Meniny, sviatky, svätí – 1. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Tatiana
  • Hynek
  • Jasmína
  • Harwey
  • Priscilla

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Tryfón (mučeník). Pochádzal pravdepodobne z Frigie a podľa legendy bol umučený za cisára Décia. Veľmi obľúbený svätý na Východe a v Grécku. Rímska bazilika nazývaná jeho menom je kardinálsky titul.

Myšlienky pre deti a mladých

Naša starostlivosť o veci je dokonalá, ak sa podobá starostlivosti, ktorú má Boh o nás. Boh je nanajvýš činný, na všetkých myslí, o všetkých sa stará a pritom sa nevzrušuje a nestráda lásku a pokoj.

sv. František Saleský

Kto miluje, vidí milovanú osobu takú, aká vyšla zo stvoriteľovej Božej ruky.

Edith Stein

Ústa ti naplní smiechom a tvoje pery jasotom radostným.

Kniha Jób 8, 21

Keď sa teším, smejem sa a výskam, viem, že o radosť aj podeliť sa mám. – Už si niekedy zvýskol „jupí“!, keď si sa zaradoval? Ak sa naozaj tešíš, nedokážeš si nechať všetku tú radosť iba pre seba. Každý deň sa skladá z malých radostí, kvôli ktorým sa ti chce zvýsknuť. Keď ťa mama objíme, keď bežíš s vetrom opreteky, keď dostaneš zmrzlinu… Kedy ešte skáčeš od radosti?

Dobrí anjeli nás milujú, a preto strážia naše telo i dušu, orodujú za nás a povzbudzujú nás na dobré. Sú to anjeli strážcovia (Lót, Tobiáš). Je veľmi dobré a správne ctiť si svätých anjelov, vzývať ich o pomoc a poslúchať ich vnuknutia.

Katechizmus

Pre dospelých

Veľká starostlivosť, a akou Cirkev, Kristova nevesta, sleduje potreby ľudí, čiže ich radosti a očakávania, trápenia a námahy, nie je teda nič iné ako snaha, ktorá ju mocne poháňa, aby bola s nimi s úmyslom osvecovať Kristovým svetlom a všetkých zhromažďovať a spájať v tom, ktorý je ich jediný Spasiteľ. Táto starostlivosť sa však nikdy nemá chápať tak, akoby sa Cirkev prispôsobovala veciam tohto sveta alebo akoby vlažnela jej horlivosť, s akou očakáva svojho Pána a jeho večné kráľovstvo.

Veríme vo večný život. Veríme, že duše všetkých, ktorí umierajú v Kristovej milosti – tie, ktoré ešte musia trpieť v očistcovom ohni, aj tie, ktoré hneď po odlúčení od tela prijíma Ježiš do raja, ako kedysi prijal dobrého lotra -, tvoria po smrti Boží ľud a že smrť bude úplne zničená v deň vzkriesenia, keď sa tieto duše znova spoja so svojím telom.

Veríme, že množstvo duší je spolu s Ježišom a Máriou v raji, tvoria nebeskú Cirkev, kde požívajú večnú blaženosť, vidia Boha takého, aký je, a spolu so svätými anjelmi majú účasť, hoci v rozličnom stupni a nie tým istým spôsobom, na božskom spravovaní sveta, ktoré vykonáva oslávený Kristus, keď za nás orodujú a svojou bratskou starostlivosťou veľmi pomáhajú našej slabosti.

Veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, čo putujú na zemi, čo sa po smrti očisťujú a čo sa tešia nebeskej blaženosti; tí všetci tvoria spolu jedinú Cirkev. A takisto veríme, že v tomto spoločenstve milosrdná láska Boha a jeho svätých je pri nás a ochotne vypočúva naše prosby, ako nás uistil Ježiš: Proste a dostanete. Vyznávajúc túto vieru a posilňovaní touto nádejou očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Nech je zvelebený Boh, svätý, svätý, svätý. Amen.

Zdroj: Pavol VI., Slávnostné vyznanie viery, 30. 6. 1968

Pre tradičných katolíkov

Náš Božský Spasiteľ, za čias svojho života na zemi, tak ochotne prijímal tých, ktorí u neho hľadali pomoc a tak milostivo vypočúval ich prosby v najrozličnejších potrebách; ba sám ich k sebe volal slovami: „Poďte ku mne všetci, ktorí ste ustatí a obťažení a ja vás občerstvím.“ (Mt 11, 28) A tento istý Spasiteľ by nás mal vtedy, keď je ako obeta na oltári, aby nám nadobudol milosrdenstvo, s našimi prosbami odmietnuť? Nie; niet priaznivejšieho času, Bohu prednášať naše prosby, ako je čas, v ktorom bývame na omši svätej. Vtedy Pán sedí, ako hovorí tridentský koncil, na tróne milosti, ku ktorému každý môže i má pristúpiť s dôverou. Ó, velebená buď preto svätá omša, ktorá je skutočne nevyčerpateľnou studnicou všetkých milostí a dobrôt!

Skrze túto nekonečne drahú a mocnú obetu prosebnú môžeš, milý čitateľu, najprv obsiahnuť všetky dobré duchovné veci, obzvlášť pomoc milosti, aby si sa mohol hriechu chrániť, na čnosť dbať, v láske k Bohu viac a viac sa vzmáhať a v dobrom až do konca vytrvať.

Potom môžeš skrze obetu omše svätej obsiahnuť všetky dobré časné veci, nakoľko môžu byť na slávu Bohu a na úžitok duše tvojej.

S omšou svätou to býva tak ako s modlitbou, ale rozdiel medzi modlitbou a omšou svätej je v tom, že skrze omšu svätú tie večné i časné úžitky obsiahneš o mnoho istejšie ako skrze obyčajnú modlitbu. Lebo v omši svätej prednáša Ježiš Kristus sám, najmilší Syn Boží, svojmu večnému Otcovi modlitby, zjednocuje svoju prosbu s tvojou a prosí Boha, aby pamätal na jeho prebolestnú výkupnú smrť a pre ňu ťa milostivo vyslyšal.

„Modlitba“, hovorí svätý František Saleský, „ktorá býva konaná v zjednotení s touto božskou obetou, má podivnú moc. Lebo Otec nebeský v nekrvavej obete omše svätej pre zásluhy krvavej obety na kríži udeľuje tomu, ktorý je s jednorodeným Synom zjednotený s jeho láskou, plno milostí“ (Philothea, 2, 14).

Kto by ešte mohol pochybovať, že skrze omšu svätú každú milosť omnoho skôr dosiahneš, než skrze obyčajnú modlitbu? Celým právom hovorí svätý Vavrinec Justiniani: „Zložte všetky dobré skutky: modlitby, pôsty, bdenie, almužny, mŕtvenie tela a podobné na jednu stranu váhy, a na druhú položte len jednu jedinú omšu svätú, a uvidíte, že tu niet rovnováhy: lebo vo svätej omši sa obetuje Ten, v ktorom vtelene prebýva plnosť Božstva, ktorý v sebe obsahuje neporovnateľný poklad zásluh a ktorého príhovor je všemohúci.“

Preto mal pravdu ten dobrý kňaz, ktorý hovorieval, že keď pri omši svätej Boha prosí pre seba alebo pre iných o niečo akokoľvek veľké, pripadá mu to, s ohľadom na obetný dar, ktorý prináša nebeskému Otcovi, akoby vlastne neprosil o nič. „Lebo všetky milosti“, tak to vysvetľuje, „o ktoré pri omši svätej prosím, sú stvorené a konečnými vecami dobrými, kdežto dary, ktoré prinášam, sú dary nestvorené a majú výstižnú cenu; takým činom som ja Bohu veriteľom a On je mi dlžníkom.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.