Katolícke čítanie (520.) – 3.6.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (5.)

Ak chceme ostať spojení s Ježišom Kristom, nesmieme sa znepokojovať. Nech príde čokoľvek, nech nás stihne akékoľvek protivenstvo, všetko robme pokojne. Pán neprebýva v srdci rozbúrenom (porov. 1 Kr 19, 11). Veľmi krásne ponaučenia v tejto veci nám dáva učiteľ tichosti, svätý František Saleský. Hovorí: “Neoddávajme sa nikdy hnevu a pod nijakou zámienkou mu neotvárajme dvere. Ak mu len jediný raz pootvoríme, už nebude v našej moci vyhnať ho alebo skrotiť, aj keby sme naozaj chceli. Prostriedky sú tieto:
Hnev potlačme, obráťme pozornosť inam a nedajme sa s ním do reči.
Podľa príkladu apoštolov, ktorých zastihla búrka na šírom mori, utiekajme sa k Bohu, lebo len on môže utíšiť srdcia.
Ak cítime, že pre našu dušu slabosť hnev už vkročil do duše, snažme sa upokojiť a vzbudzujme úkony poníženosti a lásky voči tomu, proti komu cítime hnev.”
Ale to všetko treba konať láskavo, nie násilne, lebo veľmi záleží na tom, aby sa ran nejatrili. Spomínaný svätec, nazývaný aj majster tichosti, sa musel veľmi namáhať, aby premohol hlavne dve vášne, ktoré v ňom prevládali, totiž hnev a lásku. To vieme z jeho vlastného priznania. Aby premohol hnev, musel zápasiť celých dvadsaťdva rokov. Inak postupoval proti vášni lásky. Tu sa snažil zmeniť jej predmet – odvrátiť sa od stvorení a zamerať všetko k Bohu. A potom sa v ňom rozlial taký veľký vnútorný pokoj, že vyžaroval aj navonok. Vždy ho vídali s jasnou tvárou a s úsmevom na perách.

Modlitba za útechu k Preblahoslavenej Panne (3. – 4.)

Často k tebe prichádzam plný nádeje a viery v tvoju neustálu pomoc, ochranu a povzbudzujúce slová bez ohľadu na to, či sa mi darí, alebo nie. Veď ak ma ty utešíš, ako by mi ešte v srdci mohol zostať smútok? Ako by mohol nepriateľ ublížiť tomu, kto sa k tebe vždy utieka?
Najmilšia Matka, vypočuj moje prosby. Podaj mi džbán vody, Panna, a dovoľ mi napiť sa z neho. Odlej mi z hojnosti, ktorou prekypuješ. Veľmi ju teraz potrebujem a vždy ju s vďačnosťou uvítam. Nebudem sklamaný, ak mi naleješ hoc i len malú kvapku, pretože i jedna slza stekajúca po tvojom líci do mojich pier je taká účinná a úžasná, že sa s ňou nemôže porovnávať nijaké svetské potešenie.

Očisťovanie duše od náklonností k všedným hriechom

Čím jasnejšie je deň, tým zreteľnejšie vidíme v zrkadle svoju tvár, prípadne aj jej nedostatky. Čím väčšmi rozlieva Duch Svätý v našom svedomí svoje svetlo, tým zreteľnejšie poznávame svoje hriechy, náklonnosti, nedokonalosti, ktoré nám prekážajú v rozvoji náboženého života.
Drahá Filotea, hoci si sa zriekla ťažkého hriechu, jednako ešte nájdeš vo svojej duši dosť náklonností ku všedným hriechom. Aj proti nim treba bojovať. Pravda, nikdy nepokročíme tak ďaleko, aby sme nikdy nespáchali nijaký všedný hriech. Iste je rozdiel, či niekto len z o žartu, v malej bezvýznamnej veci pocigáni, alebo či si robí z luhania pasiu, zvyk, náruživosť, potešenie. Preto musí byť tvojím cieľom bojovať proti náklonnostiam aj k malým, všedným hriechom. Všedný hriech, hoci nepatrný, predsa je vždy niečím, čo sa nepáči Bohu, hoci nás to ešte nevedie do zatratenia. Keď sa teda všedný hriech Bohu nepáči, potom vôľa a dobrovoľná náklonnosť k všednému hriechu nie je nič iné, ako ochota robiť to, čo sa Bohu nepáči. Skutočne dobrá a nábožná duša nemôže strpieť nijakú náklonnosť, ktorá sa Bohu nepáči, tým menej môže mať záľubu v takej náklonnosti. Všedné hriechy nezabíjajú v človeku život milosti a lásky k Bohu, jednako vnášajú do duše nebezpečné a ťažké nákazy. Zahaľujú pohľad na čnosť, ochromujú túžbu duše po dobrote, a tak sú najväčším nepriateľom vnútorného a hlbokého nábožného života, nepriateľom opravdivej nábožnosti.
Pavúky priamo nezabíjajú včely, ale najprv vytvoria pavučiny, do ktorých sa včely nachytajú, takže sa nemôžu pohnúť a pracovať. To sa však stane len vtedy, ak je včelár nedbanlivý a nechá pavúkom možnosť snovať svoje siete na včelíne. Podobne aj všedné hriechy neusmrcujú dušu, ale ničia med cnostného života a prevrátenými náklonnosťami a zvyklosťami tak veľmi osnúvajú a ochromujú dušu, že ona pomaly stráca všetku ochotu a rozhodnosť k dobru, ako by to opravdivá nábožnosť vyžadovala.
Je naozaj čosi nepatrné, ba skoro nič, keď už v slove, konaní, pohľade, šatách, okrase, hre alebo tanci sa troška pozabudneme, len keď sa usilujeme vymaniť z týchto duchovných pavučín. Keď však dovolíme, aby sa usalašili v našom srdci, napomáhame ich vzrast a chytro strácame duchovnú krásu.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.