Katolícke čítanie (513.) – 27.5.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (3.)

Akí drahí sú Ježišovi Kristovi tí, čo majú tiché srdcia, čo vedia znášať krivdy, výsmech, potupy, prenasledovania, dokonca i údery a muky, a nevzplanú hnevom proti tým, čo ich urážajú alebo zraňujú: “Vždy ti bola milá modlitba ponížených a tichých” (Jdt 9, 16) v slovenskom vydaní Svätého písma z roku 1995 tento verš sa nenachádza). Modlitby tichých boli Bohu vždy príjemné, vždy ich vyslyšal. Nebo je zvlášť prisľúbené tichým: “Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme” (Mt 5, 4). Nebo je vlasťou ponížených, je vlasťou pohŕdaných, prenasledovaných a pošliapaných. Nebo nie je príbytkom pyšných, zahrnutých poctami a uznaním sveta.
No tichým patrí nielen nebo, ale i zem. Dávid napísal, že tichí budú mať večnú blaženosť, ale už v tomto živote dosiahnu veľký pokoj: “Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a v pokoji” (Ž 37, 11).
Nenávisť rozpaľuje, ale svätí nepoznajú nenávisť voči tým, ktorí s nimi zle zaobchodia. Ešte väčšmi ich milujú. Vnútorný pokoj, ktorý Pán v nich rozohňuje, je odmenou za ich trpezlivosť. Svätá Terézia sa priznáva: “Zdá sa mi, že väčšmi milujem tých, ktorí o mne zle rozprávajú.” Rímska Rota o nej vyhlásila: “Urážky v nej vzbudzovali prejavy lásky. Poskytovali jej dôvod, aby väčšmi milovala toho, kto ju väčšmi urazil.” Takúto tichosť môže dosiahnuť iba ten, čo je veľmi ponížený, pokorne o sebe zmýšľa a verí, že si zasluhuje každú potupu. Naopak, pyšní sú stále hnevliví a pomstiví, lebo si veľa namýšľajú a považujú sa za hodných každej pocty.

Modlitba k utrpeniu Krista a jeho Matky (3. – 4.)

Keďže ty nám dávaš všetky dary, splň mi, prosím, prianie vzdávať ti česť. Daj, aby odteraz až naveky spomienka na tvoje sväté umučenie zapálila vo mne oheň, ktorý sa bude neustále zväčšovať a prehlbovať.
Prosím ťa aj o to, aby som nikdy nezabúdal na tvoju preslávnu Matku a Jána, tvojho milovaného učeníka a jej ochrancu. Prosím, pomôž mi stať sa lepším.
Modlím sa za to, aby tvoje ukrižovanie bolo stredobodom mojich myšlienok, aby som našiel silu v žiali tvojej Matky a v náreku svätého Jána. Modlím sa, aby bolestný obraz tvojej smrti nikdy nevymizol z môjho srdca.
Vždy, keď si spomeniem na tvoje umučenie alebo vidím tvoj kríž, daj mi pocítiť to, čo cítia tvoji oddaní. Prosím o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ naveky. Amen.

Ako treba vykonať generálnu svätú spoveď

Drahá Filotea, prebrali sme rozjímania, potrebné na dosiahnutie cieľa. Keď si ich dobre vykonala, prikroč smelo, ale pokorne ku generálnej svätej spovedi. Nedaj sa odstrašiť nijakými obavami alebo úzkosťami. Najlepší liek proti hriechu je poznanie hriechu. Ľútosť a spoveď sú také mocné, že zničia všetku zlobu hriechu. Farizej Šimon nazval Magdalénu hriešnicou, ale Spasiteľ ju vzal do ochrany a spomínal len vôňu jej oleja a veľkosť jej lásky.
Drahá Filotea, buďme naozaj pokorní. Len tak pocítime veľkú neľúbosť k hriechu, ktorý hrozne uráža Boha. Vyznanie hriechov nám padne sladko a príjemne, lebo sme si uctili Boha. Keď zjavíme lekárovi chorobu, ktorá nás trápi, pocítime vždy isté uľahčenie.
Keď si kľakneš v spovednici ku svojmu duchovnému otcovi, pomysli si, že si na Kalvárii pri nohách Ježiša Krista ukrižovaného, ktorého predrahá krv tečie zo všetkých rán na teba, aby ti zmyla hriechy. I keď to nie je ozajstná Spasiteľova krv, ktorá zmýva v spovedi hriešnikom hriechy, predsa sú to zásluhy jeho vyliatej krvi. Otvor teda naširoko svoje srdce, aby vo svätej spovedi z neho vypadli všetky tvoje hriechy. Čím väčšmi očisťuješ svoje srdce od hriechov, tým hojnejšie sa naplní milosťami pre zásluhy utrpenia Ježiša Krista.
Vyznaj všetko otvorene a prosto. Keď si tak urobila, maj svedomie spokojné raz navždy. Pozorne a pokorne počúvaj napomenutia a poučenia Božieho sluhu a v srdci si povedz: “Hovor, Pane, mojej duši, tvoja služobnica počúva.”
Drahá Filotea, naozaj počúvaš Boha, ktorý povedal svojím zástupom: “Kto vás počúva, mňa počúva?”
Po generálnej svätej spovedi sa priprav na sväté prijímanie Na konci svojej prípravy sa pomodli modlitbu, zasväcujúcu k novému vnútornému, nábožnému životu, ktorá nasleduje v dvadsiatej kapitole (v ďaľšej časti). Potom pristúp k oltáru, kde prebýva Boh, a v Oltárnej sviatosti príde do tvojho srdca. Takto, drahá Filotea – podľa mojej mienky – tvoje srdce sa očistí od každého hriechu, ba aj od náklonnosti k nemu.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.