Meniny, sviatky, svätí – 1. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Žaneta
 • Laura
 • June
 • Justin
 • Justine
 • Dustin

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Justín (mučeník, spomienka). Pochádzal z gréckej pohanskej rodiny. Pravdu našiel v kresťanstve. Boh prvým kresťanským filozofom, napísal dva apologetické spisy na obranu viery. Zomrel za vieru okolo roku 165 v Ríme.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Usilujte sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor.

sv. František Saleský

Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

sv. Ján, apoštol

Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.

Kniha proroka Jeremiáša 31, 3

Božia láska je nekonečná. Som rád, že je mojím priateľom. – Kto ťa miluje najviac na svete? Tvoji rodičia? Alebo tvoje obľúbené zvieratko? Psík? Ak niekoho naozaj ľúbiš, nezáleží na tom, či ti ublíži, alebo urobí chybu. Aj tak ho máš rád. Takto o tebe premýšľa Boh. Jeho láska je taká veľká, že bude trvať naveky. Bude ťa milovať, aj keď mu ublížiš, aj keď urobíš nejakú chybu. Bude ťa milovať každučký deň tvojho života“

Blížnemu na duši škodí, kto ho pohoršuje alebo zvádza na hriech (bezbožné či nemravné reči, ponúka knihy a obrazy, kto dáva zlý príklad, kto radí hriešnu vec, kto inému pri hriechu pomáha alebo jeho hriech chváli).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Na Eucharistiu sa dívame v prvom rade ako na obetu (svätá omša), ďalej ako na duchovný pokrm (sväté prijímanie) a napokon ako na stálu Kristovu prítomnosť (sacramentum permanens) medzi nami, ktorému máme prejaviť úctu a poklonu (adorácia). Je potrebné, aby sme aj tento tretí pohľad mali na zreteli, že táto prítomnosť sa odvodzuje zo svätej obety a má nás privádzať k vrúcnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní.

Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestáva.“ (sv. Ján Pavol II., Dominicae cenae, 3)

Pápež ďalej hovorí: „Kľaňanie sa Kristovi v tejto Sviatosti sa musí prejavovať aj rozličnými formami eucharistickej nábožnosti, ako sú napríklad návštevy Najsvätejšej sviatosti, hodiny poklony, slávnostné vyloženie Oltárnej sviatosti, požehnanie Oltárnou sviatosťou, eucharistické procesie, eucharistické kongresy.“ (Dominicae cenae, 3)

Vrelo sa odporúča súkromná i verejná úcta k najsvätejšej Eucharistii aj mimo omše podľa zásad stanovených zákonitou autoritou, keďže eucharistická obeta je zdrojom a vrcholom celého kresťanského života.

Nábožnosť pobáda veriacich klaňať sa najsvätejšej Eucharistii, zároveň ich povzbudzuje k plnej účasti na veľkonočnom tajomstve tak, aby vďačným srdcom odpovedali na dar toho, ktorý svojou ľudskou prirodzenosťou ustavične vlieva božský život do údov svojho tela. A keď zotrvávajú pri Kristovi, svojom Pánovi, okusujú jeho dôvernú blízkosť, otvárajú pred ním svoje srdce a prosia za seba, za všetkých svojich blízkych, za svoj život a spásu sveta. S Kristom obetujú v Duchu Svätom celý svoj život Otcovi a týmto obdivuhodným spojením vzrastajú vo viere, nádeji a láske. Takto živia v sebe tie vnútorne správne predpoklady, ktoré umožňujú s primeranou nábožnosťou sláviť Pánovu pamiatku a často prijímať Chlieb, ktorý nám Otec daroal. Vyloženie najsvätejšej Eucharistie v cibóriu (pyxida) alebo v monštrancii (ostenzórium) vedie veriacich k živému vedomiu, že Kristus je zázračne v nej prítomný, a vyzýva ich, aby svoje srdcia zjednotili s ním; toto zjednotenie dosahuje svoj vrchol v sviatostnom prijímaní. Takto sa veľmi dobre napomáha povinná úcta voči Pánovi v Duchu a pravde.

Treba dbať na to, aby pri takýchto vyloženiach úcta k Najsvätejšej sviatosti bola vo výraznom vzťahu k svätej omši. Vo vonkajšej forme vyloženia sa treba starostlivo vyhnúť všetkému, čo by nejakým spôsobom mohlo zatieniť Kristov zámer, ktorým ustanovil najsvätejšiu Eucharistiu predovšetkým na to, aby nám bola pokrmom, liekom a útechou.

V kostoloch a kaplnkách, v ktorých sa uschováva Eucharistia, odporúča sa každoročné slávnostné vyloženie Najsvätejšej Sviatosti na istý čas, aj keď nie je celkom súvislý, aby miestne spoločenstvo mohlo s väčšou oddanosťou rozjímať o tomto tajomstve a uctievať ho.

Pre tradičných katolíkov

Čo máme robiť, ak budeme mať tú milosť, že môžeme byť prítomní pri omši svätej? Najsamprv máme činiť úmysel, že budeme pri omši svätej prítomní s tou najväčšou pobožnosťou, a že ju budeme počúvať:

 1. v spojení tým úmyslom, ktorý mal Kristus pri svojej krvavej obete na kríži
 2. na pamiatku prehorkého umučenia a smrti Ježiša Krista
 3. na poďakovanie za všetky prijaté milosti a dobrodenia
 4. na zadosťučinenie za naše hriechy a
 5. na dosiahnutie pomoci a milosti Božej

menovite: keď sa kňaz modlí stupňovú modlitbu, máme sa s kňazom hlboko uponížiť pred Velebnosťou Božou a v povedomí svojej ničomnosti a hriešnosti znovu svoje hriechy srdečne ľutovať a Boha prosiť, aby nám bol pre Ježiša, Syna svojho milostivý. Utiekajme sa i k Márii, matke milosrdenstva, k anjelom i Svätým, aby pred trónom Božím orodovali za nás a vyprosili nám milosť i odpustenie.

Modlime sa a voláme k Bohu; ale nestojíme sami. Za nás sa modlí kňaz, ktorý prináša obetu svätú; za nás sa modlia nesmierne zástupy Svätých, ktorí po svojom hrdinskom bojovaní na zemi teraz stoja pred trónom Božím ako naši priatelia a bratia i zástupcovia Božiemu, nestojíme sami, okolo nás je takých na tisíce, ktorí nám pomáhajú domáhať sa neba! Je to ohromné Konfitero (Vyznávam sa), ktoré preniká zo zeme do neba a odtiaľ znáša do našej duše nové milosti i nový pokoj.

Pre všetkých je to „Vyznávam sa“. Veriaci kresťania, aj keby boli najcnostnejšími, nie sú hodní objaviť sa pred tvárou Božou; preto sa modlia s kňazom Konfiteor a vyznávajú svoju vinu, svoju najväčšiu vinu. Kto je čistý pred jasným a prenikajúcim okom Božím? Pred ním sa kloní človek; pred ním sa korí všetko stvorenie. Ak sa kňaz a všetci zbožní kresťania pokorujú a pred oltárom slávnostne odprosujú, Konfiteor prináleží predovšetkým tým, ktorí žijú v zjavných alebo v tajných hriechoch a sú Božej cirkvi na pohoršenie. Títo sú napomínaní, vyzývaní ku Konfiteor; nech sa modlia pri oltári a nech pri oltári všeobecne vyznávajú svoju vinu, aby sa uspôsobili k sviatostnému vyznaniu hriechov pred kňazom na Božom mieste, aby sa pripravili k hodnému prijatiu svätých sviatostí pokánia a sviatosti oltárnej. Preto poďte všetci, pokľaknite, bite sa vo svoje hriešne prsia a s kňazom sa pri omši svätej modlite Konfiteor! (Platzweg. P. Karl, S. J. Betrachtungen über die heilige Messe, str. 154)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.