Meniny, sviatky, svätí – 14. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Vasil
 • Roland
 • Malvina
 • Mel
 • Melisa
 • Melissa
 • Melida
 • Melita
 • Melvin
 • Melvina
 • Missy

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Elizej (prorok) a svätý Valér a svätý Rúfus (mučeníci). – Svätý Elizej bol žiak proroka Eliáša za čias kráľov Jorama a Joasa. Konal aj zázrak. Žil a zomrel v 8. storočí pred Kristom. – Svätý Valér a svätý Rúfus podľa tradície boli mučeníci za Maximinovho prenasledovania v Solssons v Belgicku. Zomreli v 4. storočí.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Veľmi rád by som vám vtlačil do duše preužitočnú zásadu: nič nežiadať, nič neodmietať.

sv. František Saleský

Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.

sv. Lukáš, apoštol

Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem.

Kniha proroka Daniela 6, 3

Tak ako slnko vždy vyjde, Božia láska nikdy neodíde. – Slnko každý deň vychádza aj zapadá. Aj jar príde každý rok. Na to sa môžeš spoľahnúť, že dodrží svoje sľuby. On vždy splní to, čo sľúbi. Tak ako sa môžeš spoľahnúť na slnko, že vyjde, tak sa môžeš spoľahnúť na Boha, že bude s tebou každý deň tvojho života.

Proti ôsmemu Božiemu prikázaniu hreší ten, kto luhá alebo poškodzuje česť blížnemu (falošní svedkovia proti Ježišovi). Luhaním hreší ten, kto nehovorí pravdu, aby druhého priviedol do omylu (Ananiáš a Zafira), tiež ten, kto sa pretvaruje (pokrytec).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Vešpery (latinsky vesperae), kedysi nazývané nešporami, sú časťou liturgie hodín čiže breviára. Čo sú vešpery, najlepšie spoznáme z výkladu ich dejín.

Na východe za čias Pána Ježiša, keď vznikla naša Cirkev, sa čas nedelil (ani v Ríme) na 24 hodín vrátane noci ako u nás, ale deň sa počítal od rána do večera a bol rozdelený na štyri doby, nazývané hodiny alebo hodinky. Naša šiesta ranná hodina bola prvou hodinou (prima, tzv. hora); naša deviata ranná hodina bola treťou hodinou (tertia, tzv. hora); popoludňajšia hodina čiže dvanásta bola šiestou hodinou (sexta, tzv. hora); poludňajšia hodina bola deviatou hodinou (nóna, tzv. hora). Noc bola rozdelená tiež na štyri doby nazvané vigílie – stráže. Naša šiesta večerná hodina bola prvou vigíliou; naša deviata večerná hodina bola druhou vigíliou; naša dvanásta nočná hodina bola treťou vigíliou a naša tretia nočná hodina bola štvrtou vigíliou. V tých časoch sa v túto hodinu vymieňali stráže.

Podľa tohto časového rozdelenia dňa a noci veriaci v prvých časoch kresťanstva, najmä však kňazi a rehoľníci, sa snažili odriekať modlitby, aby tak naplnili Kristov odkaz „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“. Z tohto spôsobu modlitby vznikla dnešná liturgia hodín – breviár. V prvých časoch kresťanstva sa kresťania zúčastňovali v synagógach na spoločných židovských modlitbách, pri ktorých sa spievali žalmy, čítalo sa Sväté písmo a udeľovali sa rozličné požehnania. Tieto modlitby sa konali najčastejšie ráno a večer. Okolo roku 65 sa kresťania celkom odtrhli od židov a schádzali sa najskôr v súkromných domoch, neskôr v chrámoch, na obvyklé ranné a večerné modlitby. V týchto zhromaždeniach sa spievali žalmy, čítalo sa Sväté písmo, počúval sa príhovor biskupa a večer sa slávila Pamiatka Pánovho zmŕtvychvstania – svätá omša, nazývaná lámanie chleba. Veriaci okrem týchto dvoch denných modlitieb sa modlievali isté modlitby aj o vtedajšej prvej, tretej, šiestej a deviatej hodine. Pustovníci na palestínskych pustatinách a neskôr aj rehoľníci okrem týchto denných modlitieb, vykonávali aj nočné modlitby podľa vtedajších nočných hodín. Svätý Benedikt, zakladateľ rehole benediktínov (v roku 529), tieto modlitby viazané na jednotlivé denné a nočné hodiny zhrnul do celkovej modlitby cirkevných hodiniek rozdelených podľa vtedajšieho denného a nočného rozdelenia času. Pápež Gregor Veľký (590 – 640) túto liturgiu hodín podstatne upravil a uviedol ju medzi kňazov, ktorí sa ju modlili ľubovoľne. Až Tridentský koncil nariadil modlitbu z breviára ako povinnú pre všetkých kňazov. Mnohí pápeži breviár zmenili a doplnili. Najviac zmien však uskutočnil pápež Pius X. Druhý vatikánsky koncil urobil podstatnú zmenu a úpravu modlitieb liturgie hodín (breviára) tak obšírne a odborne a tak horlivo a účinne, že v dejinách Cirkvi ťažko nájdeme niečo podobné.

Pre tradičných katolíkov

Pri slávnej omši svätej sa evanjelium okiadza; tým sa naznačuje hlboká úcta, ktorú sme evanjeliu podlžní. Dve svetlá (horiace sviece), s ktorými sa postavia miništranti sprava a zľava omšovej knihy, znamenajú dve prirodzenosti v Kristovi, jeho božstvo a jeho človečenstvo; zároveň nám pripomínajú, že Kristus je svetlo, ktoré osvecuje každého, kto prišiel na svet a že máme vždy ako dietky svetla chodiť a každého dobrým príkladom osvecovať.

Keď kňaz dokončil čítanie evanjelia, miništrant povie: „Chvála Tebe, Kriste!“ (Laus Tibi, Christe!) Tak veriaci vyslovujú Pánu Kristu svoje vďaky za to, že nám ráčil ohlasovať evanjelium. Kňaz z úcty k Božiemu slovu bozkáva evanjelium, zároveň však aj na znamenie, že sa nám skrze neho dostalo milosti zmierenia. To je i obsah slov, ktoré pri tom hovorí: „Skrze čítanie evanjelia nech sú zmazané naše viny.“

Pri slávení omši svätej sa pred obetujúcim kňazom zdvíha dym voňavého kadidla v troch ťahoch, lebo kňazi ohlasujú slovo evanjelia; stoja v živom spojení s neomylným učiteľským úradom cirkvi; sú hlásateľmi pravdy, Kristom povolaní, aby hovorili pravdu, pravdu bez bázne pred ľuďmi. Kto však zastáva pravdu, dostáva mnoho nepriateľov. Tak býva každý kňaz mučeníkom pravdy, mučeníkom evanjelia; preto si Cirkev ctí kňaza a všetci veriaci si ho majú vážiť.1 Platzweg P. Karl, S. J. Betrachtugen über die heilige Messe, str. 215)

Po evanjeliu, ktorým sa končí príprava k omši svätej čiže omša katechumenov, celkom prirodzene nasleduje Krédo čiže Vyznanie viery. Keďže ovocím z ohlasovania evanjelia musí byť, že jeho učenie a pravdy prijmeme s veriacim srdcom a vyznávame ich slovom i skutkom.

Krédo sa kňaz nemodlieva pri každej omši svätej, ale len v tie dni, ktoré nám milosť viery zvlášť pripomínajú a vo sviatky takých Svätých, ktorí si rozširovaním a zachovávaním sa v čistote viery, získali veľké zásluhy.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

 • 1
  Platzweg P. Karl, S. J. Betrachtugen über die heilige Messe, str. 215)
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.