Meniny, sviatky, svätí – 12. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Zlatko
 • Antonie
 • Malcolm
 • Evelyn

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Ján z Fakundy (kňaz). Bol z rehole pustovníkov svätého Augustína, vynikajúci kazateľ, charizmami obdarený rehoľník, patrón diecézy a mesta Salamanka. Zomrel 11. 6. 1479.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Kto je naozaj pokorný, nikdy si nebude myslieť, že sa mu dakde robí krivda.

sv. František Saleský

Láska je ako oheň: ak naň neprikladáš, vyhasne.

Michail J. Lermontov

Nech sa po celom vladárstve môjho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá naveky, jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca.

Kniha proroka Daniela 6, 27

Božia láska trvá naveky – cez všetky generácie. Je Kráľom národov a všetkých ľudí. – Biblia bola napísaná pred tisíckami rokov. V tých časoch prorok Daniel, muž, ktorý napísal tento verš, nemal poňatia, že si prčítaš jeho príbeh o Bohu. Ale jednu vec Daniel určite vedel. Veril, že Boh sa bude starať o zem a ľudí, dokonca aj v budúcnosti. A mal pravdu. Boh, ktorý pomáhal Danielovi, pomáha dnes aj tebe.

Cudzí majetok môžeme vrátiť aj potajomky. O náhrade sa treba poradiť s kňazom. Keď nemôžeme nájsť vlastníka ukradnutej veci alebo jeho dedičov, máme ju dať tomu, kto to potrebuje alebo použiť na iné dobročinné ciele.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Odprosenie za zneužívanie a ničenie daru života a prosba za jeho ochranu

V tejto pobožnosti sú čítania: Gn 4, 4. 8 – 10; Mt 2, 16 – 18; Mk 10, 13 – 16; po každom čítaní sú responzóriá, respektíve tieto verše: Boh stvoril človeka na svoj obraz; Opustili ma otec aj mať, ale ty, Pane, si sa ma ujal; Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo stola. Po responzóriách sú úvahy a prosby.

Tretia záverečná časť je táto: Počúvajme slová evanjelistu Marka o tom, ako Pán Ježiš miluje deti. – Ježišovi prinášali deti, aby sa ich láskavo dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám, kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. (Mk 10, 13 – 16)

Responzórium: Ž 139, 1 – 2a + 13. 14ab + 16 – R (Ž 128, 4): Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola.

 1. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;* – ty vieš, či sedím a či stojím.
 2. Veď ty si stvoril moje útroby,* – utkal si ma v živote mojej matky. – R.
 3. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;* – všetky tvoje diela sú hodny obdivu.
 4. Tvoje oči ma videli, + – keď som ešte nebol stvárnený,* – a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. – R.

Úvaha: Svätý Irenej hovorí: Slávou Boha je živý človek a životom človeka je videnie Boha. Dôstojnosť života nevyplýva len z jeho prameňa, čiže zo skutočnosti, že pochádza od Boha, ale aj z jeho cieľa, z jeho predurčenia pre spoločenstvo s Bohom, ktoré sa dosahuje poznaním Boha a láskou k nemu.“ (EV 38) Sám Boží Syn sa stal človekom, aby človeka vykúpil a spasil. V odchádzajúcom 20. storočí sa začalo s glorifikovaním sexu. Charakterizovala ho strata rozoznávania dobra od zla, využívanie tela a iných rozkoší, neviazaná sloboda mravov, rodiny s jedným dieťaťom. V novinách a časopisoch sa častejšie vyskytovali erotické obrazy a oveľa menej obrazy dieťaťa v náručí matky. Svätý Augustín hovorí: „Sloboda sa začína tým, že sa zbavíme zločinov, ako je vražda, cudzoložstvo, smilstvo, krádež, podvod, svätokrádež a podobné.“ Musíme teda hlásať evanjelium života, žiť životom Krista, ktorý je Vykupiteľ človeka.

Prosby: Prosme vrúcne Pána Ježiša za naše deti i za deti celého sveta, veď ich je nebeské kráľovstvo, volajme: – Pane Ježišu, chráň naše deti pred nebezpečenstvami duše i tela.

 • Pane Ježišu, ty si prijímal deti a s láskou si ich požehnával; – daj, aby sme v deťoch videli Boží dar, za ktorý sme všetci zodpovední.
 • Pane Ježišu, ty si prikázal: Nechajte deti prichádzať ku mne; – daj, aby sme s láskou vyučovali a vychovávali naše deti, lebo sú dedičmi Božieho kráľovstva.
 • Pane Ježišu, ty si zjavil tajomstvá kráľovstva maličkým; – daj, aby rodičia boli prvými svedkami a učiteľmi viery pre svoje deti.
 • Pane Ježišu, ty si dôrazne pohrozil tým, ktorí pohoršujú deti; – chráň ich pred tými, čo nevhodnými obrazmi, filmami, knihami, časopismi a rečami ohrozujú nevinnosť, mravnosť a život detí.

Nasledujú Litánie k svätým a po nich modlitba Svätého Otca.

V duchu pozdvihnime oči k Panne Márii, Matke Božieho Syna, Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, a spolu so Svätým Otcom ju prosme: Ó, Mária, ranná hviezda nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našich čias Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na chválu a slávu Boha, ktorý stvoril život a miluje ho.

Napokon sa zaspieva mariánska antifóna a kňaz udelí ľudu požehnanie.

Pre tradičných katolíkov

Pri čítaní epištoly kňaz kladie svoje ruky na omšovú knihu na znak, že s naučeniami a pravdami, ktoré epištola obsahuje dokonale súhlasí. Keď kňaz dočítal epištolu, miništrant hovorí za ľud: „Bohu vďaky!“ I patrí sa, aby sme Pánovi z najhlbšieho srdca ďakovali za božské poučenie, ktoré nám dal listami svojich poslov. I veľmi sa patrí, aby sme Bohu ďakovali za to, že nám úbohým pozemským dietkam akoby poslal list z neba, aby nám ukázal cestu, na ktorej môžeme byť svätými a blahoslavenými; lebo čo inšie je Sväté Písmo, len list Boha všemohúceho k svojim stvoreniam.

Po epištole nasleduje ešte niekoľko krátkych modlitieb a výlevov srdca. Veď je slušné, aby sme na Boha pozerali v povďačnej láske, keďže On sa k nám ráčil skloniť a svoju svätú vôľu nám oznámiť. Tieto krátke modlitby sa volajú Graduale čiže stupňový spev, pretože kedysi boli spievané na najspodnejšom stupni oltára.

Pri omšiach svätých za zomrelých cirkev vynecháva radostné Graduale a Aleluja a v traktuse prosí za zomrelých o ich vyslobodenie z pokút za hriechy. Smutno-vážna sequencia „Dies irae“ je volanie o omilostenie.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.