Katolícke čítanie (541.) – 24.6.2024 – pondelok

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Katolícke čítanie: pondelok-sobota

Kto miluje Ježiša Krista, chce iba to, čo chce Ježiš (1. – 2.) – Láska nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy.

Kde je láska, tam je pravda. Keď duša poznáva, že Boh je jediné, pravé dobro, chráni sa neprávosti, ktorá odporuje Božej vôli. Láska v ničom inom nemá zaľúbenie, iba v tom, čo chce Boh. Duša, ktorá miluje Boha, sa nestará, čo si o nej myslia alebo hovoria ľudia, lebo vždy a všade sa chce páčiť výhradne Bohu. Blahoslavený Henrich Susone hovorí: “Ten je s Bohom naozaj vyrovnaný, kto sa snaží zadosťučiniť pravde a nevšíma si, čo si o ňom myslia alebo rozprávajú ľudia.”
Veľa ráz som vyslovil tvrdenie, že dokonalosť svätosti je v zapieraní seba a v plnení Božej vôle. V tejto hlave chcem túto pravdu rozobrať obšírnejšie. Ak sa chceme stať svätými, nesmieme nikdy uplatňovať svoju vôľu, ale vždy Božiu vôľu.
Podstata všetkých Božích príkazov a rád je v tom, že konáme a trpíme to, čo chce Boh a ako chce Boh. Prosme vrúcne Pána, aby nám dal svätú slobodu ducha. Naplnení touto slobodou prijmeme všetko, čo sa páči Bohu, a nebudeme si všímať odpor sebalásky či ľudských ohľadov. Láska k Ježišovi Kristovi naplní duše lahostajnosťou: či sladké a či horké, všetko im je dobré Nechcú to, čo sa páči im samým, ich sebaláske, chcú všetko, čo sa páči Bohu. S rovnakým pokojom vykonávajú svoje drobné povinnosti i uskutočňujú veľké plány, to, čo je príjemné, aj to, čo je nepríjemné. Stačí, ak sa páčia Bohu.

Modlitba k Preblahoslavenej Panne Márii v nešťastí (4. – 6.)

Ale kto môjmu srdcu umožní počúvať vždy tvoj hlas? Aké sladké sú tvoje slová! Pani moja, prihovor sa srdcu svojho služobníka, ktorý počúva.
Som tvojím sluhom aj sluhom tvojho Syna. Ale môžem povedať aj: Ty si moja Matka a Ježiš je môj Brat. Trúfam si to vysloviť, lebo viem, že si ho neporodila pre seba, ale pre celý život.
Preto, ó, Matka Božia, niet inej ženy, ktorá by sa s tebou mohla porovnávať v cnostiach, vznešenosti, dobrote a miernosti, zbožnosti a nežnosti, poctivosti a materinskom pokoji, milosrdenstve a nekonečnom súcite.
Dnes sa ti s dôverou odovzdávam a želám si, aby si prijala môj dar. Na to, aby som premohol svoju slabosť, potrebujem len byť s tebou. Preto by som sa mal v tebe radovať a cítiť hlboké uspokojenie, malby som s radosťou ospevovať tvoje sväté meno.

Modlitba a sväté sviatosti ako prostriedky nábožného života – Činnosť srdca a vôle pri rozjímaní

Uvažovanie vzbudí v našom srdci dobré a spasiteľné hnutia a pohýňa vôľu k dobrým predsavzatiam a rozhodnutiam. Takéto hnutia sú napríklad láska a vďačnosť k Bohu, túžba po nebi a večnej blaženosti, strach pred Božím hnevom, pred súdom, pred peklom, láska k Spasiteľovi a túžba verne ho nasledovať, horlivosť za spásu duší, nenávisť k hriechu, dôvera v Božiu dobrotu a milosrdenstvo, v pomoc svätých, ďalej láska, dobrota a trpezlivosť voči svojim blížnym a všetkým ľuďom. Do týchto hnutí a citov sa má naša duša celkom pohrúžiť, lebo sú zmyslom cieľom rozjímania.
Ovocím činnosti srdca, hnutí a citov sú zas dobré a účinné predsavzatia a rozhodnutia vôle. Drahá Filotea, neostávaj dlho pri citoch, ale usiluj sa ich pretvoriť na jasné a určité rozhodnutia a predsavzatia. Tak napríklad prvé Spasiteľovo slovo na kríži: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,” ťa pohne, aby si si osvojila lásku a trpezlivosť, ktorú mal Spasiteľ voči svojim nepriateľom, aby si sa naučila byť k nim dobrá, jemná a láskavá. Toto predsavzatie by bolo však veľmi všeobecné a neúčinné. Predsavzatie musí byť premyslené dopodrobna, musí byť určité, úprimné a účinné. Môže to byť napríklad takto: Chcem potešiť svojho Spasiteľa a ako ovocie svojho dnešného rozjímania chcem ho nasledovať v láske k nepriateľom. Nechcem byť viac netrpezlivá a hnevlivá, keď má tá či tá osoba (pomenuj ju menom) bude urážať a osočovať, nechcem sa rozčuľovať, keď ma tá alebo oná osoba poníži a mnou pohrdne. Naopak, urobím to a ono (mysli na určitú vymedzenú činnosť!), aby som dotyčnú osobu získala za priateľa.
Ak budeš takto rozjímať, drahá Filotea, zakrátko tvoje rozjímania budú veľmi užitočné, zbavíš sa chýb a očividne budeš postupovať na ceste cnostného, dokonalého života.

Ruženec - android aplikácia
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.