Katolícke čítanie (527.) – 10.6.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (7.)

Keďže vždy nepociťujeme takúto vľúdnosť, musíme sa vnútornou modlitbou pripraviť na všetky protivenstvá, ktoré nás môžu postihnúť. Na tejto nákove svätí kovali svoje srdcia. Z rozjímania odchádzali a predsavzdatím, že budú trpezlivo a ticho znášať všetky urážky, ba i údery a rany. To platí aj pre nás. Ťažko sa budeme môcť rozhodnúť, čo máme robiť vo chvíli, keď nás blížni nespravodlivo napadnú, ak nebudeme už vopred pripravení a nedáme sa strhnúť henvom. Náruživosť nám bude našepkávať, že je rozumné, aby sme sa odvážne postavili proti opovážlivosti toho, kto nám nespravodlivo ubližuje. Svätý Ján Chryzostom však píše, že nie je správne hasiť oheň, ktorý sa zapálil v duši blížneho, ohňom hnevlivej odpovede. Táto býva príčinou, že oheň ešte mocnejšie vzplanie.
Možno namietneš: Nie je rozumné zdovrilo a milo odpovedať pochabému, ktorý ťa nerozumne uráža.
Svätý František Saleský ti odpovedá: “Bojujte proti svojej netrpezlivosti a preukážte svätú dobrosrdečnosť a vľúdnosť.”

Modlitba za útechu k Preblahoslavenej Panne (7. – 8.)

Najdrahšia Mária, príď a navštív moje utrápené srdce. Ty ho vieš najlepšie utíšiť v žiali a navrátiť mu pokoj. Príď s novou Kristovou milosťou, verná Pani, a svojou svätou pravicou pozdvihni svojho služobníka.
Príď, vyvolená Matka Božia, a ukáž mi svoje povestné mocné milosrdenstvo, lebo vidíš, že som v tiesni. No napriek tomu som na teba nezabudol a ani nikdy nezabudnem. Preto príď!
Príď, Panna Mária, moja nádej a radosť. Veď keď ty ku mne prehovoríš, spočinie na mne požehnanie a všetko zlo ma obíde.
Akým vytúženým, významným a radostným by pre mňa bolo počuť slová Matky nášho Pána Ježiša Krista! Čo by to boli za slová? Boli by to slová zbožné, nežné a priateľské, boli by to slová, ktoré počul apoštol Ján od svojho milovaného Učiteľa, tvojho Syna: “Hľa, tvoja matka!” (Jn 19, 27)
On si vypočul tieto slová od svojho Pána, no ja ich chcem počuť z tvojich úst, Pani moja. Chcem ich počuť v mojej duši i zbožnej mysli. Povedz mi teda: “Hľa, tvoja matka, ktorou som ja!” Poteš moju dušu svojím ľúbezným hlasom, nech sa raduje ako dieťa, ktoré našlo svoju matku.

Očisťovanie duše od povahových nedokonalostí

Ľudia sa odlišujú nielen telesne, ale aj duševne. Táto odlišnosť je predpokladom najrozmanitejších snáh a pováh, najprestrejších vlôh k cnostiam alebo chybám. Každý človek má dobré i zlé vlastnosti a vlohy, ktoré sa chcú nejako uplatniť. Najzreteľnejšie sa javí rozličnosť vlôh v povahovej rozmanitosti. Každé úsilie o nábožný život predpokladá ako prirodzenú vec poznanie seba samého. Preto, drahá Filotea, usiluj sa poznať svoju povahu. Dobré vlastnosti svoje povahy máme zachytiť a prehlbovať a chybné vlohy musíme ovládať, spútať a čo možno najväčšmi zneškodniť.
Svätá Paulína – rozpráva svätý Hieronym – mala tak veľmi melancholickú povahu, že pri smrti svojho manžela a detí bola v nebezpečenstve, že umrie od žiaľu. Tento hlboký žiaľ iste nebol hriechom, veď bol proti jej vlastnej vôli, bol spontánny, ale bol duševnou slabosťou a nedokonalosťou, nebezpečnou pre nábožnosť. Iní ľudia sú zas podľa svojej povahy náklonní k povrchnému chápaniu života, sú nestáli vo svojich predsavzatiach, boja sa obety a sebazapierania. Iní sú zas tvrdí a málo priateľskí, akoby bez srdca, ľahko strácajú trpezlivosť a hneď sa nahnevajú. Niektorí zas každému protirečia, s každým sa škriepia a neznášajú mienku druhých. Niektorí sú zas náklonní k celkom nežnej láske. Skrátka, v povahe každého človeka sú jasné a tienisté stránky. Tieto povahové chyby a nedokonalosti má každý človek vrodené, ale môže a má sa usilovať ich ovládať, zlepšiť, premôcť cvičením sa v cnostiach. Postupne sa možno zbaviť všetkých nedokonalostí. Niet na svete takých dobrých vlôh, žeby ich nebolo možno zlými návykmi celkom skaziť, ale zas niet takej tvrdej a nepoddajnej povahy, ktorá by sa nedala ovládať a zdokonaliť milosťou Božou a vlastným pričinením.
V nasledujúcej, druhej časti tejto knihy ti dám návod a poukážem na cvičenia, ktorými môžeš očistiť svoju dušu od všetkých náklonností k všedným hriechom, od všetkých nebezpečných náchylností a nedokonalostí, čím môžeš svoje svedomie vždy dokonalejšie chrániť od každého ťažkého hriechu. Boh ti daj milosti, aby si návod nielen dobre pochopila, ale aj verne a svedomite splnila.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.