Meniny, sviatky, svätí – 11. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Angela
 • Angelika
 • Anděla
 • Angel
 • Angelia
 • Angelica
 • Angelina
 • Angeline
 • Angelique
 • Carroll
 • Angelo
 • Angie

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Pionius (kňaz a mučeník) a svätý Konštantín (mučeník). – Svätý Pionius bol obranca viery. Väznený pre vieru posilňoval uväznených kresťanov. Napokon ho po krutom mučení upálili v Smyrne okolo roku 250. – Svätý Konštantín bol škótsky kráľ, žiak svätého Kolumba. Stal sa mučeníkom pre vieru v 6. storočí.

Myšlienky pre deti a mladých

Načo sa znepokojovať a meniť spôsob ako slúžiť Bohu? Každý nech sa venuje tomu, čo si vyžaduje jeho povolanie a čo zodpovedá jeho stavu a podmienkam. To stačí.

sv. František Saleský

Ak milujem svet, už tým ho mením.

Petru Dumitriu

V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.

Kniha žalmov 119, 11

Božie slovo je so mnou, kamkoľvek idem. Biblia je plná krásnych slov, to už viem. – Biblia je plná prísľubov od Boha. Veľa z nich nájdeme v Knihe žalmov a niektoré si si mohol prečítať aj v predchádzajúcich dňoch. Tie, ktoré sa ti páčia najviac, sa môžeš naučiť aj naspamäť. Božie slová potom budú s tebou stále!

Pri poslednom súde pôjdu dobrí do neba a zlí do pekla. Buďme celý svoj život verní Pánu Ježišovi, aby nás mohol, keď príde ako Sudca, postaviť na svoju stranu. Pri všetkom, čo robíme, pamätajme na koniec, na tento jeho súd.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pane, prijmi všetku moju slobodu. Ujmi sa mojej pamäti, rozumu a celej mojej vôle. Všetko, čo mám alebo vlastním, dostal som od teba. Všetko toto ti vraciam a zverujem úplne tvojmu riadeniu. Daj mi iba svoju lásku a milosť a budem dosť bohatý, ani si už nič iné nežiadam.

Obetovanie seba (od svätého Ignáca z Loyoly)

Krátke modlitby cez deň

 1. „Bože môj, milujem ťa.“
 2. „Boh môj a moje všetko.“
 3. „Nech je zvelebené meno Pánovo.“
 4. „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“
 5. „Ó, Bože, ty si všemohúci, urob ma svätým.“
 6. „Vo svojej láskavosti, Pane, chráň nás v tento deň (v túto noc) pred hriechom.“
 7. „Ježišu, moje milosrdenstvo.“
 8. „Srdce Ježišovo, Tebe dôverujem.“
 9. „Mária.“
 10. „Bez hriechu počatá, Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekami.“
 11. „Milé Srdce Márie, buď mi spásou.“
 12. „Nepoškvrnená Kráľovná pokoja, oroduj za nás.“

Pre tradičných katolíkov

Hlava 16. – Aby sme boli účastní ovocia omše svätej, musíme často a radi chodievať na omšu svätú

„Predovšetkým treba“, zvolal slávny misionár Segneri, „aby ste sa už raz zobudili zo sna ľahostajnosti, v ktorom ste dosiaľ s ohľadom na omšu svätú žili. Kým sa zem hrôzou trasie, nebesia v láske a v podivení sú vytržené, kým peklo trnie, nekonečne Svätý na oltári ako obeta krváca, modlí sa, ďakuje a zadosť činí, mnohí ľudia zívajú od dlhej chvíle, držia sa ako na ulici, blúdia v myšlienkach krížom-krážom po svete a prichádzajú do kostola, aby sa ukazovali. Beda, beda svetu slepému!“ Ale dosť toho; lebo ty, milý čitateľu, nechceš chodiť po takých cestách, ale chceš sa stať účastným pokladov milosti, ktoré sa ti v obete omše svätej ponúkajú.

Aby si dosiahol, musíš predovšetkým rád a zbožne omšu svätú prežívať. „Keby obeta omše svätej“, prekrásne hovorí Tomáš Kempenský, „bola konaná len na jednom mieste a obetovaná len jedným kňazom na svete, s akou veľkou dychtivosťou by sa všetci kresťania na to miesto a k tomu Božiemu kňazovi hrnuli, aby tajomstvo Božie konať videli! Teraz sú ale mnohí na kňazstvo posvätení a na mnohých miestach obetuje Kristus svoju obetu, aby Božia milosť a láska k človekovi sa ukázala tým väčšia, čím ďalej je po svete rozšírené sväté prijímanie. Je však vec veľmi žalostná a poľutovania hodná, že sme tak vlažní a nedbanliví, a že s väčšou túžbou nedychtíme po Ježišovi Kristovi hoci sa na ňom zakladá všetka nádej a zásluha tých, ktorí spasení byť majú. Lebo on je naše posvätenie a vykúpenie, on je potešenie pocestných a večné požívanie svätých. Veľmi je teda čo ľutovať, že mnohí tak málo na toto spasiteľné tajomstvo dbajú, ktoré nebesia obveseľuje a všetok svet zachováva. Ó, slepota a zatvrdnutosť ľudského srdca, že si viac toho nevysloviteľného daru neváži a následkom každodenného obetovania upadá i do nevšímavosti.“ (Kn. 4., hlava 1).

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.