Meniny, sviatky, svätí – 11. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Dobroslava
 • Bruno
 • Barnabáš
 • Delores
 • Dolores
 • Deloris
 • Lola
 • Percy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Barnabáš (apoštol, spomienka) a blahoslavená Jolana (opátka). – Svätý Barnabáš bol pomocníkom svätého Pavla na cestách. Zúčastnil sa na Jeruzalemskom koncile. Keď sa vrátil do vlasti (Cyprus), tam šíril evanjelium. Zomrel na Cypre v 2. polovici 1. storočia.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Chvála je sladký a ťažko rozoznateľný jed. Neraz zabila čnosť a nábožnosť i najsvätejších a najhorlivejších ľudí.

sv. František Saleský

Svetom neprejde jediný človek, ktorého by Boh nemiloval.

Fritz Woike

Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné jeho zázraky!

Kniha proroka Daniela 3, 100

Od vtákov na nebi až po ryby vo vode, všetko ma upriamuje na Boha a jeho stvorenie. – Všetko, čo Boh stvoril – od kvapiek a motýľov až po deti, ako si ty -, nám niečo hovorí o ňom. Kvapky pomáhajú rastlinám rásť a ukazujú, aká veľká je Božia starostlivosť. Motýle nám ukazujú, že Boh stvoril nádherné veci, aby sme sa radovali. A ty si pripomenutím, že boh miluje všetkých ľudí aj malé deti, ktoré prichádzajú na svet. Pozri sa vôkol seba. Čo ti ešte hovoria veci okolo teba o Bohu?

Aj ten kradne, kto si nájdenú alebo ukradnutú vec ponechá, kto nechce vyplatiť dlžobu alebo nejakú požičanú vec vrátiť. Cudziu vec musíme vrátiť a škodu čo najskôr nahradiť. Inak nám Pán Boh neodpustí (Tobiáš, Zachej).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pobožnosť za povolaných do služby Cirkvi

Úvodné slovo: Svätá Cirkev je Božím dielom Krista. On sám si vyvolil apoštolov a učeníkov. Iní – najmä ženy – mu ochotne pomáhali a posluhovali. Dnes sa chceme modliť za tých, ktorí sú povolaní. Teda za Svätého Otca, za biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, za katechétov a katechétky.

Bohoslužba slova: Prvé čítanie – Iz 61, 1 – 3a; Responzórium: Ž 16; Druhé čítanie: 2 Kor 5, 14 – 20; Evanjelium: Jn 21, 15 – 17;

Prosby za duchovné povolania:

 • K. Pane Ježišu, ty chceš, aby všetci ľudia dospeli k poznaniu pravdy a boli spasení; prosíme ťa, pošli robotníkov do svojej žatvy, prosíme ťa, Pane. – V. Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Ježišu, ty si povedal svojim učeníkom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ (Jn 15, 16), prosíme ťa, Pane. – V. Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Ježišu, ty si povedal svojim učeníkom: „Vy ste sveto sveta… Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 14. 16), prosíme ťa, Pane. – Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Ježišu, ty si povedal učeníkom: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32), prosíme ťa, Pane. – Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Ježišu, ty si povedal: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden (Mt 10, 38), prosíme ťa, Pane. – Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Ježišu, ty si pred svojím nanebovstúpením povedal apoštolom: „Choďte a učte všetky národy… a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19 – 20), prosíme ťa, Pane. – Pošli robotníkov na svoju žatvu.
 • K. Bože , ty povolávaš mnohých, aby prinášali trvalé ovocie spásy a svätosti v tvojej Cirkvi, vypočuj prosby svojho ľudu a daj, aby každé povolanie bolo ochotne prijaté, rozvinulo sa a prinášalo bohaté ovocie. Skrze Krista, nášho Pána. – V. Amen.

Prosby za vyprosenie svätých kňazov:

 • K. Ježišu, náš Prostredník a Veľkňaz, obetujeme ti naše modlitby, práce a utrpenia za tvojich kňazov, aby svätosťou svojho života šírili tvoje kráľovstvo.
 • K. Ježišu, zoslaný z neba za nášho Veľkňaza, – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na ohlasovanie tvojej náuky – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, pre slávenie tvojej obety na kríži po všetky dni – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na udeľovanie svätých sviatostí svojim veriacim – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na odpúšťanie našich hriechov vo sviatosti pokánia – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na upevňovanie vo viere a dobrých mravov v našich rodinách – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na výchovu detí na tvoju slávu – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na ochranu a pomoc uprostred nebezpečenstiev sveta – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na našu prípravu na šťastnú smrť – V. daj nám svätých kňazov.
 • K. Ježišu, na rozširovanie tvojho kráľovstva – V. daj nám svätých kňazov.

K. Modlime sa. Bože, ty si na spásu človeka ustanovil svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného Veľkňaza; prosíme ťa, daj, aby tí, ktorých si on povolal do služby a za správcov svojich tajomstiev, zostali vždy verní v plnení služby, ktorá im bola zverená. Skrze Krista, nášho Pána. – V. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Epištola je čítanie zo Starého alebo Nového zákona. Čo sa týka Nového zákona, epištola nikdy nie je vzatá zo štyroch evanjelií, ale len zo Skutkov apoštolských, z listov apoštolov a zo Zjavenia; najčastejšie je ňou krátky úryvok (odsek) z listu niektorého apoštola, preto sa nazýva i epištolou (od latinského slova epištola, čo znamená list) alebo listom. Už v prvých kresťanských obciach sa pri Bohoslužbách čítavali listy apoštolov. Je známe, že v liste svätého Pavla ku Kolosanom stojí: „A keď tento list bude prečítaný u vás, postarajte sa, aby bol čítaný i v laodicejskej cirkvi.“ Ale v prvých časoch cirkvi nebolo detailne ustanovené, čo a koľko má byť prečítané zo Starého a Nového zákona. To cirkev nechala na vôľu predstaveným. Ale aby i v tom bola jednota, rozkázal pápež Damasus sv. Hieronymovi, aby zložil knihu, ktorá by obsahovala epištoly a evanjelia, ktoré majú byť čítané pri omši svätej. Táto kniha epištol a evanjelií, zložená svätým Hieronymom, bola uvedená do celej katolíckej cirkvi a podľa hlavnej veci sa nachádza ešte i v našom misáli.

Aký obsah má epištola? Keďže epištola má napomáhať porozumeniu evanjelia, obsahuje alebo predpovedanie udalosti, ktorú evanjelium rozpráva, alebo skutočnosť buď pravdu, ktorá obsah evanjelia vysvetľuje, alebo mravnú náuku, ktorú máme z evanjelia čerpať.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.