Meniny, sviatky, svätá – 29. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Miroslav
  • Taťána
  • Táňa
  • Lois
  • Willard

Všetko najlepšie.

Patrónmi dňa sú svätý Ludolf (biskup a mučeník) a blahoslavený Bertol. – Svätý Ludolf z Ratzenburgu bol premonštrátom, založil kláštor v Rehne. Zomrel vo väzení, týraný za obranu slobody Cirkvi 29. 3. 1250 vo Wismare. – Blahoslavený Bertold bol vojakom v Kalábrii. Je spoluzakladateľom karmelitánov. Zomrel na vrchu Karmel okolo roku 1188.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Myslím, že keď zbadáme svoje nedokonalosti, nemali by sme sa znepokojovať, ale tešiť, že sme ich spoznali, aby sme sa mohli napraviť.

sv. František Saleský

V láske sa rozplynú všetky protivenstvá života.

Rabindranáth Thákur

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.

Kniha žalmov 145, 14

Boh so mnou kráča v dobrom aj zlom. Je pri mne dokonca aj vtedy, keď mi je smutno. – Každá rodina občas prechádza aj náročnejším obdobím. Niekedy sa stane, že zomrie niekto, koho ľúbime. Alebo napríklad nie je dosť peniažkov na zábavné hračky. Možno sa mamička s ockom občas pohádajú. Práve počas takýchto období nám Boh pomáha vstať a kráčať ďalej. To neznamená, že zlé obdovia pominú a nevrátia sa, ale znamená to, že počas nich nemusíš kráčať sám.

Kresťanské spoločenstvá, ktoré sa odtrhli od Katolíckej cirkvi sa nazývajú odlúšení bratia. Ani v jednom z nich nenachádzame všetky potrebné známky Kristovej Cirkvi.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrasť. – V. Pán dá požehnanie. R. A svoje plody vydá naša zem. – Modlime sa. Pane a Bože náš, milostivo požehnaj svoj ľud a obdaruj naše polia hojnou úrodou; prosíme ťa, daj, aby sme tvoje dary užívali na česť tvojho mena a boli ti za ne vždy povďační. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za dobrú úrodu

Nebeský Otče, ty živíš vtákov v povetrí a odievaš ľalie na poli; ty dávaš vzrast a krásu rastlinám; ty zvlažuješ zem dažďom a ohrievaš ju slnečnými lúčmi; prijmi pod svoju ochranu naše siatiny, role, lúky, vinice i záhrady; odvráť od našich polí každú skazu; daj nám dažďa i slnka v pravý čas; ochraňuj naše polia, lúky a vinice od škodlive búrky a krupobitia a daj, aby sme sa tešili z bohatej úrody. Prosíme ťa, Pane, nech naša zem vydá svoje plody, aby sme ich užívali na chválu a slávu tvojho mena. Skrze Krista, nášho Pána.

Súkromná modlitba za dobrú úrodu

Ant. Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, čo obveseľuje srdce človeka. – V. Zem vydala svoj plod. R. Nech nás požehná Boh, náš Boh. – Modlime sa. Láskavý Bože, ďakujeme ti za úrodu našich polí a za tvoju starostlivosť o nás; vrúcne ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba poďakovania za úrodu

Dobrotivý Bože, tohtoročná žatva je tvoj dar. Keby si ju nebol požehnal a neriadil teplotu, zimu, dážď a povetrie na hojnú úrodu, čože by vykonali ľudia pri všetkej svojej usilovnosti a práci?! Oni môžu len zasiať zrno do zeme, aby vyklíčilo, ale aby rástlo, to už nie je v ich silách. Nemôžu rozkázať, aby pršalo, aby slnko vychádzalo a zachádzalo, a nemôžu zadržať povodne alebo krupobitia. Všetko dobré sme len od teba očakávali a teba o to prosili. Ty, láskavý Otče, si vyslyšal naše prosby. Ty si naše polia naplnil klasmi a lúky hojnou trávou a naplnil si naše sýpky. Teraz z tvojej dobroty budeme mať obilie, múku, chlieb, víno a iné pokrmy. Kto by sa s tebou, Bože, neradoval, tebe nevzdával vďaky a netúžil sa ti zapáčiť. Toto chceme robiť pri každom kúsku pokrmu, ktorý budeme požívať. Len nás, Bože, chráň, aby sme tvoje dary nezneužívali. Ako mnoho je ľudí, ktorí sú omnoho lepší a zbožnejší než my a trpia núdzu, alebo znášajú útrapy vojny, zlého počasia či nejakej katastrofy. Daj nám citlivé a otvorené srdce pre chudobných, aby sme im ochotne dali z toho, čo nám zvyšuje; aby sme ich občerstvil a potešil tak, ako si nás ty potešil, aby sme sa v budúcnosti stali hodnými večnej spásy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba poďakovania za úrodu

Všemohúci Bože, tento rok si nás nepožehnal takou hojnou úrodou ako inokedy. Ale i to, čo sme z tvojej otcovskej ruky prijali, postačí na našu obživu. Preto ti ďakujeme i za tieto skromné dary a prosíme ťa, daj, aby sme ich pod tvojou ochranou dobre využili a dobre s nimi zaobchádzali, aby sme sa stali hodní hojnejších darov a nadobudli nepominuteľné bohatstvo večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ďakovná modlitb apo skromnej žatve

Poznámka: na Veľký piatok by sa nemalo hýbať so zemou, lebo za nás zomrel Kristus Pán na kríži. Ale modliť sa za úrodu je dovolené. V tento deň je dovolené len raz za deň sa dosýta najesť.

Pre tradičných katolíkov

Učený P. Sanchez hovorí: „Zo všetkých dôležitých vecí omše svätej niet žiadnej, ktorá by väčšiu útechu a vyššiu duchovnú radosť obsahovala, ako modlitba, ktorú kňaz hovorí po pozdvihovaní kalicha, v ktorej nepoškvrneného Baránka, ktorý sníma hriechy sveta, obetuje Bohu Otcu týmito slovami: „Ó, Pane, my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme preslávnej Tvojej Velebnosti z Tvojich údelov a darov obetu čistú atď.“ (Thesaur. missae, cap. 24.) Nazýva ľud svätým, pretože býva omšou svätou posvätený ako to Kristus Pán povedal: „Ja posväcujem seba samého za nich, aby i oni boli posvätení v pravde“ (Jn 17, 19). Posväcuje i okolo stojacich pokropením svojou krvou, ktorú pri pozdvihovaní kalicha na nich vylial, ako hovorí svätý Pavol: „Posvätil ľudí svojou krvou“ (Žid/Hebr 13, 12). Teraz dávaj pozor, s akými dôraznými slovami kňaz obetuje omšu svätú Bohu v mene ľudu, keď po svätom pozdvihovaní hovorí: „Ó, Pane, my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme preslávnej Velebnosti Tvojej z Tvojich údelov a darov obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú atď.“ Ó, aká prevzácna je táto obeta, ktorú kňaz a každý z ľudu prináša Božskej Velebnosti! Ó, ako srdečne ňou každý potešuje všemohúceho Boha i s celým jeho nebeským dvorom! Lebo tou obetou čistou, obetou svätou, obetou nepoškvrnenou nie je nič iné, ako najčistejšie Telo, najsvätejšia duša, najnepoškvrnenejšia Krv Ježiša Krista, ktorý býva na oltári za nás zabitý, nie síce telesným a bolestným spôsobom, ale duchovným a nadprirodzeným. Človečenstvo Pána Ježiša je tou pravou krvavou obetou, ktoré býva obetované Božstvom, ako i kňazom a každým z prítomných, keď ústami alebo v srdci hovorí: „Pane, obetujem Ti Tvojho milého Syna skrze ruky kňaza v tej podobe, v akej je na oltári prítomný.“

Tu sa pýtame, čo teda obetuje kňaz a čo obetujú okolstojaci pri omši svätej, keď vyslovujú tie slová? Odpovedám: Obetujú všemohúcemu Bohu prevzácny dar, ktorý má väčšiu cenu než celý svet so všetkým svojím zlatom; tak že keby niekomu prináležal celý svet ako vlastný majetok, a ten by ho štedro daroval všemohúcemu Bohu; predsa by svojmu Bohu nedal toľko, koľko mu dáva ten, kto Mu pri omši svätej nábožne obetuje jeho milého Syna. Povedal som mnoho, ale predsa ešte nie dosť, preto počúvaj ďalej! Čo dáva svojmu Bohu ten, kto mu obetuje omšu svätú? Dáva mu predrahý poklad, ktorý je viac hodný ako nesmierne veľké nebo so všetkými svojimi nekonečnými pokladmi a bohatstvami.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.