Meniny, sviatky, svätí – 14. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Bonifác
  • Flavia
  • Israel
  • Sybil

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Matej (apoštol, sviatok). Bol zvolený za apoštola namiesto Judáša. Patril medzi Ježišových učeníkov. Podľa legendy pôsobil v Etiópii, kde podstúpil mučeníctvo.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Keď hovoríme o Božích veciach, neraz chceme byť považovaní za učených a máme záľubu vo svojich myšlienkach. A miesto toho, aby sme sa dostali k pravde, napĺňame sa len márnosťou.

sv. František Saleský

Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.

Joseph Ratzinger

Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.

Kniha proroka Izaiáša 41, 10

Možno teraz som ešte malý, ale každý deň rastiem a učím sa. – Nie je vždy jednoduché byť dieťaťom. Niekto ti stále hovorí, že si príliš malý alebo že ešte nie si dospelý, aby si mohol robiť niektoré veci. Ale Boh ti pomáha každý deň rásť. Dokonca si každý deň silnejší a silnejší. Nedávno si ešte ani nevedel, ako sa obliecť, potreboval si maminu pomoc. Nedokázal si sa sám najesť, kŕmil ťa ocko. Ani do desať si nevedel napočítať, a teraz to už vieš! Všetko to vieš už sám. Nabudúce, keď ti niekto povie, že si na to ešte príliš malý, spomeň si, že Boh ti pomôže vyrásť a jedného dňa budeš môcť robiť všetko.

Obrazy svätých máme v úcte preto, lebo nám pripomínajú Boha, Ježiša Krista a svätých. Povzbudzujú nás k nábožnosti. Najväčšiu úctu si zaslúži kríž, lebo je znakom ukrižovaného Pána Ježiša. Nemal by chýbať v našich príbytkoch rovnako aj obraz Panny Márie.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Posvätné rúcho

V Cirkvi, ktorá je Kristovým telom, nevykonávajú všetky údy rovnakú službu. Táto rozdielnosť úloh pri slávení Eucharistie sa prejavuje navonok rozličnosťou posvätných rúch. Majú označovať príslušnú úlohu jednotlivých posluhujúcich. Treba, aby posvätné rúcha prispievali aj ku kráse samého posvätného úkonu. Rúcha, ktoré si obliekajú kňazi, diakoni a laickí posluhujúci, je vhodné požehnať prv, než sa použijú v liturgii, podľa obradu, ktorý je v Rímskom rituáli.

Posvätné rúcho, spoločné všetkým služobníkom vysväteným a ustanoveným, je alba prepásaná na bedrách cingulom. Cingulum však netreba používať, ak je alba zhotovená tak, že prilieha k telu aj bez cingula. Ak alba nezakrýva obvyklé šaty okolo krku, treba si vziať najprv humerál. Albu nemôže nahradiť superpelícia, ani keď sa dá na talár, keď si treba obliecť ornát alebo dalmatiku, alebo podľa noriem iba štólu bez ornátu alebo dalmatiky.

Vlastným rúchom kňaza pri omši alebo pri iných posvätných úkonoch priamo spojených s omšou je ornát čiže kazula, ak sa neurčí inak; oblieka sa na albu a štólu. Vlastným rúchom diakona je dalmatika, ktorá sa oblieka na albu a štólu. V prípade nutnosti alebo nižšieho stupňa slávnosti možno dalmatiku vynechať.

Akolyti, lektori a iní laickí posluhujúci si môžu obliecť albu alebo iné rúcho, ktoré v jednotlivých krajinách schválila konferencia biskupov.

Štólu si kňaz dá okolo krku, aby mu z pliec splývala po stranách hrude; diakon si ju dáva šikmo cez prsia od ľavého pleca k pravému boku tela a tam ju pripevní.

Pluviál si berie kňaz na sprievody alebo na iné posvätné úkony podľa príslušných rubrík jednotlivých obradov.

Pokiaľ ide o formu posvätného rúcha, konferencie biskupov môžu určiť a Apoštolskej stolici predostrieť úpravy zodpovedajúce potrebám a zvykom jednotlivým oblastí.

Svedčí sa, aby krásu a vznešenosť posvätenému rúchu nedodávalo nadbytočné množstvo ozdôb, ale použitá láska a strih rúcha. Ozdoby majú predstavovať námety, obrazy alebo symboly naznačujúce posvätný cieľ rúcha. Treba vylúčiť také ozdoby, ktoré sa protivia posvätnosti liturgie.

Rozdielnosť farieb posvätného rúcha má v priebehu liturgického roku aj naovnok účinnejšie vyjadriť povahu slávených tajomstiev viery a zmysel rozvíjajúceho sa kresťanského života.

Pri farbe posvätného rúcha nech sa zachová zvyklosť, a to:

  • biela farba sa používa pri ofíciu a omšiach Veľkonočného a Vianočného obdobia; okrem toho pri sláveniach Pána, ktoré nie sú o jeho umučení; preblahoslavenej Panny Márie, svätých anjelov a svätých, ktorí nie sú mučeníci; na slávnosti Všetkých svätých (1. novembra) a svätého Jána Krstiteľa (24. júna), na sviatky svätého Jána evanjelistu (27. decembra). Katedry svätého Petra (22. februára) a Obrátenia svätého Pavla (25. januára).
  • červená farba sa používa na Kvetnú nedeľu, na Veľký piatok, v nedeľu Zoslania Ducha Svätého, na sviatky Pánovho utrpenia, na sviatky víťaznej smrti apoštolov a evanjelistov a na sviatky svätých mučeníkov.
  • zelená farba sa používa pri ofíciu a omšiach v Cezročnom období
  • fialová farba sa používa v Advente a v Pôstnom období. Možno ju brať aj pri ofíciu a omšiach za zosnulých.
  • čierna farba sa môže používať, kde je to zvykom, v nedele Gaudete (Tretia adventná nedeľa) a Laetare (Štvrtá pôstna nedeľa).
  • Na slávnostnejšie dni sa môže používať posvätné rúcho slávnostné čiže skvostnejšie, aj keď sa nezhoduje s farbou dňa.

Omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín sa slávia vo farbe, ktorá je pre ne určená, alebo v bielej farbe, alebo slávnostnej.

Omše za rozličné potreby sa slávia vo farbe dňa alebo liturgického obdobia, alebo vo fialovej farbe, ak majú kajúcny charakter; votívne omše sa slávia vo farbe určenej pre ne alebo aj vo farbe dňa, alebo vo farbe liturgického obdobia.

Pre tradičných katolíkov

Alba. Po humerali si kňaz oblieka albu. Je to dlhé plátenné rúcho, siahajúce od krku až k nohám; upamätuje na to biele rúcho, ktorým Herodes vo svojom dome kázal na potupu odiať Krista Pána.

Alba je z plátna. Toto plátno obelelo v namáhavej robote. Tak i čistota, čisté srdce, sa zachová len v namáhavom sebaumŕtvení. K tomu sa vyslovuje Innocenc III.: „Ako ľan umelo dostáva svoju bielu farbu mnohým trepaním a bitím, tak aj v ľudskom tele neprebýva čistota od prirodzenosti, ale človek ju dostáva len s milosťou Božou skrze sebaumŕtvenie.“ (Innoc. III., kn., hlava 51) Ó, keby srdcia veriacich boli, ako tá kňazova alba, belejúce sa v čistote i nevinnosti, poskladané a upravené vo svetle čnosti: jeho pamiatka je nesmrteľná u Boha a v úcte u ľudí! Ak je prítomné, nasledujú ho, ak zmizne z očí, túžia po tom, a večne jasá s korunou víťazstva a odnáša odmenu za boje nepoškvrnenej čistoty. (Platzweg, Betrachtungen über die hielige Messe, 78) Tak biela farba alby v sebe obsahuje výzvu pre nás všetkých, aby sme s čistým, alebo aspoň s kajúcim srdcom boli prítomní pri omši svätej, aby sme sa stali účastnými jej ovocí. Preto sa kňaz pri obliekaní alby modlí: „Umy ma na bielo, ó Pane, a očisť moje srdce, aby som v krvi Baránka na bielo umytý, mohol požívať večných radostí.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.