Meniny, sviatky, svätí – 1. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Hugo
  • April
  • Mack

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Hugo. Bol žiakom svätého Bruna, ktorému daroval miesto v horách, kde mohol založiť s pomocou Huga kartuziánsky kláštor. Hugo obnovil náboženský život a mravy svojho ľudu. Zomrel 1. apríla 1132 v Grenobii vo Francúzsku. Bol biskupom 52 rokov.

Myšlienky pre deti a mladých

Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobrého, urobte to hneď a veľkodušne.

sv. František Saleský

Keď môžeme trpieť a milovať, môžeme veľa; ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.

Charles de Foucald

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána!

Žalm 150, 5

Povedať niečo pekné je jednoduché. Rozveselí to teba aj mňa. – Nie je nič lepšie, ako mať niekoho, kto o tebe hovorí pekné veci. Cítiš sa tak dobre, keď ťa mamička pochváli alebo keď ti pani učiteľka povie, že si šikovný a úlohu si zvládol na jednotku. A ešte keď sa kamarát o tebe vysloví, že si zábavný… Aj Boh má rád, keď o ňom hovoria pekné veci alebo keď mu ich niekto povie. Povedz mu, aký je úžasný. Povedz mu, ako veľmi ho máš rád a že si vďačný za všetko, čo pre teba urobil.

Cirkev vedie ľudí k večnému spaseniu tým, že ich neomylne učí pravému náboženstvu, spravuje ich svojimi zákonmi, posväcuje ich prostriedkami milosti. Ježiš zveril svoj učiteľský, pastiersy a kňazský úrad Cirkvi.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Bože, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil; zľutuj sa nad zaťatými hriešnikmi, aby sa obrátili k tebe celým svojím srdcom, a tak dosiahli odpustenie. Mária, útočisko hriešnikov, utiekame sa pod tvoj materinský plášť a tvojmu milosrdenstvu odporúčame všetkých nevďačných hriešnikov. Nedaj, milostivá Matka, aby zahynuli vo svojej neprávosti. Veď tvoj milovaný Syn vylial svoju najdrahšiu krv aj za nich. Vypros mi aj nám ducha kajúcnosti a opravdivého obrátenia. Amen.

Modlitba za obrátenie hriešnikov

Všemohúci večný Bože, pre svoju dobrotu odpusť hriechy svojim služobníkom, ktorí sa z nich vyznávajú; nech im vina, čo zaťažuje ich svedomie, neškodí, ale nech im tvoje zľutovanie prinesie odpustenie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za kajúcnikov

Bože, ty si blahoslaveného apoštola Petra vyslobodil z okov a vyviedol si ho zo žalára; pokorne ťa prosíme, rozviaž okovy svojho služobníka, ktorý je vo väzení [v zajatí], a daj, aby odtiaľ pre zásluhy svätého Petra vyšiel bez ujmy na tele i na duši. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za väzňa a zajatca

Bože, ty si svoj ľud Izrael previedol cez Červené more; pokorne ťa prosíme, vystri ochrannú ruku nad svojich služobníkov, ktorí cestujú loďou; odvráť od nich všetky nebezpečenstvá, aby sa šťastne dostali na suchú zem, kde by ťa mohli chváliť v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Za cestujúcich loďou

Pre tradičných katolíkov

Akú cenú má ale také obetovanie, o tom sa tiež môžeš dočítať v živote menovanej svätej. „Ak človek“, hovorí svätá Magdaléna de Pazzis, „obetuje presvätú Krv Bohu Otcu, prináša mu dar tak vzácny, že Boh takmer nemá nič podobné, čím by ho odplatil. Lebo tento dar je tak veľký, že sa preň Boh Otec voči svojmu tvorovi cíti byť zaviazaným k vďake.“

Ó, aké veľké a podivné sú tieto slová! Či je to možné, aby obetovanie tejto presvätej Krvi bolo takým darom, že by Boh nemal mať iný poklad rovnakej ceny, ktorým by ho mohol odplatiť, ale musel by obetujúcemu zostať zaviazaným k vďake? Je to skutočne tak! Lebo, čo je okrem Boha v nebi alebo na zemi, čo by sa cenou vyrovnalo predrahej Krvi Ježiša Krista? Veď jedna jedinká kvapka tejto prevelebnej Krvi má väčšiu cenu než celé more peniace sa krvou svätých mučeníkov. „Áno, jedinká kvapka“, ako svätý Tomáš Akvinský hovorí, „je dosť mocná na to, aby mohla očistiť celý svet od jeho hriechov“. Ak ti teda Boh pre obetovanie tejto predrahej Krvi odpúšťa tvoje hriechy, to ešte nič nie je, keď to porovnáš s cenou obetovaného daru, keďže už jedna jedinká kvapka tej krvi by stačila zmazať hriechy všetkých ľudí. Ak ti pre tú presvätú Krv dá nebo, predsa ťa dosť primerane neodplatil preto, lebo táto presvätá Krv môže spasiť všetkých ľudí a vznešenosť tohoto daru ďaleko prevyšuje všetku slávu v nebi.

Keby si bol býval na Kalvárii a bol by si mal takú vieru v Ježiša Krista a takú lásku k nemu, ako máš teraz, a keby si bol obidvomi rukami nazhŕňal stekajúcu Krv Kristovu zo zeme a s pravou dôverou k nebu pozdvihoval a so srdcom skrúšeným Bohu Otcu obetoval: či by si nebol mal pevnú dôveru, že si obdržal úplné odpustenie hriechov i trestov? Hľa, tento tvoj Vykupiteľ je na oltári osobne prítomný a ako niekedy visel v nevýslovných bolestiach na kríži, tak teraz pri omši svätej duchovným spôsobom obnovuje svoje utrpenie pred očami svojho nebeského Otca, a jeho presvätá krv steká z jeho rán do kalicha. Ak teda túto Krv berieš duchovným spôsobom do svojich rúk a s takou nábožnosťou, akú by si bol mal na vrchu Kalvárii, obetuješ Bohu: zaiste čerpáš z tohoto obetovania nie menší úžitok, než aký by bol vtedy čerpal z neho. Lebo žiaden hriech nie je tak ohavný, že by nemohol byť zmytý Krvou Kristovou, a žiadna vina nie je tak veľká, že by nemohla byť splatená cenou Krvi Kristovej. Táto Božská Krv môže viac očistiť, uzmieriť a splatiť, než môže celý svet znečistiť, zhrešiť a zaviniť. Preto vkladaj pevnú dôveru v presvätú Krv a horlivo ju obetuj pri omši svätej Bohu Najvyššiemu. Pros tiež podľa návodu svätej Magdalény de Pazzis milých anjelov, aby za teba obetovali predrahú Krv a vyprosili ti milosť odpustenia hriechov.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.