KNIHA JOZUE

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Jozue

Časť prvá

Dobytie Kanaánu, 1, 1 – 12, 24: Joz 1

I. Vtiahnutie do Kanaánu, 1, 1 – 5, 16: Joz 1Joz 2Joz 3Joz 4Joz 5

Prípravy, 1, 1 – 18: Joz 1

Vyzvedači v Jerichu: Joz 2

Prechod cez Jordán, 3, 1 – 5, 1: Joz 3Joz 4Joz 5

Tábor v Galgale, 5, 2 – 16: Joz 5

Víťazné boje v Kanaáne, 6, 1 – 12, 44: Joz 6Joz 7Joz 8Joz 9Joz 10Joz 11Joz 12

Pád Jericha, 6, 1 – 27: Joz 6

Pád Haia, 7, 1 – 8, 29: Joz 7Joz 8

Oltár na vrchu Hebal, 8, 30 – 35: Joz 8

Rokovania s Gabaončanmi, 9, 1 – 27: Joz 9

Dobytie južnej Palestíny, 10, 1 – 43: Joz 10

Dobytie severnej Palestíny, 11, 1 – 15: Joz 11

Záverečná správa o dobytí Kanaánu, 11, 16 – 12, 24: Joz 11Joz 12

Časť druhá

Rozdelenie Kanaánu, 13, 1 – 22, 34: Joz 13Joz 14

I. Príprava na delenie, 13, 1 – 33: Joz 13

Boh rozkazuje Jozuemu, aby rozdelil Kanaán, 13, 1 – 14: Joz 13Joz 14

Podiely Zajordánskych kmeňov, 13, 15 – 33: Joz 13

II. Rozdelenie Predjordánska, 14, 1 – 19, 51: Joz 14Joz 15Joz 16Joz 17Joz 18Joz 19

Podiel Júdovcov, 14, 1 – 15, 63: Joz 14Joz 15

Podiel Jozefovcov, 16, 1 – 17, 18: Joz 16Joz 17

Podiely ostatných kmeňov, 18, 1 – 19, 51: Joz 18Joz 19

III. Doplnky, 20, 1 – 22, 34: Joz 20Joz 21Joz 22

Mestá útočišťa, 20, 1 – 9: Joz 20

Levitské mestá, 21, 1 – 43: Joz 21

Navrát zajordánskych kmeňov, 22, 1 – 34: Joz 22

Záver knihy

Jozueho lúčenie, 23, 1 – 24, 33: Joz 23Joz 24

Prvá reč: Vernosť zákonu, 23, 1 – 16: Joz 23

Druhá reč: Spomienka na Božie dobrodenia, 24, 1 – 15: Joz 24

Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom, 24, 16 – 28: Joz 24

Jozue umiera, 24, 29 – 31: Joz 24

O Jozefových kostiach a Eleazarovej smrti, 24, 32 n: Joz 24

Zdieľať: