Meniny, sviatky, svätí – 10. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Gabriela
  • Mojmír
  • Gabriel
  • Gabriele
  • Gabriella
  • Keeley

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Školastika (panna, spomienka). Bola sestrou svätého Benedikta, žila ako mníška v blízkosti kláštora svojho brata, zomrela okolo roku 542 v Monte Cassino. Je pochovaná pri bratovi a nad ich hrobom je oltár Montecassinskej baziliky.

Myšlienky pre deti a mladých

Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.

sv. František Saleský

Nie s lampou, ale srdcom treba hľadať ľudí, pretože iba láske otvoria svoje srdcia.

Peter Rosegger

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Kniha žalmov 23, 1

Ty si môj pastier – ja tvoja ovečka. Staráš sa o mňa, kdekoľvek som. – Biblia hovorí o Ježišovi, Božom Synovi, ako o pastierovi. Je to smiešne, veď my predsa nie sme ovečky! Ale keď sa vo Svätom písme spomína, že Ježiš je náš pastier, znamená to, že sa o nás stará ako pastier o svoje ovečky. Stará sa o tom, aby ovečky mali čo jesť a kde spať. V noci bdie, aby odohnal vlkov od svojho stáda. Stará sa o ne vo dne v noci a chce, aby boli spokojné. Presne, ako sa Ježiš stará o nás.

Nám všetkým uškodil hriech prvých rodičov tak, že prešiel aj s následkami na každého z nás. Preto ho voláme dedičným hriechom. Tento hriech neprešiel len na Preblahoslavenú Pannu Máriu. Sviatok Nepoškvrneného počatia slávime 8. 12.

Katechizmus

Pre dospelých

Preblahoslavená Panna Mária, prosím ťa o orodovanie u tvojho Syna. Ty všetko zmôžeš u Najvyššieho svojím príhovorom. Tvoja dobrota, ktorú ľuďom preukazuješ, je taká veľká, že nám svojím orodovaním môžeš vyprosiť všetko.

Panna Mária, ty vieš, že som si ťa už v detstve vyvolil/a za matku, orodovníčku a patrónku. Ty si ma vždy pokladala za svoje dieťa. S vďačnosťou vyznávam, že som len skrze tvoje orodovanie dosiahol/a premnohé milosti, ktoré mi Pán udelil. Prečo som ja tebe, najvznešenia a lásky najhodnejšia Matka, tiež neodvďačil/a takou vernosťou, keď si mi ty preukazovala s láskavou dobrotou svoju pomoc? Aspoň teraz ťa chcem ctiť, tebe slúžiť, teba milovať, nakoľko len budú stačiť moje sily.

Preto milostivo prijmi moje ponížené srdce a túžbu, že ti chcem celkom patriť. Prijmi aj moju srdečnú dôveru a vypros mi od môjho Spasiteľa, tvojho najmilšieho Syna, živú vieru, pevnú nádej, dokonalú a stálu lásku. Vypros mi priezračnú čistotu srdca i tela, nezmeniteľnú poníženosť, stálu trpezlivosť a odovzdanosť mojej vôle do Božieho riadenia. Svätá Panna, vypros mi milosť, aby som ťa verne nasledoval/a vo všetkých čnostiach, aby som si zaslúžil/a tvoju pomoc a ochranu v hodine mojej smrti. Amen.

Modlitba k Panne Márii (sobota)

Pre tradičných katolíkov

V tejto hlave, v ktorej ti chcem vysvetliť úžitky svätej omše, mal by som toľko a tak podivných vecí vyrozprávať, že skoro ani neviem, kde začať a kde skončiť. Lebo sv. Otcovia a učitelia preslávení učenosťou i zbožnosťou, nemajú konca kraja vo vysvetľovaní úžitkov omše svätej pre veriacich. Medzi týmito píše svätý Vavrinec Justiniáni: „Zaiste nikto nemôže ľudským jazykom vypovedať, aké prebohaté ovocie z obetovania omše svätej pochádza, keď je hriešnik zmierený s Bohom a človek spravodlivý stáva sa ešte spravodlivejším. Zločiny bývajú odpustené, zásluhy zväčšené, čnosti rozmnožené, neprávosti zmenšené a nástrahy diabla premožené.“ Tieto slová vyjadrujú nadmieru veľký úžitok omše svätej. Lebo čo väčšieho a znamenitejšieho môžeme povedať na chválu omše svätej ako to, že jej obetovanie plodí toľko a tak veľkých úžitkov, že nikto nie je v stave ľudským jazykom ich opísať?

Ctihodný kňaz Antonín Buolino, zbožný a učený španielsky kartuzián, napísal vo svojej knihe „O dôstojnosti stavu kňazského“ o obete omše svätej toľko úžasných vecí, že srdce každého človeka sa musí napĺňať láskou k nej. Uvádzam z diela len tento úryvok: „Človeku nie nič je užitočnejšie, úbohým dušiam v očistci nič prospešnejšie a nič k dosiahnutiu pokladov milosti Božích výdatnejšie nad obetu omše svätej. A síce tá obeta je tak znamenitá, že aj tie dobré skutky, ktoré vo dne v noci v spojení s výbornými cnosťami konáme, oproti obete omše svätej, keď sa riadne koná, môžeme považovať za nič.“ To sú skutočne slová vysoké i utešené, ktoré prevyšujú takmer všetku ľudskú vieru. Veď zdá sa byť proti viere, že by riadne obetovanie omše svätej mohlo byť tak znamenitým, aby s ním nemohli byť ani zďaleka porovnávané všetky naše dobré skutky, ba ani tie cvičenia v cnostiach, ktoré konáme s pravou nábožnosťou, s úplnou pozornosťou, v hlbokej pokore, s vrúcnou láskou a s čistým úmyslom! A predsa túto pravdu ľahko pochopíš ak si s pozornosťou čítal predchádzajúce Hlavy tejto knihy a dobre si ich uvážil. Aby si však týmto slovám tým pevnejšie veril, uvediem ti tu ešte viac dôkazov:

Fornerus, biskup z Hebronu, sa vyjadruje o úžitkoch omše svätej takto: „Kto bez smrteľného hriechu s nábožnosťou zúčastní sa omše svätej, nadobúda viac zásluh, ako keby z lásky k Bohu vykonal i ten najťažší skutok, alebo putoval ďaleko na nejaké milostné miesto. A síce nie bez príčiny. Lebo naše dobré skutky dostávajú cenu a dôstojnosť podľa toho, akú veľkú a znamenitú vec sme s nimi vykonali. A čo môže byť šľachetnejšie, drahocennejšie a viac božské nad obetu omše svätej?“ (con. 83, num. 9. in psalm. Miser). Aká útecha je v týchto slovách! Tu by mali svoje uši i srdce otvárať všetci tí, ktorí vyhľadávajú duchovný zisk a žiadajú si konať milé služby svojmu Bohu.

Ak sa vám páči obsah na tejto webovej stránke, môžete ma podporiť vami zvolenou sumou. Viac aj tu.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.