LEVITIKUS – KNIHA LEVITOV

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Levitikus

Zákony o obetách, 1 – 7: Lv 1Lv 2Lv 3Lv 4Lv 5Lv 6Lv 7

Posviacka kňazstva, 8 – 10: Lv 8Lv 9Lv 10

Áronova prvá obeta, 9: Lv 9

Hriech Nadaba a Abiuho – nariadenie pre kňazstvo, 10: Lv 10

Predpisy o čistote, 11 – 15: Lv 11Lv 12Lv 13Lv 14Lv 15

Vonkajšia čistota u ľudí, 13 – 14: Lv 13Lv 14

Lv 15

Výročný deň zmierenia, 16: Lv 16

Zákon o svätosti, 17 – 26: Lv 17Lv 18Lv 19Lv 20Lv 21Lv 22Lv 23Lv 24Lv 25Lv 26

Dodatok, 27: Lv 27

Zdieľať: