KNIHA EZDRÁŠOVA

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Ezdrášovej a Nehemiášovej

Návrat židov z babylonského zajatia za Zorobábela a stavba chrámu. Povolenie kráľa Kýra pre návrat.: Ezd 1

Výkaz zajatcov, ktorí putovali do vlasti: Ezd 2

Stavba chrámu: Ezd 3

Zastavenie stavby pre rozličné prekážky: Ezd 4

Obnovenie stavby chrámu za čias Dária a jeho dokončenie: Ezd 5Ezd 6

Návrat Židov pod Ezdrášovým vodcovstvom. Ezdrášova cesta do Jeruzalema.: Ezd 7Ezd 8

Ezdrášov boj proti ženbám s pohankami: Ezd 9Ezd 10

Zdieľať: