Katolícke čítanie (532.) – 15.6.2024 – sobota

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, nikdy sa nehnevá na svojho blížneho (8. – 9.)

“Vľúdna odpoveď krotí hnev” (Prís 15, 1). Láskavé slovo je najlepším prostriedkom, ktorým uhasíme oheň hnevu. Svätý Bernard píše: “Oko zachvátené hnevom zle vidí.”
Vášeň je ako závoj, ktorý nám zacláňa oči: nerozoznávame dobro od zla. Svätý František Saleský uzavrel s jazykom zmluvu, že neprehovorí, kým bude srdce rozbúrené.
Niekedy sa zdá, že je nevyhnutne potrebné skrotiť bezočivca prísnym slovom. Dávid hovorí: “Hneváte sa, ale nehrešte” (Ž 4, 5). Je teda dovolené niekedy sa hnevať, ale musí to byť hnev bez hriechu. A tu je práve kameň úrazu. Ak otázku rozoberáme vo všeobecnosti, zdá sa nám, že proti niekomu môžeme prísnejšie vystúpiť, aby sa spamätal. No v skutočnosti je veľmi ťažké urobiť to bez hriechu. Svätý František Saleský sa priznáva: “Nikdy som sa nedal strhnúť henvom, aby som to potom neoľutoval.”
Porozprávajme sa s každým láskavo a potlačme hnev v zárodku. Ak sa v nás búri rozhorčenie, radšej mlčme a ponechajme si dohováranie alebo odpoveď na vhodnejší čas, až sa srdce utíši.

Modlitba za útechu k Preblahoslavenej Panne (9. – 10.)

Daj, nech moje srdce uslyší tvoj priateľský hlas. Daj, aby sa ma dotkla duchovná útecha Ducha Svätého skrze tvoje slová.
Nech moja duša nadobudne novú vieru, nech strach zmizne a pochybnosti ma viac nebudú sužovať. Nech ma zúfalstvo a pokušenie obchádza, nech ma upevnia tvoje slová, o ktoré som prosil a ktoré som si starostlivo uchoval v srdci.
“Hľa, tvoja matka!” Chop sa tejto rady, duša moja. Priviň sa k nežnej Márii, priviň sa k Matke Božej a jej Synovi Ježišovi, najkrajšiemu z ľudských synov. Vždy jej vzdávaj vďaky za to, že počúva modlitby biednych a nenechá odísť bez útechy nikoho, kto sa k nej utieka.
Taká jej Panna Mária, Matka Božiea, tajomná vetva z kráľovstkého rodu, ktorá dala život rozkvitnutnému božskému mandľovníku, Ježišovi Kristovi, nášmu Kráľovi a Spasiteľovi, ktorého chválime a oslavujeme naveky.

Modlitba a sväté sviatosti ako prostriedky nábožného života – Modlitba

Drahá Filotea, ak si sa rozhodla zrieknuť všetkých náklonností k všedným hriechom a iným nedokonalostiam, keď si sa už pevne rozhodla nastúpiť cestu cnostného, nábožného života, musíš používať aj zvláštne prostriedky, ktoré túto tvoju snahu a dobrú vôľu podporia a pomôžu uskutočniť. Len ten, kto vydrží v boji do konca, dostane korunu večného života. Prostriedok, ktorý vždy môžeš a najčastejšie i musíš použiť na udržanie, rozvoj a prehĺbenie vnútorného duchovného života, je modlitba.
Modliť sa, znamená rozprávať sa s Bohom, či je to už reč duchovná v myšlienkach, alebo reč členená, počutá, hovorená ústami. S milým Pánom Bohom sa môžeš rozprávať ako dieťa so svojím otcom, prosto a detsky, dôverne a úprimne, prirodzene a pravdivo. Keď sa takto modlíš, tvoja modlitba je užitočná a požehnaná. Boh ti osvieti rozum božským svetlom, povzbudí a posilní tvoju vôľu lúčami svojej lásky. Modlitba je nebeská voda, ktorou polievaš kvety v záhrade svojej duše, to jest cnosti svojej duše, aby rástli a prinášali ovocie.
Toto požehnanie donáša rozjímavá modlitba, najmä rozjímanie o živote a utrpení Ježiša Krista. Kristus je svetlo sveta. Nik neprichádza k Otcovi ináč len cez neho. Keď často rozjímame o živote a utrpení Ježiša Krista, lepšie poznáme svojho Vykupiteľa, jeho cnostný život, jeho učenie. Drahá Filotea, usiluj sa lepšie poznať svojho Vykupiteľa rozjímaním o jeho živote a utrpení, hľadaj v jeho príkladoch a slovách radu a poučenie pre svoj vlastný život. Keď poznáša svojho Vykupiteľa, keď ho miluješ a nasleduješ, potom aj tvoje ostatné rozjímanie budú užitočné a osožnejšie.
Ak môžeš, vykonaj každodenné rozjímanie, a to v čase najvhodnejšom, keď je duch ešte sústredený a čerstvý. Najvhodnejšia je ranná hodina. Ak by si mohla vykonať rozjímanie v chráme, bolo by to tým lepšie a výhodnejšie. Keď však povolanie alebo iné príčiny ti nedovoľujú ráno rozjímať, nájdi si čas popoludní alebo večer. Ak by si však celý deň bola natoľko zamestnaná, že by si si. nemohla vôbec nájsť čas na rozjímanie, vtedy si hneď ráno ulož nejakú obetu, nejaké sebazaprenie, prípadne krátku modlitbu, ktorú cez deň vykonáš, aby si nahradila duchovnú stratu, ktorú donáša so sebou deň bez rozjímania. Pritom si nezabudni zaumieniť, že pri najbližšej príležitosti vykonáš rozjímanie celkom svedomito.
Hoci je rozjímavá modlitba veľmi vzácna a hodnotná, nesmieš podceňovať alebo zanedbávať ani ústnu modlitbu. Ústná modlitba je podstatná časť našej úcty k Bohu. Boha máme chváliť nielen srdcom, ale aj ústami. Preto Boh v Starom zákone aj v Novom zákone nariadil ústnu modlitbu. Sám náš dobrý Spasiteľ sa ústne modlil, ba aj svojich učeníkov naučil ústnu modlitbu.
Medzi ústnymi modlitbami prvé miesto zaujíma modlitba Pána, modlitba Otčenáš. Nijaká iná modlitba sa jej nevyrovná, pretože sám milý Spasiteľ nás ju naučil a prikázal sa ju modliť. Otčenáš obsahuje všetko, o čo máme dobrotivého Boha prosiť. Stupňovite hodností a usporadúva v jednotlivých prosbách všetky naše žiadosti a potreby. Drahá Filotea, modlievaj sa modlitbu Pána vždy pobožne a úctivo, chráň sa bezmyšlienkovitého odriekania tejto modlitby. Nebezpečenstvo je veľké, lebo veľmi často, ba denne viac ráz sa modlievame túto modlitbu, napríklad pri ruženci. Ak sa chceš vyhnúť bezmyšlienkovitému a strojovému mechanickému odriekaniu tejto modlitby, radím ti, často rozjímaj o tejto modlitbe. Vnikneš hlbšie do zázračného zmyslu slov a myšlienok nášho milého Spasiteľa.
Znakom nábožného života je aj každodenná modlitba svätého ruženca. Ruženec je často podceňovaný a zaznávaný, lebo sa vraj ľahko zvrtne na mechanické odriekavanie Zdravasov. Jednako, dobre modleným ružencom najviac uctievame a potešíme Božiu Matku a dosiahneme od nej najskôr milosť a požehnanie.
Ako ústnu modlitbu ti ešte odporúčam Cirkvou schválené litánie, a to litánie ku všetkým svätých, litánie k menu Ježiš, litánie k Božskému Srdcu, litánie k predrahej krvi nášho Pána Ježiša Krista, litánie loretánske, litánie k svätému Jozefovi a iné modlitby k svätým, cirkevne schválené, ktoré sú v každej modlitebnej knižke.
Ak chceš, aby tvoja ústna modlitba bola naozaj dobrá a Bohu milá, musíš ju dobre začať. Pred každou modlitbou, hoci aj nakrátko, ostaň v tichosti. Potom povedz: “Teraz sa chcem modliť, ale dobre.” Ak je modlitba dlhšia, je dobre častejšie zastať a vzbudiť si spomenutý úmysel.
Pri dobrej modlitbe je dôležité aj vonkajšie držanie tela a úcta, najmä ovládanie očí, a pri ústnej modlitbe hlasná a zreteľná výslovnosť. Vonkajšie úctivé držanie napomáha vnútornú sústredenosť, nedbalé držanie zase napomáha pohodlnosť a roztržitosť. Nesmieš však vyhľadávať nejakú zvlášť nevýhodnú polohu v predpoklade, že takéto umŕtvenie nesmierne zvyšuje hodnotu modlitby. Telo musí pokojným a úctivým držaním napomáhať dušu pri modlitbe a nesmie ju obťažovať prílišnou námahou a prepínaním.
Ešte niekoľko slov o nedobrovoľnej roztržitosti pri modlitbe. Myslíš si azda, že takáto roztržitosť ťa vzďaluje od Boha? To by bol omyl, lebo nič okrem hriechu nás nevzďaľuje od Boha. Ak prichodia roztržité myšlienky, nevšímaj si ich. Nedobrovoľná roztržitosť, ktorú si nevšímaš, nijako nezmenšuje cenu modlitby. Naopak, taká modlitba ti prináša viac milostí a požehnania, lebo ťa stojí viac námahy. Nikdy sa neznepokojuj pre nedobrovoľné roztržitosti a neopakuj modlitbu v nádeji, že druhá modlitba bude lepšia. Ba neopakuj modlitbu ani vtedy, keď roztržitosť bola dobrovoľná. Obyčajne totiž opakovaná modltiba nebýva lepšia ako prvá. Radšej oľutuj a uznaj svoju chybu, pros Boha o odpustenie za poklesok a zaumieň si, že nabudúce sa budeš lepšie modliť.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.