Katolícke čítanie (518.) – 1.6.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (4.)

“Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi, už odteraz” (Zjv 14, 13). Teda človek má zomrieť v Pánovi, aby bol už v tomto živote šťastný a začal požívať blaženosť. Blaženosť, ktorej je človek schopný už tu na zemi, je istotne oveľa menšia ako nebeská blaženosť, ale predsa je taká veľká, že prevýši všetky pozemské zmyslové radosti. Túto blaženosť žičí Apoštol svojím veriacim: “A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia” (Flp 4, 7). Ale podmienkou tohto pojoja je umrieť v Pánovi a to aj uprostred urážok a potúp.
Mŕtvy necíti, keď s ním zle zaobchodia, necíti, keď po ňom šliapu. To je dokonalý obraz tichého človeka. Ani ten nevidí, necíti a pokojne znáša protivenstvá od ľudí. Až tak ďaleko dôjde bez námahy iba ten, kto celým srdcom miluje Ježiša Krista. S dokonalým pokojom a odovzdanosťou do jeho vôle prijíma veci príjemné i nepríjemné, útechy i trápenia, bezprávie i prejavy pozornosti. Na tomto stupni bol Apoštol, keď napísal: “Napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení” (2 Kor 7, 4).
Aký šťastný je ten, čo vystúpil na tento stupeň! V jeho srdci bude trvalý pokoj. A to je dobro, ktoré prevyšuje všetky dobrá tohto sveta. Svätý František Saleský vraví: “Čo je celý svet v porovnaní s pokojom srdca?” Čo ti pomôže bohatstvo, načo sú ti všetky pocty sveta, ak nemáš pokoj v srdci?

Modlitba za útechu k Preblahoslavenej Panne (1. – 2.)

Dieťa: Najmilostivejšia Mária, Matka Božia, prijmi svojho služobníka, ktorý sa k tebe utieka v každom súžení. Najčistejšia Panna, ujmi sa ma, lebo nemám nikoho, kto by ma posilnil. Pani moja, zľutuj sa nad mojou biedou a otvor mi lono svojho milosrdenstva! Pozri sa, ako klopem, plačem, prosím a vzdávam ti chválu!
Neodvraciam od teba tvár ani ťa nemienim opustiť. Zostanem vždy pri tebe, až dokým sa nado mnou nezľutuješ. Viem, že tvoja neha a materinská láska sú nesmierne, že tvoje srdce horí prekypujúcou láskou k Bohu. Preto by som nikdy ani nepomyslel na to, že by si mi odoprela útechu.

Zasväcujúca modlitba k novému vnútornému, nábožnému životu

Ja hriešny človek vyhlasujem pred Bohom a celým nebeským dvorom:
Keď uvažujem, že Boh ma vo svojej nesmiernej dobrote a láske stvoril z ničoho, že ma až dodnes udržoval pri živote a dožičil mi tak mnoho dobra, najmä keď som spoznala, s koľkou láskou a trpezlivosťou vedel znášať moje hriechy, aj vtedy, keď som mu bola neverná a nevďačná, ba že až do dnešného dňa čakal na moje obrátenie a pokánie, vstupujem do seba, pokorne a ľútostivo sa vrhám na kolená pred trónom Božej spravodlivosti a milosrdenstva. Uznávam, že som ťažko zhrešila proti Božej velebnosti, uznávam svoju spoluvinu na utrpení a smrti Ježiša Krista, uznávam, že som si zaslúžila večné zatratenie. Ľutujem a z celého srdca nenávidím svoje doterajšie hriechy a hľadím s najväčšou dôverou k trónu Božieho milosrdenstva. Pokorne žobrem o milosť a odpustenie, o zmazanie všetkých svojich vín v mene Vykupiteľa, ktorý pre spasenie a záchranu mojej duše umrel na kríži. On je všetka moja nádej.
Obnovujem zmluvu vernosti, ktorú uzavreli v mojom mene krstní rodičia pri krste. Zriekam sa sveta, diabla a všetkých jeho skutkov. Naveky zavrhujem všetky jeho zlé našepkávania, márnosti a vábenia. Rozhodne sa zaväzujem, že odteraz chcem milovať jedine svojho dobrotivého a milého Boha a jemu slúžiť.
Preto mu zasväcujem a darujem svoju dušu so všetkými jej silami, svoje srdce so všetkými jeho náklonnosťami, svoje telo so všetkými jeho zmyslami. Sľubujem, že nikdy nepoužijem nijakú schopnosť svojho ducha alebo časť tela proti najsvätejšej Božej vôli. V duchu sa celkom obetujem Bohu, aby som bola naveky dobré, poslušné a verné Božie stvorenie.
Keby sa však stalo, či už z ľudskej slabosti, alebo pre diablove úklady, že by som sa spreneverila oddanosti a zasväteniu sa Bohu – od čoho ma, Bože, ochráň, že s pomocou Ducha Svätého sa chcem čím skôr pozdvihnúť zo svojho pádu a opäť bez meškania a váhania sa obrátiť k Božiemu milosrdenstvu.
Toto je môj úmysel, moja vôľa a moje nezlomné rozhodnutie, ktoré tu potvrdzujem a vyhlasujem bez akejkoľvek podmienky a obmedzenia pred Bohom a pred tvárou putujúcej Cirkvi, svojej Matky.
Večný, všemohúci a dobrotivý Bože! Posilni moje rozhodnutie a prijmi milostivo obetu môjho ducha a srdca, aby vystupovala k tebe ako príjemná vôňa. Dal si mi vnuknutie a vôľu, aby som sa rozhodla celkom sa ti oddať a posvätiť; prosím ťa, daj mi tiež silu a milosť, by som svoje rozhodnutie aj uskutočnila.
Bože môj, ty si Boh môjho srdca. Boh môjho ducha a duše. Takého ťa vyznávam a takému sa klaniam teraz i naveky. Amen.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.