Katolícke čítanie (506.) – 20.5.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, usiluje sa odpútať od všetkých stvorených vecí (Modlitba) – Zrieknuť sa stvorených dobier

Môj Boh a moje všetko! Viem, že hoci som nedbanlivý v tvojej službe, ustavične ma nabádaš, aby som ťa miloval. Už ti nechcem vzdorovať. Chcem sa zrieknuť všetkého, aby som bol celý tvoj. Nechcem už žiť pre seba. Čo všetko si vykonal, len aby si ma donútil milovať ťa.
Môj Ježišu, moja duša je do teba zaľúbená a túži len po tebe. A mohol by som milovať niečo iné, keď si zomrel takou bolestnou smrťou na kríži, aby si ma spasil? Ako by som mohol pozerať na teba, ktorý si zomrel bolesťou strávený, a nemilovať ťa celým srdcom? Milujem ťa, môj drahý Vykupiteľ! Milujem ťa celou svojou dušou a po ničom netúžim, iba po tom, aby som ťa miloval v tomto živote i po celú večnosť.
Láska moja, nádej moja, moja sila a moje potešenie, posilni ma, aby som ti ostal verný… Osvieť ma a daj mi poznať, od čoho sa mám odlúčiť. Daj mi silu, aby som ťa vo všetkom poslúchal.
Láska mojej duše, tebe sa obetujem a tebe sa oddávam, aby som splnil tvoju túžbu po spojení so mnou. Chcem sa s tebou celkom spojiť, môj Boh a moje všetko! Príď teda. Môj Ježišu, zmocni sa ma celého a ovládni všetky moje myšlienky a všetky moje žiadosti.
Zriekam sa všetkých svojich túžob, všetkej útechy a každého stvorenia. Ty jediný mi postačíš. Daj mi milosť, aby som na nič iné nemyslel, iba na teba, nič iné si neželal, iba teba, nič iné nehľadal, iba teba, moja jediná láska a moje jediné dobro!
Ó, Mária, Matka Božia, vypros mi sväté zotrvanie!

Modlitba za chválu a lásku k Preblahoslavenej Panne Márii (5. – 6.)

Mária, ty si najjasnejšia hviezda žiariaca na nebesiach, ty si Kráľovná neba a vládkyňa sveta. Žiadna panna oplývajúca nebeskými čnosťami sa nevyrovná tvojej nebeskej kráse, pretože ty si po Ježišovi prvá spomedzi svätých.
Ty si najvznešenejšia bytosť, ktorú Boh Otec predpovedal na začiatku vekov a stvoril v plnosti času, aby si sa stala panenskou Matkou jeho jednorodeného Syna. Porodila si ho s neobyčajnou radosťou ako neopísateľný a nekonečný zázrak pre spásu ľudstva.
Ó, večná Panna Mária, ty si bola ustanovená za orodovníčku celého sveta, všetky ľudské rasy ťa zvelebujú, oslavujú a ctia si ťa nadovšetko. Ľudstvo ťa hlboko, vrúcne a z celého srdca miluje.
Ty si prekrásna Kráľovná panien a každé stvorenie, ktoré Boh stvoril na svoju slávu, ti sladko spieva na znak vďaky.

Deviate rozjímanie: o voľbe medzi nebom a peklom

Všemohúci, večný a dobrotivý Bože, ty si všadeprítomný, ty si teraz aj pri mne, ba aj vo mne. S posvätnou úctou padám na kolená pred tvojou velebnosťou a klaniam sa ti. S dôverou v tvoje milosrdenstvo a v tvoju dobrotu chcem sa s tebou rozprávať, aby som mohla vždy lepšie poznávať a plniť tvoju svätú vôľu. Pomôž mi svojou milosťou, aby toto moje rozjímanie bolo dobré a užitočné. Osvieť mi rozum, aby som poznala, čo mám robiť a čo zanechať na tvoju česť a na spasenie svojej duše. Naplň moje srdce svätou láskou. Pohni a posilni moju vôľu, aby som oľutovala a zanechala všetko, čo sa ti nepáči, a všetko, čo sa ti páči, aby som si zamilovala a usilovala sa aj uskutočniť.

Prípravná modlitba: (Kľakni a pomodli sa pred každým rozjímaním.)

Rozum: Predstav si, že by si bola niekde v šírom poli so svojím anjelom strážcom, ako kedysi bol mladý Tobiáš s archanjelom Rafaelom na ceste do mesta Rages. Pomysli, že by ti anjel strážca ukázal niekde vo výške nebeský raj s celou jeho krásou a niekde v hĺbke peklo s jeho mukami. Keď si si to predstavila, potom v duchu pokľakni a uvažuj. Vo svojom živote stojíš naozaj vždy medzi nebom a peklom. Oboje je utvorené, oboje ťa môže prijať, záleží len na tvojej vlastnej voľbe, kam sa rozhodneš. Voľba, ktorú urobíš medzi nebom a peklom na tejto zemi, platí naveky. I keď je Boh pripravený, podľa tvojej voľby, naveky ťa urobiť šťastnou alebo zatratiť, predsa nevýslovne túži prijať ťa do neba. Tvoj anjel strážny je vždy ochotný vyprosiť ti potrebnú milosť a pomoc, aby ti umožnil a uľahčil výstup do neba. Ježiš Kristus hľadí láskavo a dobrotivo z neba a hovorí: “Poď, milovaná duša, poď na ramená mojej lásky, ktorá ti v prehojnej miere pripravila nebeské radosti a večnú blaženosť.” Hľaď, ako ťa Mária, Kráľovná neba, matersky zve a povzbudzuje: “Dôveruj a maj odvahu, milá duša, neodporuj túžbe môjho Syna a nepohŕdaj mojimi prosbami za tvoje zachránenie.” Hľaď aj na svätých, ktorí ťa na tvojej pozemskej ceste predišli a túžobne očakávajú tvoj príchod do nebeskej spoločnosti.

Srdce a vôľa: Bože môj, z celého srdca sa staviam proti peklu a satanovi. Trasiem sa pred ich trestami a mukami a strašlivou večnosťou. Hrozím sa najmä všetkých urážok a kliatieb, ktoré odtiaľ vychádzajú proti tebe, Bože. Moja duša je stvorená pre nebo, tam smerujú všetky túžby môjho srdca. Pevne som sa rozhodla vyvoliť si nebo za svoje večné bývanie. S radostným vďačným srdcom prijímam všetky poklady tvojho milosrdenstva, dobroty a lásky, ktoré si mi dožičil. Večne ťa chcem za to chváliť a oslavovať. Ježišu, môj Spasiteľ a Vykupiteľ, prijímam tvoju večnú lásku a chcem si zaslúžiť príbytok, ktorý si mi v nebi pripravil. Tam ťa chcem za to večne chváliť a zvelebovať. Tvoju materinskú ochranu rada prijímam, blahoslavená Panna Mária a Matka ustavičnej pomoci, odporúčam sa do tvojej priazne u Boha. Z vďačnosti za tvoju lásku a pomoc ti sľubujem, že ostanem verná ceste do neba, aby som sa raz s tebou mohla radovať v nebeskej sláve. Všetci svätí, najmä moji patróni, a ty, môj anjel strážca, pomáhajte mi svojou pomocou u Boha, aby som vždy kráčala cestou, ktorá vedie k vám. Aká som šťastná, že som sa rozhodla pre nebo. S dôverou v Božiu milosť a lásku svojho ukrižovaného Spasiteľa, ako aj v sľuby Matky Božej a všetkých svätých vezmem na seba všetky starosti a obety, ktoré prináša so sebou cesta do neba, a denne sa budem modliť za milosť vytrvalosti v dobrom. Svoje rozhodnutie nikdy nezradím.

Bože, ďakujem ti za osvietenie a vnuknucia, ktoré si mi v tomto rozjímaní uštedril. Obetujem ti svoje rozhodnutie neopustiť nikdy cestu do neba a prosím ťa, požehnaj ho. Mária, Matka ustavičnej pomoci, pomáhaj mi! Svätý anjel strážca, veď ma a sprevádzaj! Amen. – Otče náš… Zdravas’… Sláva Otcu…

Zakončenie
Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.