Meniny, sviatky, svätí – 10. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Gréta
 • Margaréta
 • Margita
 • Gita
 • Bryce
 • Bronwyn
 • Reyna

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je blahoslavená Diana (panna). Bola dcérou bohatých rodičov. Rehoľné sľuby zložila do rúk svätého Dominika a založila kláštor dominikánok svätej Agnesy v Bologni. Zomrela 10. 6. 1236.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovornte len vtedy, keď je to vhodné a doprajte hovoriť druhým.

sv. František Saleský

Lásky nie je nikdy priveľa.

Francis Bacon

„Vložím do vás svojho ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, Pán, som to riekol a splnil,“ hovorí Pán.

Kniha proroka Ezechiela 37, 14

Duch Svätý je výnimočný. Božia láska mi pomáha vidieť ho. – Keďže Boh s nami nemôže byť na zemi, dal nám vzácny dar – Ducha Svätého. Ten nám pomáha správne sa rozhodovať a nasledovať Boha. Duch Svätý žije aj v našich srdiečkach a pomáha nám pamätať na to, ako veľmi nás Boh miluje. Aký nádherný dar!

Proti siedmemu Božiemu prikázaniu hreší, kto blížneho okradne, alebo ho inak poškodí na majetku. Kradne ten, kto potajomky berie cudzí majetok. Lúpeže sa dopúšťa ten, kto ho berie násilím. Úžerou hreší ten, kto pýta veľké úroky.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pri verejnej pobožnosti s kňazom alebo s diakonom je najprv pozdrav celebranta a na konci jeho požehnanie. Pobožnosť možno konať aj v rodinách. Vtedy pobožnosť vedie niektorý člen rodiny a stačí jedno čítanie.

Úvodné slovo: Kňazi sú potrební, aby hlásali Božie slovo a udeľovali sviatosti. Vďaka ich službe sa rodí a rozvíja Boží život v nás. Rehoľní bratia a sestry im pomáhajú modlitbou a obetavou prácou v rôznych oblastiach života vo vlasti i na misiách. Títo ľudia, to sú Kristovi ochotníci. Boh im dal milosť povolania, aby sa zvláštnym spôsobom zasvätili jeho službe. Prosme o mnohé a dobré kňazské i rehoľné povolania. – Ak si myslíš, že aj tebe dáva Boh milosť, modli sa, aby si ju jasne spoznal.

Bohoslužba slova: Prvé čítanie – 1 Kr 19, 16b. 19 – 21; Žalm – Ž 84; Druhé čítanie – 2 Kor 5, 14 – 20; Evanjelium – Mt 9, 35 – 38;

Modlitba veriacich: Modlime sa k Bohu Otcovi všetkých ľudí, od ktorého pochádza každé otcovstvo, skrze Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza, prednesme naše pokorné modlitby a prosby:

 • Modlime sa za pastierov Cirkvi, žeby svojím životom priťahovali iných, aby išli za Kristom. – Vyslyš nás, Pane.
 • Modlime sa za katolícke rodiny, aby sa vysokou úrovňou života a úctou ku všetkému, čo je sväté, pričinili o vzbudenie a rozvoj kňazských a rehoľných povolaní. – Vyslyš nás, Pane.
 • Modlime sa za mládež, aby dokázala objaviť svoje povolanie a ísť odvážne za hlasom Božieho volania. – Vyslyš nás, Pane.
 • Modlime sa za nás tu zhromaždených, aby sme v pocite zodpovednosti za osudy Cirkvi modlitbou, prácou i utrpením vyprosovali stále nové povolania. – Otče náš.

Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, ty si položil svoj život za spásu ľudí a stal si sa večným Kňazom; prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život: daruj im milosť svojho požehnania, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba a tak sa pripravovali na vznešenú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sami čoraz viac milovali a zjednocovali sa s tebou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Amen.

Pre tradičných katolíkov

Kristus žije a kraľuje! Ó, slyšte to všetci, vy zbožné, veriace zástupy! Zostaňte verní v svojej službe a tešte sa nádejou v Neho: lebo Kristus je naša hlava, my sme jeho údy. On je náš vodca a priateľ; na jeho ramenách spočíva moc; naša záležitosť je jeho svätá záležitosť. On ju neomylne povedie k víťazstvu.

Kristus žije a kraľuje od vekov na veky. Kráľovstvo Kristovo je nielen nepremožiteľné, ale i nepominuteľné, večné.

Kristus je Boh a bude Boh na veky vekov. K tejto večnosti sa i my poberáme. Šťastie alebo nešťastie celej večnosti je v našich rukách; lebo „čo človek seje, to bude žať“ (Gal 6, 8). Kristovi, pánovi večnosti, slúžme! Dobrými skutkami v čase nalámme si palmy pre šťastnú večnosť! (Platzwig P. Karl, S. J. Betrachtungen über die heilige Messe, strana 199).

Kňaz sa modlí s rukami pozdvihnutými a rozopätými. „Keď sa modlíme,“ hovorí Tertulian, „nielen zdvíhame svoje ruky, ale i rozopíname na vyobrazenie umučenia nášho Pána, a tak vydávame svedectvo Kristovi.“ Prví ľudia niekedy napínali svoje ruky baživo po zakázanom ovocí a prišla na nich kliatba a na celé ľudské pokolenie: Ježiš Kristus, druhý Adam, nebeský, rozopäl na kríži svoje ruky, a na celý svet prišla spása. To nám pripomína aj kňaz, keď sa modlí s rozopätými a pozdvihnutými rukami.

Dosiaľ sme hovorili my k Bohu, prednášajúc mu svoje záležitosti a vzývajúc ho o milosť a milosrdenstvo: teraz hovorí Boh k nám: „Dobre, ja rád prijímam vaše prosby a urobím, čo žiadate odo mňa; ale vy ma musíte počúvať a robiť, čo od vás žiadam.“ Teda pri omši svätej prirodzene nasledujú Epištola a Evanjelium, ktorými k nám hovorí Boh a oznamuje nám svoju svätú vôľu.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.