Katolícke čítanie (504.) – 18.5.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (24.) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Napokon uvádzam praktické pokyny, ktoré nám dáva svätý Ján z Kríža. Podľa neho na dokonalé spojenie “treba úplne umŕtviť zmysly a žiadostivosť. Z lásky k Bohu zrieknime sa každého zmyslového vzrušenia, ktoré nevyplýva z čistej Božej lásky. Napríklad túžime vidieť alebo počuť také veci, ktoré zásadne nevedú k Bohu. Máme sa toho zrieknuť. S mužnou odvahou vyvoľme si vždy to, čo je horšie, nepríjemnejšie a chudobnejšie, a netúžme po inom ako trpieť a byť opovrhovanými.”
Slovom, kto naozaj miluje Ježiša Krista, stráca záľubu vo všetkých pozemských dobrách a snaží sa zbaviť všetkého, aby sa bezvýhradne spojil s Bohom a toto spojenie si zachovával. Všetky túžby zameriava na Ježiša, stále na Ježiša myslí, po Ježišovi vzdychá. Ježišovi sa chce zapáčiť na každom mieste, v každom čase a pri každej príležitosti. No aby to dosiahol, musí sa v každej chvíli usilovať vyprázdniť srdce od každej náklonnosti, ktorá sa nevzťahuje na Boha.
Pýtam sa: Čo má robiť duša, aby sa celkom darovala Bohu? Táto duša musí:
1. zriecť sa všetkého, čo sa nepáči Bohu, a konať všetko, čo je mu najmilšie;
2. prijať bezvýhradne všetko, čo prichádza z jeho rúk, nech je to akokoľek ťažké a nepríjemné;
3. vo všetkom dať prednosť Božej vôli pred vlastnou vôľou.

Modlitba za chválu a lásku k Preblahoslavenej Panne Márii (3. – 4.)

Ak by tomu tak nebolo, ako by si mohla tak nežne a sladko utešovať bedárov a hriešnikov? Ako by si im dokázala prinavrátiť nádej v odpustenie? No ty si nikdy nezlyhala. Veď ty si tá, ktorá deväť mesiacov nosila pod srdcom Ježiša Krista, žriedlo nekonečnej dobroty.
Ty si nebeský klenot, potešenie a radosť všetkých svätých, zlatá poduška dávnych patriarchov.
Skrze teba, preblahoslavená Matka, neobyčajne vyvolená Panna, budú odpustené hriechy všetkým, ktorí prosia o Božie milosrdenstvo. Skrze teba dosiahnu slávu ako Božie deti a nekonečné šťastie v nebeskom kráľovstve.

Ôsme zastavenie: o nebeskom raji

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Predstav si oblohu za hviezdnatej noci. Aké utešené je vidieť tisíce trblietajúcich sa hviezd na nebi! Primysli si k tejto nádhere krásu utešeného slnečného dňa, ale tak, aby slnečná žiara nezatienila trblietanie hviezd a svetlo mesiaca. Všetka táto krása sa ani len prirovnať nedá ku kráse nebeského raja. Uvažuj, akí vznešení a dobrí sú obyvatelia nebeského raja. Pozri sa na milióny a milióny anjelov, cherubínov a serafínov, zástup svätých apoštolov, nesmierny počet mučeníkov a vyznávačov, zástupy svätých žien a panien a neprehľadný zbor iných nebešťanov. Pritom aj ten najnepatrnejší zo svätých je krajší vo svojom zjave ako krása celého sveta dokopy. Koľké šťastie to musí byť, uvidieť všetkých svätých! Akí blažení sú všetci! Stále spievajú víťaznú pieseň večnej lásky a požívajú ustavičné radosti a slasti. Všetci sú ako príval nepomenovateľnej radosti a blaženosti a žijú v povedomí šťastného a večného priateľstva. Rozmýšľaj napokon, koľko dobra skusujú všetci nebešťania vo večnom videní Boha z tváre do tváre. Aká to radosť a koľké šťastie navždy byť spojený s Bohom, Stvoriteľom a Vykupiteľom, žriedlom všetkého dobra! Podobní nebeským vtáčkom vznášajú sa oslávení v ovzduší Božstva a prespevujú oslavné piesne. Boh im znova a znova daruje svoju lásku a hovorí: “Buďte požehnaní naveky, moje milé a verné stvorenia, požehnaní za vernosť, ktorou ste mi na zemi slúžili, požehnaní za lásku, ktorou ma teraz oslavujete a potešujete.”

Srdce: Bože, krásny je nebeský Jeruzalem, mesto blažených a vyvolených! Šťastní sú jeho obyvatelia. Keď už zemský raj bol taký krásny, v ktorom ľudia len chvíľu prebývali, o čo krajší musí byť nebeský raj vo večnom a blaženom videní, láske a požívaní Božej velebnosti. Ako som len mohla byť taká ľahkomyseľná a hlúpa, že som sa tak veľmi vzdialila od nebeskej cesty? Prečo som len opustila cestu šťastia a pokoja? Pre mizerné zemské radosti, ktoré oblažujú srdce len na chvíľu a potom vedú k prázdnote a smútku. Na čo som to len myslela, že som pohrdla takými vznešenými dobrami a dala prednosť mizerným, biednym radostiam? Bože, hanbím sa, že som nemala viac odvahy a obetavosti ostať verná, hoci aj kamenistej a tŕnistej ceste do neba.

Vôľa: Bože, vo svojej dobrotivosti si mi dal poznať slávu neba a riadil si moje kroky na ceste k tebe. Odteraz budem verne milovať túto cestu a vytrvalo po nej kráčať. Často si pomyslím na nebo, aby som všetky pozemské radosti privysoko necenila a víťazne odporovala všetkým vábeniam pozemských rozkoší. Pevne som sa rozhodla vyhýbať všetkému, čo ma môže zviesť z cesty k Bohu alebo na tejto ceste prekážať. Myšlienku a túžbu po nebi si vzbudím najmä pri svojich svätých prijímaniach.

Bože, z celého srdca ti ďakujem, že si mi v tomto rozjímaní ukázal nebeské šťastie a povolal ma späť k nemu. Ďakujem ti za dobrotu a trpezlivosť, ktorú si mi preukazoval aj vtedy, keď som vo svojej nevďačnosti a zaslepenosti kráčala cestou hriechu. Všetky myšlienky a predsavzatia tohto rozjímania ti obetujem, požehnaj ich. Kráľovná neba a všetci svätí a blažení nebeského raja, proste za mňa, aby som často myslela na nebo a ostala verná ceste, ktorá k nemu vedie, aby som sa aj ja raz s vami radovala vo večnosti. Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.