KNIHA NEHEMIÁŠOVA

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Ezdrášovej a Nehemiášovej

Nehemiášova cesta do Jeruzalema: Neh 1Neh 2

Práce na obnove mesta: Neh 3Neh 4Neh 5

Dokončenie stavby múrov: Neh 6Neh 7

Obnovenie zmluvy ľudu s Bohom. Prečítanie Zákona a slávnosť Stánkov.: Neh 8

Pokánie ľudu izraelského: Neh 9Neh 10

Obnovenie občianskeho poriadku. Zoznam obyvateľov a pokolení.: Neh 11Neh 12

Posviacka mestských múrov. Ďaľšia Nehemiášova činnosť.: Neh 13

Zdieľať: