Meniny, sviatky, svätí – 12. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Perla
  • Slavěna
  • Slávka
  • Abraham
  • Ibrahim
  • Yvette

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Saturnin a spoločníci (kňaz, mučeníci). Mučeníci svätej omše. Títo abitínski mučeníci (počtom 49) sa počas Diokleciánovho prenasledovania napriek zákazu zišli na slávenie Eucharistie. Keď ich chytili a odviedli do Kartága a keď na otázku prokonzula Anulína, prečo to robia, odpovedali, že bez Pánovej obete nemôžu žiť, odsúdili ich a všetci postupne vyliali krv pre Krista.

Myšlienky pre deti a mladých

Vaša nábožnosť nech je vždy živá, takže dobre konáte nie zo zvyku, ale vedome a so všetkou pozornosťou ducha.

sv. František Saleský

Láska k blížnemu je mierou našej lásky k Bohu.

Edith Stein

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.

Kniha žalmov 23, 6

Vďaka tebe, Pane, sa nestrachujem o budúcnosť. Tvoja láska a dobrota sú dôvodom pre radosť. – Čo myslíš, aký bude tvoj život v budúcnosti? Čím budeš, keď vyrastieš? Kde budeš bývať? Nikto nevie, aká je budúcnosť. Ale čokoľvek sa stane, Boh bude pri tebe, bude sa starať o teba.

Keby sa Boh nebol nad prvými ľuďmi zmiloval, nikdy by neboli mohli prísť do neba. Pán Boh im sľúbil a poslal Vykupiteľa, aby ich vykúpil od hriechu a spasil.

Katechizmus

Ak sa vám páči obsah na tejto webovej stránke, môžete ma podporiť vami zvolenou sumou. Viac aj tu.

Pre dospelých

Bože, Duch Svätý, Duch Boží, Duch lásky a pravdy, najdobrotivejší pôvodca svätosti mojej duše. Klaniam sa ti v poníženosti ako počiatku a prameňu mojej večnej blaženosti. Najponíženejšie vďaky ti vzdávam ako najvyššiemu darcovi všetkých darov a dobrodení, ktoré prijímam z neba. Vzývam ťa ako prameň svetla a sily, ktorá je mi potrebná, aby som poznal/a a vykonával/a Božiu vôľu a každé dobro. Duch svetla a sily, osvieť môj rozum, posilni moju vôľu a očisti moje srdce.

Odpusť mi, Duch milosti a milosrdenstva moju mnohonásobnú nevernosť a slepotu, ktorou som často odmietal/a pokyny tvojej milosti. Pomocou tvojej milosti chcem prestať v odporovaní. Áno, chcem ochotne vykonať všetko, k čomu ma pobádaš, aby som okúsil/a ovocie tvojich darov a mohol/a požívať večnú blaženosť Božieho dieťaťa. Amen.

Modlitba k Duchu Svätému (pondelok)

Pre tradičných katolíkov

Ale poviem ti ešte viac. V misáli (v omšovej knihe), ktorý bol v roku 1634 znovu prehliadnutý, a tak vydaný, stojí predhovor, ktorý napomína kňazov: „aby obetu omše svätej, ako vec prevýbornú, mali v najväčšej vážnosti a boli o nej presvedčení, že skrze obetovanie jedinkej omše svätej býva všemohúcemu Bohu preukázaná omnoho príjemnejšia služba, ako keby ktokoľvek konal všetky cnosti a znášal všetky možné muky Bohu na česť!“

Ó, podivné a skoro nepochopiteľné slová! Chceš vedieť odkiaľ to pochádza, že skrze obetovanie jedinkej omše svätej býva Bohu preukazovaná príjemnejšia služba, ako keby ktokoľvek konal všetcky cnosti a trpel všetky možné muky pre Boha? Pochádza to z toho, že Kristus Pán koná pri omši svätej všetky cnosti a zároveň s nimi obetuje svojmu nebeskému Otcovi všetky svoje muky, ktoré za nás na zemi vytrpel. Všetky tieto úkony chvály, lásky, oslavy, poklony a ďakovania, ktoré Kristus Pán, pri každej omši svätej venuje najsvätejšej Trojici Božej, nekonečne prevyšujú všetku chválu anjelov a každú službu svätých. Keby teda niekto obetoval najsvätejšej Trojici Božej všetky kajúce skutky, všetky modlitby, služby a cnosti, ktoré vykonali apoštoli, mučeníci, vyznávači, panny a všetci svätí; všetky tieto cnosti a dobré skutky by sa jej neľúbili tak, ako jedinká omša svätá, ktorú jej prináša hoci i ten najposlednejší kňaz.

Napokon uvádzam ako najsilnejší dôkaz svedectvo svätej cirkvi katolíckej, ktorá učí: „vyznávame, že veriaci kresťania nemôžu vykonať žiadne iné tak sväté a Božské dielo, ako je práve toto hrozné tajomstvo, v ktorom sa každodenne skrze kňaza na oltári prináša tá oživujúca obeta, ktorá nás zase zmieruje s Bohom Otcom.“ Keby sme nemali iné svedectvo o veľkej užitočnosti omše svätej, len toto jediné, už to samé by muselo stačiť na to, aby pohlo všetky zbožné duše k tomu, aby sa denne s nábožnosťou zúčasťňovali na omšu svätú.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.