčší dar, ktorý nám Boh môže dať. Svätý Bernard píše: “Keď nebude vlastnej vôle, nebude pekla.” A na inom mieste píše: “Vlastná vôľa je veľké zlo, lebo je príčinou, že tvoje dobré skutky nie sú dobrom pre teba.” Vlastná vôľa poškvrňuje dobré skutky. Kajúcnik chce napríklad konať skutky pokánia proti vôli svojho duchovného otca. Taký pôst, také bičovanie vykonané z podnetu vlastnej vôle nie je čnosťou, ale chybou. Beda tomu, kto žije ako otrok vlastnej vôle! Bude túžiť po mnohých veciach, ale nebude ich môcť dosiahnuť. Bude utekať pred mnohými ťažkosťami, ale bude ich musieť znášať. “Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ, z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste, a nemáte” (Jak 4, 1n).
Prvý boj vzniká so žiadosti po zmyslových rozkošiach. Odstráňme príležitosti, kroťme zrak, odporúčajme sa Bohu a bude po boji. Druhý boj vzniká z túžby po bohatstve. Naučme sa milovať chudobu a nebude boja. Tretí boj vzniká zo ctibažnosti. Milujme pokoru a skrytý život a boj je skončený. Štvrtý a najnebezpečnejší boj vzniká z túžby uplatňovať všade vlastnú vôľu. Odovzdajme sa vo všetkom do Božej vôle a boj je vyhratý.”
Svätý Bernard píše: “Odkiaľ pramení nepokoj, ak nie z toho, že nemôžeme uplatniť vlastnú vôľu?” Práve na to si Pán sťažoval svätej Márii Magdaléne de Pazzi: “Niektoré duše chcú mať môjho ducha, ale podľa svojej vôle. Tak sa stávajú neschopnými prijať ho.”

Modlitba za chválu a lásku k Preblahoslavenej Panne Márii (1.)

Dieťa: Najmilšia Matka Božia, Panna Mária, prosím ťa ja tvoj úbohý a slabý služobník o vernosť a nežnú lásku, ktorá ťa vždy napĺňala, teraz aj naveky. Prosím ťa, vlej do útrob môjho srdca kvapky nehy, ktorú prechovávaš v lone.
Daj, aby som ťa dokázal milovať srdcom čistým a nerozháraným, aby som teba, ó, požehnaná Matka, aj tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, dokázal nadovšetko zvelebovať. S tvojím mocným požehnaním dokážem tebe aj tvojmu jedinému Synovi slúžiť milujúcou aj vrúcnou dušou do konca svojich dní.

Šieste rozjímanie: o poslednom súde

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Keď sa naplní čas, ktorý určil Boh svetu, ukážu sa hrozné znaky a znamenia posledného súdu. Ohnivá potopa zaplaví zem, všetko zhorí a ľahne popolom. Po tejto všeobecnej ohnivej záplave všetci ľudia vstanú z mŕtvych a na hlas archanjela sa zhromaždia v Jozafátskom údolí. Akí budú všetci premenení! Jedni sa zjavia v krásnych, oslávených telách, druhí zas v mrzkých a odporných. Potom sa ukáže Kristus ako sudca celého sveta vo svojej moci a sláve, obklopený zbormi anjelov a svätých. Pred ním ako slnko sa zaskvie jeho svätý kríž, znak milosti dobrým a spravodlivej prísnosti zlým. S mocou, nepripúšťajúcou nijaké odvolanie, oddelí dobrých od zlých a postaví dobrých po pravici a zlých po ľavici. Potom sa hneď otvoria knihy svedomia, ukáže sa zlosť zlých a ich pohŕdanie Bohom, ale ukáže sa aj kajúcnosť dobrých a účinky prijatých milostí. Nič nezostane skryté! Koľká hrôza a hanba jedným a koľká radosť a sláva druhým! “Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!” (Mt 25, 42). Drahá Filotea, uvažuj o každom slove. “Zlorečení,” hovorí. Aká hrozná je to kliatba, kliatba z Božích úst, toľká, že uzatvára v sebe všetko zlo, neodvolateľne a naveky. “Vzdiaľte sa,” hovorí. Sú to slová večného zavrhnutia, ktorými Boh týchto nešťastníkov naveky vyháňa spred svojej tváre a zo svojho neba. “Do večného ohňa,” hovorí. Pomysli si len na nezmerateľnú večnosť. Večná večnosť múk, aká si strašná! Pomysli však aj na slová, ktoré hovorí dobrým: “Poďte!” Milé slovo, slovo spasenia, ktorým nás volá Boh k sebe a túli do ochrany svojej dobroty a lásky. “Požehnaní od môjho Otca,” hovorí. Najvzácnejšie požehnanie, ktoré v sebe zahrnuje všetky iné požehnania. “Majte účasť na kráľovstve, ktoré je vám pripravené od ustanovenia sveta.” Koľké šťastie a koľká milosť!” Veď toto kráľovstvo nikdy nebude mať konca.

Srdce: Zachvej sa, duša moja, pri myšlienke na posledný súd. Kto ťa môže zachrániť v ten deň, v ktorom sa pohnú aj stĺpy nebies? Zoškliv si a zavrhni svoje hriechy, ktoré jediné ťa môžu vrhnúť do večného zatratenia v ten deň hrôzy a úzkosti.

Bože, ďakujem ti, že si ma dosiaľ nepovolal do večnosti. Ešte mám čas na pokánie a mám poruke prostriedky, ktorými môžem zabezpečiť spasenie svojej duše vo veľký deň posledného súdu. Požehnaj ma, aby som si zamilovala najmä pokoru a kajúcnosť, aby som sa vždy jedine tebe ľúbila. Amen. – Otče náš…. Zdravas’… Sláva Otcu….

Vôľa a zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.