Meniny, sviatky, svätí – 10. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Igor
  • Darja
  • Dion
  • Diona
  • Dione
  • Dionne
  • Beverly
  • Leroy

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Magdaléna z Kanossy (panna). Bola grófka vo Verone a založila dva inštitúty pre opustených chlapcov a dievčatá – Dcéry Božej lásky a Synovia Božej lásky. Zomrela v roku 1855.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Treba všemožne bojovať proti úzkosti a nepokoju, lebo nič väčšmi neprekáža pokroku v dobrote.

sv. František Saleský

Človek sa premieňa na to, čo miluje. Stáva sa Bohom, ak miluje Boha, stáva sa zemou, ak miluje zem.

Angelus Silesius

Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.

Kniha prísloví 10, 12

Keď sa hnevám na tých, ktorých ľúbim, Boh mi pomôže odpustiť im. – Už si sa niekedy hneval na svoju mamu alebo ocka? Nie si sám! Všetky deti sa občas hnevajú na svojich rodičov. Ale keď niekoho ľúbiš, nevydržíš sa na neho hnevať dlho. Ľúbiť niekoho znamená odpustiť mu, aj keď urobí chybu. Znamená to správať sa k nemu dobre, hoci on sa nespráva dobre k tebe. Ba ešte viac, ľúbiť niekoho znamená starať sa o neho tak, ako sa o teba stará Boh.

Dušiam v očistci môžeme pomáhať modlitbou, dobrými skutkami, odpustkami, obetou svätej omše. Deň všetkých zomrelých (Dušičiek) je 2. 11. Za duše zomrelých sa modlíme pri pohrebných obradoch a každej svätej omši.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Dobrotivý Bože, povolanie roľníka je najstaršie, lebo ty si už prvého človeka vyzval k práci, keď si ho postavil do raja, aby ho obrábal a opatroval. Povolanie roľníka je bezpochyby jedno z najužitočnejších na svete, lebo ľudia bez obrábania polí by nemohli žiť. Roľníctvo, hoci je spojené s ťažkou prácou, predsa má v mnohých ohľadoch prednosť pred inými povolaniami, lebo ty, Pane, si ho obdaril toľkými radosťami. Aké je to dobrodenie pre mňa, že si mi, Pane, dal toto povolanie. Vzdávam ti vrúcne vďaky, keď si uvedomujem, že mám tak veľa príležitostí konať dobro. Daj mi, Pane, aby som každú príležitosť využil/a a nepremárnil/a ani jednu chvíľku, v ktorej by som mohol/a byť prospešný/á sebe alebo iným ľuďom. Udeľ mi chuť do práce, posilni moje telesné schopnosti a dožič mi pokoj srdca. Daj mi, Pane, milosť, aby som z lásky k tebe usilovne konal/a svoje práce; aby som trpezlivo znášal/a ťažkosti, ktoré prináša moje zamestnanie; aby som po ničom inom netúžil/a než po splnení svojich povinností a aby som takto prostredníctvom každodenných prác rozširoval/a tvoju slávu a mohol/a si zaslúžiť blaženosť, ktorú si prisľúbil všetkým tým, čo zachovávajú tvoj božský zákon. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, ty si Adamovi a jeho potomkom určil ťažkú prácu obrábania pôdy: požehnaj prácu našich rúk a daj, aby sme napriek starostiam o časné blaho čoraz usilovnejšie vyhľadávali večné poklady. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pracujúcich v poľnohospodárstve

Dobrotivý Bože, hospodárstvo, ktoré mám, a všetko, čo mi je pre živobytie potrebné, pochádza z tvojich štedrých rúk, za čo ti srdečne ďakujem. Pritom ťa však prosím, udeľ mi pokojné srdce; zachovaj ma od potupnej závisti, aby som nezávidel/a iným, keď sú odo mňa šťastnejší, bohatší, alebo keď sa im práca darí lepšie ako mne. Uč ma chrániť sa nemiernych žiadostí, riadne spravovať hospodárstvo a dobre užívať tvoje dary. Nech mi je prvoradou povinnosťou dávať mojim podriadeným všetky ich potreby a dojednanú mzdu a zaobchodiť s nimi tak, ako by som si to žiadal/a ja od svojho nadriadeného, keby som bol/a jeho podriadeným. K svojim podriadeným chcem byť prívetivý/á a ľudsky s nimi zaobchádzať: Ich chyby, ktorých sa dopustili z nevedomosti, chcem s kresťanskou trpezlivosťou prehliadať a znášať, lebo i ja robím chyby pred tebou. Chorých neprepustím bez pomoci; budem sa starať o ich telesné a duševné dobro, aby múdrosť života hľadali v bázni pred tebou, v čom im budem ja príkladom. Zachráň ma, Pane, aby som žiadneho zo svojich podriadených nepohoršil/a a tak sa nemusel/a pre svoju nedbanlivosť a zlý príklad zodpovedať za nich pred tvojou súdnou stolicou. Požehnaj, Bože, moju prácu a starosti, aby som mal/a všetko, čo treba k životu nielen pre seba a svojich blížnych, ale aby som z toho mohol/a udeliť aj chudobnejším. Obohacuj nadovšetko moju dušu zásluhami pre večný život; obohacuj ju čnosťami, aby som po skončení strastí tohto sveta mohol/a vojsť do tvojej slávy. Amen.

Modlitba vedúcich pracovníkov

Pre tradičných katolíkov

To dokazuje i životopis svätého Andreja apoštola, ktorý zložili achajskí kňazi na Patrase, keď totižto apoštol ohlasoval pravdy kresťanskej viery pred námestníkom Aegeosom. Aegeos mu povedal: „Také veci môžeš rozprávať ľuďom, ktorí ti veria; čo sa mňa týka, ja ťa dám bičovať a zavesiť na kríž, ak ma neposlúchneš a nebudeš obetovať mocným bohom.“

Andrej povedal: „Avšak ja obetúvam každý deň Bohu všemohúcemu, jedinému a pravému, ale nie kúr kadidla, ani nie mäso a krv býkov, lež obetujem nepoškvrneného Baránka, ktorý i keď bol obetovaný, predsa ostáva celý, nerozdelený, nepoškvrnený i živý.

„Ako to môže byť?“ zvolal Aegeos.

Andrej odpovedal: „Keď sa chceš naučiť, ako to môže byť, prihlás sa za učeníka, aby si bol vyučovaný.“

„Ale ja vynútim poznanie tej veci z teba mukami“, odvetil Aegeos.

Andrej povedal: „Čudujem sa, ako len múdry muž môže hovoriť tak nemúdre? Keď budeš veriť, že Kristus, Syn Boží, ukrižovaný je pravý Boh, ukážem ti, akým spôsobom zabitý Baránok žije, ktorý obetovaný a požívaný, predsa neporušený a nepoškvrnený žije vo svojom kráľovstve.“

„Akože môže žiť,“ pýtal sa zas Aegeos, „keď ste ho obetovali a zjedli.“

Andrej odpovedal: „Ak budeš z celého srdca veriť, nuž to pochopíš; ak neveríš, nikdy sa k tej pravde nedostaneš.“

Bez akejkoľvek pochybnosti tu svätý apoštol hovorí jasnými slovami o omši svätej, ako o obete, v ktorej Ježiš Kristus, Baránok Boží, ktorý sa dal za nás zabiť na kríži, každodenne býval obetovaný už za čias apoštolov.

Napokon nám v hlave 14. rozpráva „Náuka dvanástich apoštolov“, ktorá pochádza zväčša od apoštolov, nasledovne: „Keď sa v deň Pána zhromaždíte, lámte chlieb a ďakujte, keď ste prv boli vyznali svoje hriechy, aby bola vaša obeta čistá. Lebo to je tá obeta, ktorá bola predpovedaná Pánom: Všade a vždy mi budú prinášať obetu čistú.“ (Mal 1, 11)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.