Meniny, sviatky, svätí – 1. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Albín
  • Bedřich
  • Bedřiška
  • Graciela
  • Laverne
  • Rodger
  • Roger

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Albín (biskup). Bol mníchom, potom biskupom v Angers vo Francúzsku. Veľmi vynikol v náprave mravov v manželstvách. Zomrel asi v roku 549.

Myšlienky pre deti a mladých

Strach, z ktorého vznikajú škrupule, netreba vyčitovať tomu, kto sa začína odpútavať od hriechu. Naopak, býva obyčajne znakom čistého svedomia. No nemožno ho schvaľovať u tých, čo si už dávno mali osvojiť lásku, lebo láska strach vyháňa.

sv. František Saleský

Svet bez lásky je svet bez ceny.

Bertrand Russel

Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Kniha žalmov 92, 13

Narastiem veľký a silný ako strom, ako ma Boh stvoril, presne taký som. – Stromy sú najstaršími stvoreniami na zemi. Niektoré majú aj stovky rokov! Sú silné a dokážu rásť takmer všade. Vydržia stáť na horúcom slnku aj v chladnom daždi. Biblia hovorí, že my sme ako stromy. S Bohom vydržíme všetko. S Božou pomocou môžeš narásť silný a veľký, presne ako stromy.

Nikdy nezabudnime, ako veľmi nás Pán Ježiš miloval a koľko za nás vytrpel. Milujme aj my Jeho a z lásky k Nemu ochotne prijímajme všetky životné ťažkosti.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Dôležitou súčasťou kresťanských bohoslužieb je homília čiže ohlasovanie Božieho slova, ktorú sú povinní ohlasovať kňazi alebo diakoni každú nedeľu a prikázaný sviatok vo všetkých omšiach za účasti ľudu. Tak to prikazuje Kódex kánonického práva v kánone 767 paragraf 2. Ohlasovanie Božieho slova je prirodzenou povinnosťou kňaza, ktorý pred svojimi farníkmi zastupuje Spasiteľa, od ktorého dostal príkaz: „Choďte a učte všetky národy.“

Čítanie istej state evanjelia podľa Matúša, Marka, Lukáša alebo Jána je presne stanovené na tú ktorú nedeľu alebo sviatok v troch ročných cykloch A, B, C. Keď Kazateľ po skončení čítania perikop pobozká evanjeliár a potichu povie: „Slová svätého evanjelia nech zmyjú naše previnenia.“

Homília je súčasťou liturgie a veľmi sa odporúča. (Porov. Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia o posvätnosti liturgii Sacrosanctum concilium, č. 52). Je totiž nevyhnutná na zveľadenie kresťanského života. Má byť výkladom niektorého bodu Svätého písma, ktoré sa číta, alebo iného textu omšového ordinára alebo propria patričného dňa so zreteľom na slávené tajomstvo alebo na osobitné potreby poslucháčov. (Porov. Posv. kongr. obradov inštr. Oecumenici, 26. september 1964, č. 54: AAS 56, 1964 strana 890) V nedeľu a v prikázané sviatky má byť homília pri všetkých omšiach, ktoré sa slávia za účasti ľudu. Odporúča sa aj v iných dňoch, najmä vo všedné dni Adventu, Pôstu a Veľkonočného obdobia, ako aj v iné sviatky a vtedy, keď sa zíde v kostole viacej ľudí. (Porov. Posv. kongr. obradov inštr. Inter Oecumenici, 26. septembra 1964, č. 53: AAS 56, 1964 strana 890) Homíliu má spravidla povedať sám celebrujúci kňaz, ale môže ju zveriť koncelebrujúcemu kňazovi, alebo niekedy, ak je to vhodné aj diakonovi, nikdy však laikovi. V osobitných prípadoch a z oprávneného dôvodu homíliu môže mať aj biskup alebo presbyter, ktorý sa zúčastňuje na slávení, ale nemôže koncelebrovať. Ak je prítomný biskup, spravidla má homíliu on. Nové smernice ešte dodávajú, že po homílii je vhodné zachovať krátke posvätné ticho.

Ak sa vám páči obsah na tejto webovej stránke, môžete ma podporiť vami zvolenou sumou. Viac aj tu.

Pre tradičných katolíkov

Preto sa môže každý človek, ktorý sa počas svojho života často, rád a horlivo zúčastňoval na omši svätej, pri svojej smrti tešiť a hovoriť: „Či by bolo možné, aby sa na mňa Pán Boh hneval, keď som mu predsa obetovaním toľkých omší svätých mnohé a veľké služby preukazoval a mnohé vzácne dary mu obetoval, ktoré jemu nado všetky poklady neba i zeme milými boli? Či by bolo možné, aby Boh pamätal ešte na moje hriechy a stanovil mi za ne tresty, keď som ho každodenne tak pokorne prosil o odpustenie a jemu obetoval na splatenie svojich dlhov prebohaté zásluhy Jeho Syna? Ale či by bolo možné, že by moje modlitby nebol vyslyšal, keď predsa jeho milovaný Syn sa vo všetkých omšiach svätých so mnou a za mňa modlil a za svoje sväté rany a svoju predrahú Krv za mňa obetoval.“

Kto takto dúfa, nespolieha sa na seba, ani na svoje zásluhy, ale na samého Krista Pána a na modlitbu i jeho zásluhy, ktoré sa mu omšou svätou darúvajú a privlastňujú. Kto takto dôveruje, dôveruje v utrpenie Ježiša Krista, ktorého pamiatka sa pri omši svätej obetuje, a ktorou spôsobom duchovným pokropený býva. Spolieha sa na zásluhy Krista Pána, ktoré Kristus Pán s ním v omši svätej zdieľa a ktoré si on takto nadobúda. Spolieha sa na prevzácny dar, ktorý kňaz pri omši svätej svojimi rukami obetuje a Dobrotivosť Božia s vďakou prijíma. Spolieha sa na modlitbu, ktorú Kristus Pán a kňazi za neho hovorili a Bohu Otcu za jeho spasenie obetovali. A na tom máme zakladať svoju nádej i zakladať môžeme i zakladať budeme.

Táto nádej je taká pevná, že učený Sanches mohol povedať: „Vo svätej omši dostávame tak bezpečnú nádej na život budúci, že potrebujeme dar nadprirodzenej viery, aby sme ju veriac pochopiť mohli“ (Thesaur. missae, cap. 1). Tým chce povedať: úžitok a účinok omše svätej je tak veľký, že by sme to ani za pravdu nemohli považovať, keby nás Boh k tomu neposilňoval nadprirodzeným spôsobom skrze milosť viery. To dobre poznali svätí otcovia, ktorí sa práve nábožným slúžením omše svätej na blížiacu smrť pripravovali.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.