Meniny, sviatky, svätí – 13. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Anton
 • Antonín
 • Anthony
 • Antoine
 • Antoinette
 • Antonia
 • Antonie
 • Antonio
 • Latoya
 • Tona
 • Toni
 • Tonia
 • Tony
 • Tonya
 • Toya

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Anton Paduánsky (kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka). Bol františkánom, veľkým kazateľom a teológom, ľudovým misionárom a divotvorcom. Zomrel v roku 1231 v Padove. Pius XII. ho v roku 1946 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Každý náš blížny má svoje miestečko v Spasiteľovom srdci. Kto by nevedel milovať a znášať nedokonalosti tých, ktorí sú na takom svätom mieste.

sv. František Saleský

Láska a múdrosť navzájom neladia: ak rastie jedno, padá druhé.

Anonym

Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie.

Kniha proroka Daniela 9, 9

Môžem odpustiť tomu, kto mi ublížil. Viem, že Boh tak isto mne odpustil. – Už sa ti niekedy stalo, že si musel niekomu odpustiť? Nie je to jednoduché, však? Keď ti sestrička ublíži alebo pokazí niečo, čo ti patrí, môže ťa to nahnevať a rozosmutnieť. Ale ak príde, ospravedlní sa a povie ti „prepáč“, mal by si sa snažiť čo najlepšie jej odpustiť. Pamätaj, Boh odpúšťa vždy, keď ho o to poprosíme. A ak si odpúšťame navzájom, cítime sa oveľa lepšie!

Vlastný majetok musíme používať podľa Božej vôle. Nesmieme ho márniť, ani byť lakomí. Všetko, čo nám zvyšuje, máme dať chudobným. Buďme vždy statoční. Nikdy nič neodcudzujme ani rodičom. Spokojnosť s tým, čo máme. Cudzie imanie nemá Božie požehnanie.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Svätá Cirkev na základe tretieho Božieho prikázania Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni a prevého cirkevného prikázania (KKC b. 2042 a 501, SSV, Trnava, 1998) vyžaduje, aby sme nedele a prikázané sviatky zasvätili odpočinkom a konaním nábožných skutkov. Nábožné skutky podľa úmyslu svätej Cirkvi sú:

 • účasť na svätej omši
 • prijímanie sviatosti zmierenia a Oltárnej sviatosti
 • čítanie nábožných kníh a časopisov
 • zúčastňovanie sa na popoludňajších pobožnostiach
 • skutky telesného a duchovného milosrdenstva
 • výučba a vedenie svojich detí k náboženským povinnostiam

Medzi popoludňajšie pobožnosti patria:

 • vešpery
 • vyučovanie katechizmu
 • poklona Najsvätejšej sviatosti
 • rôzne druhy litánií spojené s vyložením Oltárnej sviatosti alebo i bez jej vyloženia
 • posvätný ruženec
 • krížová cesta
 • kajúce pobožnosti

Nebeský Otče, aj druhú polovicu dnešného posvätného dňa obetujem na tvoju česť a chválu. Ty si ten, ktorému od nás patrí ustavičné vzdávanie poklony a chvály. Chcem si ťa uctiť vstupom do tvojho svätého chrámu. Prosíme ťa, láskavo prijmi moju modlitbu, aby som našiel/a u Teba milosť a hojné požehnanie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pred popoludňajšími pobožnosťami

Pre tradičných katolíkov

Hlava 36. – Od Evanjelia až po umývanie rúk

Po Graduali ide kňaz doprostred oltára a pripraví sa na čítanie evanjelia; s hlavou hlboko sklonenou, s rukami zopnutými sa modlí: „Očisť srdce moje a ústa moje, všemohúci Bože, ktorý si ústa proroka Izaiáša žeravým uhlím očistil; ráč ma skrze Tvoje milostivé zmilovanie tak očistiť, aby som Tvoje sväté evanjelium hodne zvestovať mohol. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. Požehnaj1 Požehnaj atď. sa vynecháva v omšiach svätých za zomrelých, ani sa pri nich nebozkáva misál po evanjeliu, ani sa nehovoria slová: „Skrze čítanie evanjelia atď.“; vynecháva sa i Krédo, lebo všetky tie modlitby vyjadrujú istú radosť! A cirkev má zármutok nad tým, že zomrelí, za ktorých sa svätá obeta prináša, ešte neobdržali dokonalé požehnanie slova Božieho ani neprijali bozk večného zmierenia s Bohom. , ó Pane! Pán nech je v srdci mojom a v ústach mojich, aby som Jeho evanjelium hodne a slušne zvestoval. Amen.“ Kým sa kňaz takto modlí, veriaci majú prosiť Boha, aby ich osvietil a schopnými učinil, aby evanjelium s úžitkom oznamovať vypočuli a stali sa účastnými jeho požehnania.

Potom kňaz ide na pravú (evanjeliovú) stranu oltára čítať evanjelium. Evanjelium sa číta na pravom boku, lebo Kristus, zvestovateľ evanjelia, je viac než svätí spisovatelia Starého i Nového zákona a apoštoli, ktorých Duchom svätými vnuknuté slová nám ohlasuje epištola.

Sväté čítanie sa otvára vzájomným pozdravom: „Pán s vami!“ „I s duchom tvojím!“ V tomto pozdrave prosia kňaz i ľud jeden pre druhého pomoc milosti zhora, aby sväté pravdy nielen ušami počuli, ale i vo viere pochopili, milujúcim srdcom okúsili a za pravidlo života si ustanovili. Po pozdrave sa začína čítanie evanjelia slovami: Initium (alebo častejšie) Sequentia sancti Evangelii secundum napr. Matheum, to jest začiatok (alebo častejšie) pokračovanie evanjelia podľa napríklad Matúša. Znamená to, že to čo kňaz teraz číta, je úryvok (odsek) evanjelia podľa jedného zo štyroch evanjelistov. Pri týchto slovách kňaz robí na počiatočné písmená svätej osnovy znamenie kríža, a tak on, ako i ľud, ktorý odpovedá: „Sláva Tebe, Pane!“ sa označujú znamením kríža a síce na čele, na ústach i na prsiach, aby uznali, že evanjelium je česť, radosť a sláva celého sveta a že preto sa nehanbíme za evanjelium, ale učenie Ukrižovaného, chceme v mysli, na jazyku a v srdci nosiť a verne zachovávať. Zároveň prosíme o milosť, aby sme mohli evanjelium rozumom pochopiť, ústami vyznávať a srdcom milovať.

Ľud počúva čítanie evanjelia postojačky, aby dal najavo úctivosť a pozornosť voči evanjeliu a zároveň naznačil svoju ochotu, že chce prijať učenie evanjelia s povďačným srdcom a podľa neho verne žiť.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia


Tony Morati z Cyprusu ma v roku 2020 okradol o takmer 20000 eur, ktoré mi doteraz nevrátil! Nech mu Pán Boh (cez nejakého človeka) dá vedieť, že čo urobil, že je to ťažký hriech a ak to neoľutuje a nevráti, čo vzal, že môže čakať večnosť v pekle – podľa Božích príkázaní – Nepokradneš! – Taktiež ma volal, aby som prišla za ním do Hongkongu, kde vraj pracuje (navádzanie na ďaľší ťažký hriech – Nescudzoložíš!) Asi to ani neľutuje, pretože mal v pláne obrať ma aj druhý krát… po niekoľkých mesiacoch (asi mu už došli moje peniaze). Jednoznačne som mu dala najavo, čo urobil a keby som mu poslala kňaza, ktorý by mu povedal, že čo zlé urobil a neposlúchol by, Sväté písmo hovorí, že taký človek nech je mi ako pohan a mýtnik. – Tak nech sa stane. Amen. – Ak je to ohováranie, nech mi Pán Boh odpustí. Keďže neustále ma ľudia terorizujú rečami o tom, že vraj ho čakám!!! a čakám na neho!!! a preto si nehľadám životného partnera. – To by som sa zakopala, čakať na zlodeja a podvodníka. V tomto teritóriu si partnera nehľadám. Kontaktoval ma on, neznámy človek a ja som sa nechala nachytať. Predtým som ho vôbec nepoznala a nemala som dôvod o ňom zmýšľať ako o potencionálnom partnerovi. Ľudia už nevedia, čo by na mňa, akú špinu, hodili. – Ďaľšie ich reči na túto tému sú, že vraj som inak orientovaná, ako heterosexuálne. Takže neustále osočovanie rôzneho druhu, ale Pán Boh vidí všetko. – Ešte ma občas trápi, či je lepšie toto povedať, alebo radšej mlčať a nechať sa terorizovať hlúpymi ľuďmi, ktorí nepoznajú katechizmus. – A že dôvod krádeže bol ten, aby som sa prestala venovať katolíckej misii a záujímať sa o informačné technológie. – https://www.facebook.com/ref.wickedness


 • 1
  Požehnaj atď. sa vynecháva v omšiach svätých za zomrelých, ani sa pri nich nebozkáva misál po evanjeliu, ani sa nehovoria slová: „Skrze čítanie evanjelia atď.“; vynecháva sa i Krédo, lebo všetky tie modlitby vyjadrujú istú radosť! A cirkev má zármutok nad tým, že zomrelí, za ktorých sa svätá obeta prináša, ešte neobdržali dokonalé požehnanie slova Božieho ani neprijali bozk večného zmierenia s Bohom.
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.