Katolícke čítanie (499.) – 13.5.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (23.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Treba milovať Boha, ako sa páči jemu, a nie ako sa páči nám. Boh chce, aby sa duša zbavila všetkého. Až potom sa s ním môže spojiť a naplniť sa jeho láskou. Počujme svätú Teréziu: “Rozjímanie sa mi nezdá ničím iným, ako odumretím všetkým pozemským veciam, aby sme mohli požívať jedine Boha. Je isté, že čím viac sa z lásky k Bohu odlúčime od stvorenia, tým viac nás Boh naplní sebou samým a tým viac budeme s ním spojení.” Mnohé zbožné osoby by chceli dosiahnuť spojenie s Bohom, ale nechcú prijať skúšky, ktoré im Boh posiela. Nechcú znášať choroby, ktoré ich trápia, ani chudobu, v ktorej žijú, ani urážky, ktoré sa im dostávajú. No kým sa celkom neodovzdajú do Božej vôle, nemôžu sa s Bohom dokonale spojiť. Svätá Katarína Janovská rozvíjala túto myšlienku ďalej: “Aby sme dosiahli spojenie s Bohom, musíme znášať protivenstvá, ktoré nám Boh posiela, lebo ony sú prostriedkom, ktorý v nás stravuje všetky zlé náklonnosti, čo poškvrňujú naše srdci i naše skutky. Pohŕdanie, choroby, chudoba, pokušenia a iné protivenstvá sú nesmierne potrebné. Sme nútení bojovať proti nim, a keď zvíťazíme, potlačíme v sebe svoje nezriadené hnutia natoľko, že ich už nebudeme ani pociťovať. Dokiaľ nám z lásky k Bohu nebudú protivenstvá vítané, dokiaľ ich budeme prijímať ako horké pilulky, nebudeme môcť hovoriť o dokonalom spojení s Bohom.”

Modlitba za chválu a lásku k Preblahoslavenej Panne Márii (2.)

Panna Mária, ruža zo zlata, sladká a nádherná, prosím, vypočuj moje modlitby. Nimi klopem na dvere tvojho príbytku v dome Pánovom. Verím v tvoje veľkorysé milosrdenstvo teraz i v každej skúške, pretože ty si Matkou milosrdenstva a skrze teba môžu hriešnici získať nesmiernu nádej a odpustenie.
Tvoja láskavosť a vernosť sú však silnejšie, než si dokážeme predstaviť. Ty si hodna chvály a slávy väčšej než všetci svätí, ty svojou sladkosťou a nežnosťou prevyšuješ aj anjelov, ó, presvätá Panna, naša ctihodná Pani.

Siedme rozjímanie: o pekle

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Predstav si sírou a smolou horiace mesto, plné zúfalých obyvateľov, ktorí nijako nemôžu utiecť. Nešťastníci vo večnom zatratení sa podobajú spomenutým obyvateľom mesta. Každý ich zmysel, každá časť ich tela trpí nevýslovnými mukami, lebo kým žili na svete, zneužívali svoje zmysly a svoje telo na hriech. Oči, za trest pre svoje hriešne pohľady, musia teraz hľadieť na diabla a jeho hroznú tvár. Ba musia znášať pohľady celého pekla. Uši, ktoré tak rady počúvali nemravné a zmyselné reči, musia teraz počúvať len náreky, plač, zúrivé a zúfalé výkriky. Podobne musia trpieť aj ostatné zmysly. Uváž však, že tieto telesné muky nie sú ešte tie najstrašnejšie. Omnoho väčšia a ťažšia muka je strata nebeskej slávy, to, že zatratení nikdy neuvidia Boha z tváre do tváre. Vedia, že Boh je najväčšie a najdokonalejšie dobro a oni toto dobro nikdy nebudú môcť mať a milovať. Rozmýšľaj, drahá Filotea, aj o večnom trvaní pekelných múk, čo robí peklo neznesiteľným. Keď už nepatrná horúčka nám vie urobiť noc veľmi dlhou a trápiť nás, aká strašná musí byť noc večného pekla, uprostred toľkých múk! Večné trvanie pekla je dôvodom večného zúfalstva, rúhania a zúrivosti zatratených.

Srdce: Bože, aké ukrutné sú pekelné muky, ktoré si človek zasluhuje už len jediným ťažkým hriechom! Keby si ma bol hneď po mojom prvom ťažkom hriechu z tohto sveta povolal bez spovede a ľútosti, kde by bola teraz moja duša? Bože, ako veľmi ti ďakujem, že si ma ponechal umrieť v hriechoch, ale vždy si mi odpustil a dal čas na polepšenie. Aký strašný a nebezpečný je vlastne ťažký hriech! On jediný je príčinou večného zatratenia! Ako často som si zaslúžila večný trest!

Vôľa: Bože, keďže tak strašne tresceš ťažký hriech, oddnes sa budem strániť nielen ťažkého hriechu, ale všetkého, čo môže viesť k ťažkému hriechu. Budem prísna pri večernom spytovaní svedomia a pri svojej spovedi. Až dodnes si ma chránil a nedal si mi umrieť v hriechoch. Z vďačnosti za to a ako pokánie dávam si silné predsavzatie pokorne a trpezlivo znášať všetky protivenstvá každodenného života a pri všetkých svojich obetách a premáhaniach poviem: “Nech je akokoľvek ťažké toto pokorenie a práca, je to ešte vždy ľahšie a znesiteľnejšie ako pekelné muky, ktoré som si zaslúžila.”

Bože, ďakujem ti za poznanie dnešného rozjímania, aký dobrotivý si býval ku mne a aká nevďačná som bola ja k tebe. Požehnaj myšlienky, ktorými si ma obdaril v tomto rozjímaní, požehnaj city a rozhodnutia, ktorými si naplnil moje srdce. Pre zásluhy a utrpenie svojho Vykupiteľa prosím, aby som ostala verná všetkým svojim predsavzatiam. Matka Božia, moji patróni, proste za mňa, aby som neustala v nenávisti proti hriechu, aby rástla vo men pokora, trpezlivosť, vďačnosť a láska k Bohu, horlivosť za spasenie duše. Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.