Meniny, sviatky, svätí – 13. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Servác
  • Fatima
  • Imelda
  • Linnea
  • Ramiro

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú Panna Mária Fatimská (ľubovoľná spomienka), svätý Servác (biskup) a svätá Mária Dominika Mazzarell (panna). – Panna Mária sa zjavila fatimským deťom v roku 1917. Tento sviatok bol zavedený v treťom vydaní Rímskeho misála v roku 2000; je to spomienka a pamiatka na Jej zjavenie. – Svätý Servác bol biskupom v Tongres v Belgicku. Bol tvrdým odporcom arianizmu. Zomrel 13. 5. 384 v Maastrichu. – Svätá Mária Dominika je spoluzakladateľkou Dcér Panny Márie Pomocnice. Spolupracovala s Donom Boscom pri výchove dievčenskej mládeže. Zomrela 14. 5. 1881.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Boh má zaľúbenie najmä v jednoduchých, pokorných a láskavých srdciach.

sv. František Saleský

Ak by sme my kresťania žili všetci tak, ako máme, synovia pohanov by nás obdivovali oveľa viac ako tých, ktorí konajú zázraky.

sv. Ján Zlatoústy

Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať, a neomdlejú.

Kniha proroka Izaeiáša 40, 31

Keď sa bojím a nemám odvahu, Boh mi dodá silu, zbavím sa strachu. – Už si niekedy orla? Orol dokáže lietať tak vysoko, ako to ostatné vtáky nedokážu. Orly milujú lietať vo výšinách a vo vetre. Biblia nám hovorí, že s Božou pomocou môžeme byť takí ako orol. Môžeme navštíviť miesta, o ktorých sme ani netušili, že existujú, a môžeme robiť veci, o ktorých sme nevedeli, že ich dokážeme. Keď máš ťažký deň, popros Boha, aby ťa posilnil a urobil mocným, ako je orol na nebi.

Svätých si uctievame tak, že nasledujeme ich príklad, prosíme ich o príhovor, svätíme ich sviatky, máme v úcte ich obrazy a ostatky. Ani Panne Márii, ani svätým sa neklaniame. Klaniame sa výlučne Bohu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Chlieb a víno na slávenie Eucharistie: Cirkev podľa Kristovho príkladu vždy používala chlieb a víno s vodou na slávenie Pánovej večere. Chlieb na slávenie Eucharistie podľa tradície celej Cirkvi musí byť čisto pšeničný, čerstvo upečený a podľa starodávnej tradície latinskej Cirkvi nekvasený. Povaha znaku vyžaduje, aby matéria Eucharistie vyzerala skutočne ako pokrm. Preto je na osoh, aby eucharistický chlieb, hoci nekvasený a pripravený v tradičnej forme, bol uspôsobený tak, že by kňaz pri omši slávenej za účasti ľudu mohol naozaj hostiu rozlomiť na viaceré časti a aspoň niektorým veriacim ich aj podať. Malé hostie sa, pravda, nevylučujú, ak to vyžaduje počet prijímajúcich a iné pastoračné dôvody. Ale úkon lámania chleba, ktorými sa v apoštolských časoch označovala jednoducho Eucharistia, zjavnejšie vyjadrí silu a dôležitosť znaku jednoty všetkých v jednom chlebe i znaku lásky, pretože jeden chlieb sa rozdeľuje bratom. Víno na eucharistické slávenie musí byť z plodu viniča (porov. Lk 22, 18), prirodzené a čisté, čiže bez primiešania cudzích prvkov. Veľmi starostlivo treba dbať o to, aby sa chlieb a víno určené na Eucharistiu zachovali v dobrom stave, to jest aby víno nezocťovatelo a chlieb sa neskazil alebo veľmi nestvrdol, takže by sa dal ťažko lámať.

Posvätné nádoby: Medzi predmetmi, ktoré sa vyžadujú na slávenie omše, osobitná úcta patrí posvätným nádobám, najmä kalichu a paténe, v ktorých sa chlieb a víno prináša, premieňa a z ktorých sa prijíma. Posvätné nádoby nech sú zhotovené z cenného kovu. Ak sú z takého kovu, ktorý hrdzavie, alebo z kovu vzácneho ako zlato, majú byť spravidla zvnútra pozlátené. Podľa úsudku konferencie biskupov, ktorý potvrdila Apoštolská stolica, posvätné nádoby sa môžu zhotovovať aj z iného pevného materiálu, ktorý sa v príslušnom kraji považuje za cenný, napríklad z ebenu alebo tvrdšieho dreva, len aby sa hodil na posvätné ciele. V tom prípade má vždy prednosť materiál, ktorý sa ľahko neláme a nekazí. Toto platí pre všetky nádoby, ktoré sú určené na hostie, ako paténa, cibórium, schránka, monštrancia a iné. Kalichy a ostatné nádoby určené na prechovávanie Pánovej krvi nech majú vrchnú časť z takého materiálu, ktorý tekutiny neabsorbuje. Podstavec môže byť z iného pevného a ušľachtilého materiálu. Na konsekráciu hostií možno vhodne použiť jedinú väčšiu paténu, na ktorú sa položí chlieb pre celebranta, diakona aj pre ostatných posluhujúcich a veriacich. Tvar posvätných nádob môže umelec vyhotoviť takým spôsobom, ktorý zodpovedá zvyklostiam jednotlivých krajín, ale tak, aby boli súce na liturgický účet a jasne sa odlišovali od takých, ktoré sú určené na všedné potreby. Pri žehnaní posvätných nádob treba zachovať obrad, ktorý predpisujú liturgické knihy. Nech sa zachováva zvyk, že v sakristii je sakrárium, do ktorého sa vylieva voda z umývania posvätných nádob a rúšok.

Pre tradičných katolíkov

Už veriacemu oku v zbožnej mysli by bolo znesvätením najsvätejšieho a opovážlivým urážaním Božských tajomstiev, keby niekto konal obetu na oltári v obyčajnom všednom odeve. Preto už v najstarších časoch kresťanstva nájdeme stopy zvláštnych bohoslužobných šiat. Polykratus a Epiphamus píšu, že svätí apoštoli Ján a Jakub nosievali na hlave pri svätých úkonoch zlatú nádobu. Cisár Konštantín daroval svätému biskupovi Makariusovi zlatom tkanú štólu, aby ju používal pri krste. Svätý Hieronym píše celkokm všeobecne: „Božské náboženstvo má iný odev k oltárnej službe a iný do všednej práce; tým bývame poučení, že do svätyne nesmieme vojsť v obyčajných šatách zašpinených každodennou potrebou, ale s čistým srdcom a v čistom rúchu.“ Keďže teda už v najstarších časoch kresťanstva používali pri konaní bohoslužby zvláštne šaty: tridentský koncil plným právom vyhlasuje používanie zvláštnych kňazských rúch za apoštolskú tradíciu. (Sed. 22, 5)

Rúcha, ktoré si kňaz oblieka ku konaniu omše svätej, sú nasledujúce:

Humerale, alebo nárameník. Je to štvorcová plátenná šatka, ktorú si kňaz kladie najprv na hlavu a potom okolo krku a pliec a priväzuje si ju na prsiach dvoma pásikmi. Náramenník, ako všetko pri omši svätej, má obrazný význam. Predovšetkým je obrazom Syna Božieho, ktorý zostupujúc z neba, aby vykúpil svet, zahalil svoje božstvo tajomnou rúškou človečenstva. Zároveň náramenník znamená tú plátennú šatku, ktorou bezbožní vojaci zaviazali božskému Spasiteľovi oči. „A posmievali sa mu“, hovorí Sväté písmo, „a zakrývajúc ho bili do jeho tváre a pýtali sa ho hovoriac: ‚Prorokuj, kto je, ktorý ťa uderil?‘ (Lk 22, 63)

„Každý pravý kresťan“, hovorí Platzweg S. J., „ktorý vstúpi do Vykupiteľových šľapají, musí byť na to prichystaný, že akoby so zaviazanými očami bude znášať hanu a potupu. Lebo všetci, ktorí blahoslavene chcú žiť v Kristovi Ježišovi, budú trpieť prenasledovanie.“

Konečne humerale je znamením prilbice spasenia. Tento význam sa zakladá na starej obyčaji, zakrývať hlavu náramenníkom. Tým bývajú napomínaní kňazi i ľud, aby si pri omši svätej držali na uzde oči i vonkajšie zmysly, a všetky svoje myšlienky obracali na presvätú obetu, ktorú Ježiš Kristus skrze ruky kňaza prináša svojmu nebeskému Otcovi. Týmto spôsobom sa kňazi i veriaci stávajú schopnými premáhať a neškodnými urobiť všetky úklady zlého nepriateľa, ktorý sa ich snaží olúpiť o ovocie svätej obety. Preto sa kňaz pri uväzovaní humeralu modlí: „Ozbroj hlavu moju, Pane, prilbicou spasenia, aby som premáhal všetky útoky zlého nepriateľa!“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.